Hopp til innholdet

Sodomi

  • av
Sodomi - Uakseptable seksuelle handlinger, legninger, fetisjer. Bilde av sexy dame som tenker på syndig sex.

Sodomi refererer til at praktisere seksuell aktivitet som ikke er vaginalt samleie. Dette kan for eksempel inkludere anal sex, oralsex eller seksuell aktivitet med dyr. Begrepet har historisk sett blitt brukt som en betegnelse for “unaturlig” seksuell praksis og har vært forbudt i mange kulturer og religioner. I dag er det imidlertid anerkjent at mennesker har rett til å utøve sin seksualitet på en måte som føles naturlig og trygg for dem selv og sine partnere, så lenge det skjer på samtykke og på en trygg måte.

Hvor ordet kommer fra

Ordet sodomi stammer fra byen Sodoma i Det Gamle Testamente, hvor det sies at innbyggerne begikk seksuelle handlinger som ble ansett som syndige og umoralske. Derfor har ordet sodomi blitt brukt som en betegnelse på ulovlige seksuelle handlinger, spesielt homoseksualitet.

Historien om Sodoma og Gomorra finner vi i Første Mosebok kapittel 18-19. Den handler om to byer i området rundt Dødehavet som var kjent for sin ondskap og ugjerninger. Abraham, som var en av de rettferdige i området, fikk besøk av to engler som skulle undersøke om byene virkelig var så onde som det ble sagt. Englene ble tatt imot av Lot, Abrahams nevø, som bodde i Sodoma. Mens de var der, ble huset til Lot omringet av en mobb av menn som ønsket å voldta de to englene.  Lot tilbød dem i stedet sine egne døtre, men englene reddet ham og hans familie ved å blende mobben og lede dem ut av byen. Englene sa til Lot og hans familie at de måtte flykte og ikke se seg tilbake. Lot og hans familie var lydige og flyktet ut av byene, mens Gud sendte ned ild og svovel fra himmelen som ødela Sodoma og Gomorra. Lots kone var imidlertid ikke helt lydig og så seg tilbake, og hun ble da gjort om til en saltstøtte. Historien om Sodoma og Gomorra er en advarsel om konsekvensene av synd og ondskap. Den viser også at Gud vil beskytte de rettferdige og straffe de onde. Historien er også en påminnelse om viktigheten av å være lydige mot Gud og å stole på hans veiledning.

Dagens betydning av sodomi

Ordet sodomi betegner altså seksuelle handlinger som i tidligere tider ble ansett som syndige. I dagens samfunn er det, i det minste i mye av den vestlige verden, mer aksept for varierende seksuelle preferanser. Både i forhold til kjønn, forskjellige former for sexlek, og fetisjer som for eksempel BDSM.

Orden kan i dag brukes for å referere til former for seksuell praksis som (fortsatt) anses som avvikende eller tabu. For eksempel sex med dyr eller incest. Altså seksuelle praksiser som ikke er akseptable i samfunnets normer.

Bruken av ordet er imidlertid relativt sjelden i dagens moderne samfunn. Mange foretrekker å bruke andre begreper som er mindre stigmatiserende og mer inkluderende, som for eksempel “fetisj”.

En liste med forskjellige fetisjer og hva de innebærer finner du her.

Legg igjen en kommentar