Hopp til innholdet

Ved å benytte nettsiden snakkomsex.no forplikter besøkende og registrerte brukere seg til å følge
norsk lov,
god nett-etikette,
og de regler og retningslinjer som beskrives i respektive forumkategorier. 

Forskjellige deler av forumet kan ha forskjellige regler. Bruker forplikter seg til å sjekke reglene for den enkelte del av forumet.
Snakkomsex.no forholder seg retten til å slette innhold, og eventuelt brukerkontoer, dersom vi anser reglene som brutt. 

Eventuelle brudd på norske lover kan i ytterste konsekvens medføre politianmeldelse.  
Dersom bruker påfører snakkomsex.no skade (teknisk, tap av informasjon, urettmessig tap av omdømme, med mer) vil snakkomsex.no vurdere anmeldelse eller sivilt søksmål.