Hopp til innholdet

Traumeterapi virker mot uønskede sexfantasier

  • av
Hjerne, uønskede seksuelle tanker

EMDR er en terapiform som tradisjonelt brukes til å bearbeide traumer, og som har vist seg å ha god effekt. Å anvende EMDR traueterapi mot uønskede sexfantasier er imidlertid nytt. Forskere har nå testet effekten av å bruke EMDR, (“Eye Movement Desensitization and Reprocessing”) mot sexfantasier. Med positiv effekt.

Hva er EMDR?

EMDR er en type terapi som ofte brukes til å behandle traumer og PTSD. Den er basert på ideen om at traumatiske minner (som er uhensiktsmessig lagret i hukommelsen) kan bearbeides og gjøres mindre plagsomme. Det gjøres ved EMDR gjennom å gi visuell eller taktil stimulering, og samtidig fremkalle de uønskede mentale bildene/minnene. Ideen er at man på denne måten kan desensitiviseres, slik at det å fremkalle minnene ikke lenger gir en så voldsom følelsesmessig respons i hjernen. Med denne teoretiske forståelsen som bakgrunn undersøkte forskerne hvilket potensial EMDR har til å behandle uønskede seksuelle fantasier. Resultatene har vist seg lovende.

EMDR forsøkt mot uønskede sexfantasier

Den ferske studien tok sikte på å evaluere effekten av EMDR mot uønskede seksuelle fantasier, med fokus på hvordan et svekket seksuelt forestillingsbilde kan oversettes til endringer i atferd og atferdsintensjon. Studien involverte flere runder med desensitiviserende øyebevegelse-øvelser og fremkalling av de uønskede seksuelle fantasiene.

Deltakerne rapporterte om betydelige reduksjoner i livlighet, sensasjoner, nytelse, emosjonell intensitet, seksuell opphisselse og virkelighetsfølelse knyttet til fantasiene. Resultatene indikerte at gjentatte runder med EMDR kan forhindre at “den visuospatiale delen av hukommelsen oppdateres”. Det fører til at bildene svekkes, og “lagres på nytt” i langtidshukommelsen, med redusert intensitet. Resultatet var altså at deltakerne opplevde at de uønskede seksuelle fantasiene ble mindre opphissende.

Traumeterapi (EMDR) forsøkt mot trøblete sexfantasier. EMDS steiner på grønn bakgrunn

Hvorfor kan seksuelle fantasier være uønskede?

Seksuelle fantasier er en normal og vanlig del av menneskelig seksualitet, og kan variere mye i innhold og intensitet. Noen av oss har ganske drøye fantasier, og det er faktisk helt normalt. Det er heller ikke sånn at man nødvendigvis ønsker å gjennomføre fantasiene sine i virkeligheten. Seksuelle fantasier er nettopp fantasier.

Enkelte kan imidlertid oppleve noen av sine seksuelle fantasier som uønskede eller direkte ubehagelige, og at fantasiene forårsaker skyldfølelse eller skam. Dette kan for eksempel være fantasier som involverer seksuelle handlinger uten samtykke, vold eller andre former for overgrep, eller fantasier som på ett eller annet vis er i strid med ens personlige eller moralske verdier. Eksempelvis kan en strengt religiøs person oppleve homoerotiske fantasier som problematiske, fordi de står i konflikt med ens tro. Det er heller ikke vanskelig å forestille seg fortvilelsen som mange pedofile må føle rundt det å være seksuelt tiltrukket til barn, vel vitende om skadene man er i stand til å påføre.

Variasjoner i årsak

Noen kan oppleve uønskede seksuelle fantasier knyttet til en spesifikk fetisj eller parafili som forårsaker ubehag, lidelse eller påvirker deres daglige funksjon. Har man for eksempel en seksuell tiltrekning til det å penetrere urinrørsåpningen, (ja, det er en greie), så skaper det fort forstyrrende situasjoner når man jobber som urolog…

For andre så kan bestemte seksuelle fantasier utløse tidligere traumer eller negative opplevelser, slik at fantasiene utløser en seksuell opphisselse, men samtidig forårsaker et sterkt ubehag. Noen kan også oppleve at fantasiene er ikke en gang i tråd med sine seksuelle preferanser, og dermed opplever en paradoksal form for opphisselse. Det forekommer også tilfeller hvor folk føler at deres seksuelle fantasier ikke er under deres egen kontroll, noe som utløser følelser av angst og maktesløshet.

Husk at vi her som regel ikke snakker om overgripere, men om mennesker som stort sett kontrollerer sine impulser og lyster, og oppfatter sine fantasier som uønskede og problematiske. I slike tilfeller er det viktig at personen tilbys støtte og veiledning fra psykisk helsepersonell.

Traumeterapi (EMDR) forsøkt mot trøblete sexfantasier

EMDR-behandling reduserte seksuell intensjon og onanifrekvens

Den omtalte studien så blant annet på virkningen EMDR hadde på atferdsintensjon (ønske om å gjennomføre), og frekvensen av onani. Et betydelig antall deltakere endret mening fra “ja” til “nei” da de ble gitt et hypotetisk scenario om å få gjennomføre sin valgte seksuelle fantasi uten konsekvens.

Forskerne poengterer samtidig at dataene deres viste variasjoner i reponsen hos deltakerne, og at det kreves mer forskning for å prøve å forstå hvordan endring i sexfantasienes egenskaper (“kvalitet”) påvirker ens ønske eller intensjon om å handle ut ifra fantasiene sine.

Håp om hjelp

Denne forskningen gir håp om om at EMDR som terapeutisk teknikk kan være et effektivt bidrag i behandlingen av uønskede seksuelle fantasier. Terapiformen ser ut til ut noe for seg, også når det kommer til trøblete sexfantasier.

Selv om denne studien gir innledende støtte for bruk av EMDR i denne sammenhengen, er forfatterne av studien klar på at ytterligere forskning er nødvendig for å fullt ut forstå mekanismene som er involvert og for å gjenskape funnene med større testgrupper. Slik er det med de fleste vitenskapelige undersøkelser som tar for seg områder som befinner seg i lite pløyd mark. I vitenskapens verden kreves det gjerne mange forskjellige undersøkelser med lignende funn og konklusjoner, før resultatene til slutt anses som “sanne” eller “beviste”.

EMDR er nødvendigvis heller ikke en frittstående behandlingsmetode, og bedring i tilstanden kan kreve et mer sammensatt støtte- og behandlingopplegg hos psykolog, psykiater eller annet helsepersonell med bredere kompetanse.

Les flere artikler fra snakkomsex.no her

Forfatterprofil

Admin

Legg igjen en kommentar