Hopp til innholdet

Liggelapp.no er et initiativ fra snakkomsex.no som tar sikte på å øke seksuell kunnskap og trygghet.

Ideen er:

Å utstede en “liggelapp” eller et sertifikat som bekrefter grunnleggende kunnskaper om sex, kommunikasjon, og samtykke kan være en interessant idé for å fremme seksuell helse og sikkerhet.

MEN HVA BØR EN SLIK OPPLÆRING INNEHOLDE?

Her er noen ideer til hva et slikt sertifikat kunne inkludere i form av ferdigheter, kunnskaper, og tester:

Kunnskaper og Ferdigheter som Burde Dokumenteres

 1. Grunnleggende seksualundervisning
 2. Kommunikasjonsferdigheter:
 3. Samtykke
 4. Seksuell etikk og moral
 5. Psykologiske aspekter

     Tester og Evalueringer

     1. Teoretisk prøve:
     1. Skriftlig eller digital test som dekker teoretisk kunnskap om seksualundervisning, samtykke, kommunikasjon, og seksuell etikk.

     • Sexleketøy
     • Råd og tips for å gjennomføre oralsex
     • Råd og tips om analsex
     • Råd og tips om foreplay
     • Kunnskap om menn og kvinners forskjellige tenningsmønster
     • Forskjellen på porno og sex i virkeligheten
     • Klasse 1 grunnleggende, praktisk og avgrenset til det viktigste
     • Klasse 2 grundigere og flere/bredere men relevante tema
     • Klasse 3 for avansert sex, som bdsm, trekant, gruppe, swinging

     1. Grunnleggende Seksualundervisning:

     Anatomi og Fysiologi

     • Seksuelle og reproduktive organer: Detaljert kunnskap om både mannlige og kvinnelige kjønnsorganer, deres funksjoner og interaksjoner under seksuell aktivitet.
     • Seksuell respons: Forståelse av seksuell opphisselse, platå, orgasme, og forløsning. Dette inkluderer også kjennskap til forskjellene i seksuell respons hos forskjellige kjønn og gjennom ulike livsfaser.

     Seksuelt Overførbare Infeksjoner (SOI)

     • Typer av SOI: Bakterielle (som klamydia, gonoré), virale (som HIV, HPV, herpes), og parasittiske (som skabb, flatlus).
     • Forebygging: Metoder for å forhindre overføring av SOI, inkludert bruk av kondomer og andre barrieremetoder, vaksinasjoner (som HPV-vaksine), og sikrere seksuelle praksiser.
     • Testing og Behandling: Viktigheten av regelmessig testing, hvordan og hvor man kan teste seg, og behandlingsmuligheter for forskjellige SOI.

     Prevensjon

     • Barrieremetoder: Kondom, femidom, og cervikalkappe.
     • Hormonelle metoder: P-piller, minipiller, plaster, vaginalring, og langtidsvirkende reversibel prevensjon som implantat og hormonspiral.
     • Naturlige metoder: Periodisk avholdenhet og kalendermetoden.
     • Sterilisering: Informasjon om irreversible metoder som vasektomi og tubal ligasjon.
     • Nødprevensjon: Bruk av nødprevensjonspiller og kobberspiral etter ubeskyttet samleie.

     Graviditet og Fødsel

     • Graviditetsprosess: Forståelse av befruktning, graviditetsutvikling, og fødsel.
     • Valg rundt graviditet: Informasjon om valgmuligheter ved graviditet, inkludert fødsel, adopsjon, og abort.

     Seksuell Diversitet

     • Seksuelle orienteringer: Forståelse og respekt for forskjellige seksuelle orienteringer, som heteroseksualitet, homoseksualitet, bisexualitet, og aseksualitet.
     • Kjønnsidentiteter: Kunnskap om transkjønnethet, ikke-binære og genderqueer identiteter, inkludert relevante utfordringer og ressurser.

     Samtykke og Kommunikasjon

     • Samtykkeprinsipper: Forståelse av at samtykke må være informert, frivillig, og utvetydig, og at det kan trekkes tilbake når som helst.
     • Kommunikasjonsteknikker: Ferdigheter i å kommunisere grenser og preferanser, og å forstå og respektere partnerens signaler og kommunikasjon.

     2. Kommunikasjonsferdigheter:

     Grunnleggende Kommunikasjonsteknikker

     • Klarhet i Uttrykk: Evnen til å formulere og uttrykke egne tanker, følelser og behov på en tydelig måte.
     • Aktiv Lytting: Ferdigheter i å lytte oppmerksomt til en partner, forstå deres perspektiver og reagere empatisk.
     • Nonverbal Kommunikasjon: Forståelse og tolkning av kroppsspråk og ansiktsuttrykk som en del av kommunikasjonsprosessen.

     Samtykke og Grensesetting

     • Uttrykke og Oppfatte Samtykke: Kunnskap om hvordan man tydelig uttrykker eget samtykke eller mangel på samtykke, og hvordan man gjenkjenner det samme fra en partner.
     • Grensesetting: Evnen til å identifisere og kommunisere egne grenser og respektere andres, spesielt i seksuelle og intime situasjoner.

     Åpen og Ærlig Dialog

     • Diskutere Seksuelle Behov og Preferanser: Komfort med å diskutere egne seksuelle ønsker og åpne opp for dialog om partnerens ønsker.
     • Seksuell Helse: Evnen til å diskutere tidligere og nåværende seksuell helse, inkludert historikk med SOI, på en ansvarlig måte.

     Konflikthåndtering

     • Løse Misforståelser: Teknikker for å håndtere og løse konflikter uten å eskalere situasjonen, inkludert bruk av “jeg”-utsagn for å unngå anklager.
     • Forhandling og Kompromiss: Ferdigheter i å finne felles grunnlag og kompromisser som respekterer begge parters behov og ønsker.

     Empati og Støtte

     • Tilpasning til Partnerens Kommunikasjonsstil: Bevissthet om og tilpasning til hvordan ulike mennesker kommuniserer sine behov og preferanser.

     Kulturell og Individuell Sensitivitet

     • Kulturelle Forskjeller i Kommunikasjon: Forståelse av hvordan kulturell bakgrunn kan påvirke kommunikasjonsstiler og preferanser.
     • Respekt for Diversitet: Evnen til å kommunisere respektfullt med personer av alle seksuelle orienteringer, kjønnsidentiteter, og kulturelle bakgrunner.

     3. Samtykke:

     Definisjon og Grunnleggende Prinsipper

     • Klar Definisjon: Forståelsen av at samtykke er en frivillig, informert og entusiastisk avtale mellom voksne parter om å delta i seksuelle aktiviteter.
     • Dynamisk Natur: Kunnskap om at samtykke er spesifikt, kan trekkes tilbake når som helst, og må gis på nytt for hver ny seksuell handling.

     Kommunikasjon av Samtykke

     • Uttrykksformer for Samtykke: Ferdigheter i å uttrykke samtykke klart og uten tvetydighet, enten det er verbalt eller gjennom tydelig ikke-verbal kommunikasjon.
     • Tolkning av Samtykke: Evnen til å tolke partnerens samtykke riktig, erkjenne tegn på nøling eller ubehag, og forstå at mangel på motstand eller nektelse ikke nødvendigvis betyr samtykke.

     Grenser og Respekt

     • Respekt for Grenser: Forståelse av og respekt for personlige grenser, inkludert evnen til å akseptere et “nei” uten argumentasjon eller overtalelse.
     • Diskusjon om Grenser: Evnen til å diskutere og forhandle om grenser før seksuell aktivitet, og justere disse grensene som nødvendig.

     Juridiske og Etiske Aspekter

     • Juridiske Rammer: Kunnskap om de lokale lovene og reguleringene om seksuell lavalder, samtykke og seksuelle overgrep.
     • Etiske Hensyn: Forståelse av etikk rundt samtykke, inkludert betydningen av likeverd mellom partene og fravær av utnyttelse.

     Ulike Scenarioer og Samtykke

     • Kompliserte Situasjoner: Ferdigheter i å håndtere situasjoner hvor samtykke kan være vanskelig å tolke, som i relasjoner med maktubalanse eller når alkohol eller andre rusmidler er involvert.
     • Forberedelse på Avvisning: Teknikker for å håndtere avvisning på en moden og respektfull måte, og forståelse for at samtykke kan nektes av hvilken som helst grunn.

     Opplæring og Bevissthet

     • Opplæringsscenarier: Bruk av rollespill, case-studier og simuleringer for å trene på kommunikasjon og tolkning av samtykke.
     • Fremme av Samtykkekultur: Strategier for å fremme en kultur hvor åpen kommunikasjon om samtykke er normen, og hvor det er trygt å uttrykke grenser og preferanser.

     4. Seksuell Etikk og Moral:

     Grunnleggende Prinsipper

     • Respekt for Personlig Autonomi: Forståelse av at alle individer har rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet.
     • Gjensidighet: Prinsippet om at seksuelle aktiviteter skal være gjensidig ønskelige og tilfredsstillende for alle involverte parter.
     • Ærlighet og Integritet: Viktigheten av å være ærlig om egne intensjoner, følelser, og seksuell helsestatus.

     Ansvarlighet og Konsekvenstenking

     • Ansvar for Handlinger: Aksept av at individuelle handlinger innen seksuelle relasjoner bærer konsekvenser for både en selv og andre.
     • Forebygging av Skade: Prinsippet om å aktivt unngå handlinger som kan føre til fysisk, psykisk, eller følelsesmessig skade.

