Hopp til innholdet

Holdningsarbeid i LGB-fiendtlige land: Funker det?

  • av
Dommer hammer LGB flagg rettigheter diskriminering: Holdningsarbeid i LGB-fiendtlige land

LGB står for lesbisk, homofil og bifil, altså individer som er tiltrukket av mennesker av samme kjønn, et annet kjønn eller begge deler. Disse seksuelle identitetene er en del av det bredere LHBTQ+-samfunnet, som også inkluderer individer som identifiserer seg som transpersoner, skeive, interseksuelle, aseksuelle og mer. Til tross for økt synlighet og aksept de siste årene, møter LGB-individer fortsatt diskriminering og fordommer i mange deler av verden, og at deres rettigheter ikke alltid beskyttes. Holdningsarbeid i LGB-fiendtlige land er område som krever økt innsats.

Forskningsartikkelen “Reducing Sexual Orientation Discrimination: Experimental Evidence from Basic Information Treatments” ble først publisert i januar 2022, og publisert på nytt i revidert utgave i tidsskriftet “Journal of Policy Analysis and Management” nå i 2023.

Artikkelen presenterer resultatene av et informasjonseksperiment gjennomført i Serbia, Tyrkia og Ukraina, tre land med sterke anti-LGB-holdninger. Forskernes mål med eksperimentet var å finne ut om grunnleggende informasjon og kunnskap om seksuelle minoriteter ville påvirke folks holdning til LGB-individers rettigheter. Både på arbeidsmarkedet og på andre områder av livet.

LGB-holdninger i Serbia, Tyrkia og Ukraina

Homofilt romantisk par LGB: Behov for holdningsarbeid i LGB-fiendtlige land

Generelt så har Serbia, Tyrkia og Ukraina sterke negative holdninger til seksuelle minoriteter. Disse holdningene er påvirket av en rekke faktorer, som kulturelle og religiøse tradisjoner, politiske ideologier og historisk arv. Diskriminering av seksuelle minoriteter er utbredt, og LGB-individer møter ofte betydelige utfordringer i både privatliv og arbeidsliv, inkludert diskriminering på jobb, vold og trakassering. Til tross for noen nylige fremskritt som fremmer ikke-diskrimineringsbeskyttelse og LGB-rettigheter, er det fortsatt en lang vei å gå når det gjelder å oppnå full likhet og aksept for seksuelle minoriteter i disse landene.

Grunnleggende kunnskap

Kunnskapen som forskerne formidlet til folk i eksperimentet, var grunnleggende kunnskap om de økonomiske kostnadene som diskriminering av seksuell legning medfører for samfunnet, og en myteavslørende informasjon om WHO ikke anser homofili som en psykisk sykdom.

I noen velkjente reklamer heter det seg at “superenkel forskning viser at…”.
For å vinkle det motsatt, så viser nå ganske seriøs forskning at “superenkel undervisning gir”… positive holdninger.

Pragmatisk

I følge forskerne så viste eksperimentet at det å gi deltakerne enkel informasjon om diskrimineringsrelaterte samfunnskostnader, resulterte i økt støtte til politikk for å fremme like arbeidsmuligheter basert på seksuell legning, kjønn, funksjonshemming, etnisk opprinnelse, nasjonalitet og religion. Dette indikerer at folk kan skille sine moralske innvendinger mot homofili, fra sine mer pragmatisk orienterte innstillinger om likestilling.

Men også grunnleggende holdningsmodifiserende

Det å tilbakevise myten om at variantseksualitet er en psykisk sykdom gav på sin side bedrede LGB-holdninger på andre (ikke-økonomiske) domener i livet. -Som for eksempel å være enig i utsagnet om at “homofile menn og lesbiske skal være frie til å leve livet sitt som de ønsker”. (Denne effekten ble imidlertid bare observert for respondenter som samtidig uttrykte tillit til WHO).

Holdningsarbeid: Vanskelig, men gjennomførbart?

Naken rygg med transseksuell logo tatovering

Studiens forfattere bemerker at det er vanskelig å endre grunnleggende syn på homofili, men at informasjonskampanjer som understreker kostnadene ved diskriminering for eksempel kan være effektive for å oppnå politiske mål om diskrimineringsbeskyttelse ved ansettelsesprosesser. De antyder også at informasjonskampanjer kan være effektive for å endre folks mer grunnleggende synspunkter, forutsatt at de presenteres fra institusjoner med høy tillit i befolkningen. Holdningsarbeid i LGB-fiendtlige land er er altså fullt mulig, men krever påvirkning av etablerte samfunnsinstitusjoner.

Til tross for et strengt og religiøst syn og kulturelle tradisjoner, synes det håp om at den utviklingen mot økt aksept og inklusjon av seksuelle minoriteter som vi har hatt i vesten de siste tiårene også kan få fotfeste i land som ikke har hatt den samme utviklingen.

Studien tyder på at det kan gjøres fremskritt mot like muligheter for seksuelle minoriteter gjennom målrettede informasjonskampanjer, også i land med et mer grunnleggende, negativt syn på LGB enn det vi har i den vestlige verden.


Referanser

Aksoy CG, Carpenter CS, De Haas R, Dolls M, Windsteiger L. Reducing Sexual Orientation Discrimination: Experimental Evidence from Basic Information Treatments. Journal of Policy Analysis and Management. 2023;42(1):35-59. Accessed March 2, 2023. https://search-ebscohost-com.proxy.helsebiblioteket.no/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1362556&site=ehost-live