Hopp til innholdet

midlertidig

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Hvilken aldersgruppe er du i?
Hvor gammel var du første gang du prøvde swinging?
Hvor lenge har du vært en del av swingersmiljøet?
Hva var ditt biologiske kjønn ved fødsel?
Hvilket kjønn definerer du deg som?
Har du fast partner?
Hva er din høyeste fullførte utdanning?
Er du per i dag i jobb?
Har du faste partnere i miljøet, eller varierer det?
Hvilke av de følgende seksuelle situasjonene har du vært deltaker i? (Sex definerer vi her som oral, vagial eller anal sex, eller bruk av dine hender på en annens kjønnsorganer)
Hvilke av de følgende swinger-aktivitetene har du erfart?
Hvilke av de følgende swinger-aktivitetene foretrekker du?
Noen par har reserverer enkelte seksuelle handlinger til kun å være lov innad i paret. For eksempel at man ikke kysser andre. Har du og din partner noen liknende reservasjoner?
Sett kryss for alle påstander som stemmer for deg
Har du noen ganger ubeskyttet, penetrerende sex?
Har du noen ganger ubeskyttet oral-sex?
Hvem foreslo å prøve swinging første gang?
Har du opplevd at swinging har påvirket kroppsbildet ditt?
Har deltakelse i swingersmiljøet påvirket din yrkeskarriere? Positivt eller negativt?
Har du noen gang opplevd at dine seksuelle preferanser eller grenser har endret seg som et resultat av swinging?
Har du noen gang opplevd press om å delta i swinging?
Har du noen gang følt deg så presset til å delta i swinging at du har gitt etter?
Med tanke på seksuelt press – hvor trygt opplever du swingersmiljøet?
Med tanke på seksuelt press – hvor trygt opplever du "vanlig dating"
Med tanke på seksuelt press – hvor trygt opplever du det å "feste på byen" i Norge?
Har du (UTENFOR swingersmiljøet) noen gang latt deg presse til å ha sex?
I løpet av det siste året, har du testet deg for seksuelle sykdommer?
I løpet av det siste året, har du fått påvist noen seksuelt overførbar sykdom (Klamydia, gonoré, eller annen kjønnssykdom)
Har du i løpet av det siste året hatt ubeskyttet, penetrerende sex med andre enn fast partner?
I løpet av det siste året -hvor mange sexpartnere har du hatt? (Inkludert fast partner)
I løpet av det siste året, hvor mange ganger har du "swinget"?
Hvordan stiller du deg til det å swinge "på hver sin kant" ? (med samtykke)
Syns du det er greit med seksuell aktivitet mellom menn på offisielle swingersfester?
Har du (noen gang i løpet av livet) vært utro?
Har du vært utro, i en periode hvor du og din partner -samtidig- drev aktivt med swinging?
Mange opplever det sosiale aspektet av swinging som viktig. Hvor mye betyr den sosiale delen av det for deg?
Hva er de 3 viktigste årsakene til at du swinger / ønsker å swinge?
Hvor fornøyd er du med sexlivet ditt?
Hvor fornøyd er du, generelt, med relasjonen til din faste partner?
Har du i løpet av det siste året, i swinging sammenheng, følt sjausi ovenfor din faste partner?
I løpet av det siste året, har swinging ført til konflikt mellom deg og din faste partner?
Har du/din faste partner barn (0-18 år) som bor helt eller delvis hos deg?
Har du per i dag noen av følgende tilstander? (Kryss kun dersom diagnosen er stilt formelt, av lege eller psykolog)
(Dette feltet er frivillig, fyll kun ut ved behov)