Hopp til innholdet

Kombinasjonen sex og rus er i mange sammenhenger uheldig, og kan i en del sammenhenger være risikofylt. Temaene rus og sex er begge tabubelagt. Til tross for både risiko og tabufisering så er sex og rus noe svært mange kombinerer. Dersom vi inkluderer alkohol, som er akseptert i samfunnet, men like fullt et rusmiddel, så er sjansen stor for at også du har valgt å ha sex under ruspåvirkning.

På denne siden ønsker vi å utforske temaet på en balansert måte og å bidra til å skape en åpen dialog om temaet. Snakkomsex advarer i utgangspunktet om å kombinere sex og rusmidler, og vil på ingen måte oppfordre til bruk av illegale rusmidler. Samtidig så er dette et aktuelt tema som det faktisk er behov for å diskutere. Den diskusjonen ønsker vi å bidra til uten å pålegge skam, men samtidig advare mot farene som sex i ruspåvirket tilstand medfører.