     Respekt for Diversitet

     • Inklusivitet: Å anerkjenne og respektere en mangfoldig spekter av seksuelle orienteringer, kjønnsidentiteter, og seksuelle preferanser.
     • Kulturell Sensitivitet: Forståelse av at seksuell etikk kan variere betydelig mellom forskjellige kulturer og samfunn, og nødvendigheten av å tilpasse seg dette mangfoldet i respektfull dialog.

     Makt og Samtykke

     • Maktbalanse: Bevissthet om hvordan maktforhold (som aldersforskjeller, økonomisk status, og profesjonell status) kan påvirke samtykke og beslutningsprosesser.
     • Unngåelse av Utnyttelse: Etisk forpliktelse til å unngå seksuell eller emosjonell utnyttelse, spesielt i relasjoner preget av en iboende maktubalanse.

     Etisk Kommunikasjon

     • Åpenhet: Oppmuntring til åpen kommunikasjon om seksuelle grenser, ønsker, og behov som en etisk praksis.
     • Konfidensialitet: Respekt for privatlivets fred og konfidensialitet rundt personlige og sensitive informasjoner.

     Refleksjon og Selvinnsikt

     • Selvrefleksjon: Oppfordring til regelmessig selvrefleksjon om egne etiske praksiser og hvordan disse påvirker andre.
     • Kontinuerlig Læring: Å være åpen for ny kunnskap og perspektiver som kan utfordre eller forsterke ens egen forståelse av seksuell etikk.

     Opplæring i Etiske Dilemmaer

     • Case-Studier og Scenarioer: Bruk av praktiske eksempler og hypotetiske situasjoner for å diskutere og utforske etiske dilemmaer i seksuelle relasjoner.
     • Diskusjoner og Debatter: Fasiliterte diskusjoner som oppmuntrer til kritisk tenkning og meningsutveksling om etiske spørsmål i seksualitet.

     5. Psykologiske Aspekter:

     Seksuell Identitet og Selvbilde

     • Utvikling av Seksuell Identitet: Forståelsen av hvordan seksuell identitet utvikler seg over tid, og hvordan dette kan påvirke selvbildet og seksuell atferd.
     • Selvbilde og Seksualitet: Undersøkelse av sammenhengen mellom selvbilde og seksuell tilfredsstillelse, inkludert hvordan kroppsbilde kan påvirke seksuell selvtillit.

     Seksuell Tilknytning og Relasjoner

     • Tilknytningsstiler: Utforsking av hvordan tidlige tilknytningsstiler påvirker voksen romantiske og seksuelle relasjoner.
     • Dynamikk i Seksuelle Relasjoner: Analyse av forskjellige relasjonsdynamikker, inkludert maktbalanse, kommunikasjon og intimitet.

     Seksuelle Dysfunksjoner og Behandling

     • Vanlige Seksuelle Dysfunksjoner: Informasjon om ulike seksuelle dysfunksjoner som kan påvirke menn og kvinner, inkludert ereksjonsproblemer, for tidlig eller forsinket ejakulasjon, smertefulle samleier og manglende seksuell lyst.
     • Behandlingsmetoder: Oversikt over behandlingsalternativer som terapi, medikamentell behandling, og livsstilsendringer.

     Sex og psyke

     Lære at forskjellige mentale tilstander påvirker både kommunikasjonsevne, evne til å tolke, selvreguleringsevne og reaksjonsmønster i seksuelle situasjoner, og at hvordan man har det påvirker lyst og nytelse.

     • Psykiske lidelser (eks. bipolar, depresjon)?
     • Nevrodiversitet (ADHD, autismespekter)
     • Rus
     • Traumer og Seksualitet: Forståelse av hvordan seksuelle traumer kan påvirke individets psykologiske helse og seksuelle funksjon.
     • Seksuell Tilfredshet: Diskusjon om faktorer som bidrar til seksuell tilfredshet og hvordan mangel på tilfredshet kan påvirke mental helse.

     Seksuell Lyst og opphisselse

     • Faktorer som Påvirker Lyst: Gjennomgang av psykologiske, fysiologiske, og relasjonelle faktorer som kan påvirke seksuell lyst og opphisselse.
     • Håndtering av Ulike Libidoer: Strategier for par hvor det er betydelig forskjell i seksuell lyst, inkludert kommunikasjonsteknikker og kompromisser.

     Stress, Angst og Seksualitet

     • Innvirkning av Stress og Angst: Forståelsen av hvordan stress og angst kan påvirke seksuell funksjon og lyst.
     • Coping-strategier: Metoder for å håndtere psykologisk stress som kan påvirke seksuell helse.

     Bevissthet og Mindfulness

     • Seksuell Mindfulness: Bruk av mindfulness-teknikker for å forbedre seksuell tilstedeværelse og intimitet.
     • Selvaksept og Seksuell Velvære: Metoder for å fremme positiv seksuell helse gjennom selvaksept og mental velvære.

     IDEER TIL Å GJØRE IDEEN ØKONOMISK LEVEDYKTIG