Hopp til innholdet

Ved å benytte nettsiden snakkomsex.no forplikter besøkende og registrerte brukere seg til å følge
norsk lov,
god nett-etikette,
og de regler og retningslinjer som beskrives i respektive forumkategorier. 

Forskjellige deler av forumet kan ha forskjellige regler. Bruker forplikter seg til å sjekke reglene for den enkelte del av forumet.
Snakkomsex.no forholder seg retten til å slette innhold, og eventuelt brukerkontoer, dersom vi anser reglene som brutt. 

Eventuelle brudd på norske lover kan i ytterste konsekvens medføre politianmeldelse.  
Dersom bruker påfører snakkomsex.no skade (teknisk, tap av informasjon, urettmessig tap av omdømme, med mer) vil snakkomsex.no vurdere anmeldelse eller sivilt søksmål. 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial