Hopp til innholdet

Kommunikasjon i swinging

Kommunikasjon er kjernen i enhver form for menneskelig interaksjon, og den blir enda viktigere i konteksten av swinging, der det ofte er flere parter involvert med ulike forventninger, grenser og komfortnivåer. Effektiv kommunikasjon påvirker opplevelsen med swinging. Fra forberedelser og samtykke til å håndtere ettervirkninger og relasjoner.

Vakkert par ligger under dynen og diskuterer om de skal teste ut swinging

Forberedelser: Spilleregler
 1. Åpne Linjer:
  Før man begir seg ut på en swinging-opplevelse, er det viktig med en åpen dialog med alle involverte parter om forventninger, grenser og preferanser. Det kan være nyttig å ha en form for ‘før-lek’-diskusjon der grunnregler blir satt. Dette inkluderer å avklare hva som er akseptabelt og hva som ikke er det.
I øyeblikket: Navigering og grensesetting
 1. Verbal og Ikke-verbal Kommunikasjon:
  Det er viktig å forstå at kommunikasjon ikke bare er verbalt. Kroppsspråk, øyekontakt og andre ikke-verbale signaler spiller en stor rolle. I lekens hete er det viktig å følge med på partnerens signaler.
 2. Check-ins:
  Det kan være viktig å ta raske ‘temperaturmålinger’ underveis for å sikre at alle parter er komfortable med det som foregår.
 3. Hemmelige signal:
  Noen par benytter seg av kodeord eller tegn for å kommunisere med hverandre i situasjoner hvor det ikke er hensiktsmessig å ha en åpen dialog. Det muliggjør det for eksempel å trekke seg ut av en situasjon på en diskret måte, slik at man både får beskyttet seg selv, og samtidig slipper å såre den avviste motparten unødig.
Ettervirkninger og oppfølging
 1. Debrief:
  Etter opplevelsen kan det være viktig med en ‘debrief’, en åpen diskusjon om hva som fungerte, hva som ikke gjorde det, og eventuelle følelser som har kommet opp.
 2. Emosjonell omsorg:
  Det er også viktig å ta vare på hverandres emosjonelle behov etter opplevelsen, spesielt hvis noe ikke gikk som planlagt. Sex er noe av det mest intime man har sammen, og det å utforske intimitet sammen med andre mennesker kan være svært sårbart.