Hopp til innholdet

Kontroverser rundt swinging

Det finnes mange oppfatninger og stereotypier om swinging som ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheten. Disse feiloppfatningene kan spenne fra antagelser om deltakernes personligheter til misforståelser om selve aktiviteten. La oss se på noen eksisterende kontroverser rundt swinging.

swinging: par diskuterer swinging

“Swinging er utroskap”

Innenfor swingers-miljøet oppfattes ikke swinging som utroskap. I realiteten er swinging en aktivitet som er forankret i åpen kommunikasjon og som krever samtykke mellom alle de involverte partene. Utroskap innebærer på sin side hemmelighold og manglende samtykke. Det er altså en klar vesens-forskjell mellom utroskap og swinging.

Likevel raser innimellom debatten om dette, ofte i uformelle former som på diverse diskusjonsforum. Hvordan man ser på det vil variere avhengig av ens individuelle oppfatninger, kulturelle normer og personlige verdier. Her er noen argumenter fra begge sider: 

Swinging er ikke Utroskap
 1. Samtykke mellom Partnere:
  Swinging involverer eksplisitt samtykke fra alle involverte parter. Hvis begge partnere er enige om å delta, kan det argumenteres for at det ikke er utroskap.
 2. Åpenhet og Kommunikasjon:
  Swinging kan faktisk forbedre kommunikasjonen mellom partnere ved å oppmuntre til åpenhet om seksuelle ønsker og behov, noe som kan styrke forholdet.
 3. Skiller mellom Sex og Kjærlighet:
  Noen par ser på sex som en fysisk aktivitet adskilt fra deres emosjonelle forhold. I denne konteksten blir ikke swinging sett på som utroskap, da det ikke truer det emosjonelle båndet mellom partnere.
Swinging er Utroskap
 1. Tradisjonell Forståelse av Monogami:
  I mange kulturer og samfunn er monogami normen, og enhver seksuell eller romantisk interaksjon utenfor det monogame forholdet blir ansett som utroskap.
 2. Emosjonell Tilknytning:
  Noen mener at seksuell aktivitet uunngåelig fører til emosjonell tilknytning, og derfor kan swinging føre til emosjonelle bånd utenfor det primære forholdet, noe som kan betraktes som utroskap.
 3. Brudd på Tillit:
  Hvis en av partnerne deltar i swinging uten den andres samtykke eller kunnskap, er det utvilsomt et brudd på tillit og dermed utroskap. Den ene parten kan også oppleve press for å delta, noe som stiller spørsmålstegn ved frivilligheten.

“Swinging er kun for eldre mennesker” ?

Noen tror feilaktig at swinging er en aktivitet forbeholdt en eldre demografi. Dette er ikke tilfellet. Swinging trekker til seg single og par fra en rekke aldersgrupper. Det inkluderer yngre mennesker som er nysgjerrige på eller åpne for ikke-monogame forhold. Alderspennet innenfor swinging strekker seg fra 18 år og oppover. Mange swingers-klubber har også egne kvelder eller arrangementer som er begrenset til unge aldersgrupper, såkalt “young swingers”. Da har ikke godt voksne adgang. Aldersgrensen kan variere fra klubb til klubb, og arrangement til arrangement. 

“Swinging er kun for “unge vakre” mennesker” ?

Denne oppfatningen er like urimelig som den over. Swinging er ikke forbeholdt noen aldersgruppe. Det er heller ikke forbeholdt mennesker av en bestemt opprinnelse, fysisk størrelse eller form. Swinging er for alle som føler seg vel med praksisen. Og det gjenspeiles i hvem man møter på klubb og arrangementer: Alt og alle. Heldigvis!

“Swinging fører til dårligere parforhold” ?

En annen misoppfatning er at swinging har en negativ innvirkning på forholdets kvalitet eller varighet. Vitenskapelige  undersøkelser og studier indikerer et variert bilde, hvor mange rapporterer økt kommunikasjon, tillit og tilfredshet som et resultat av deres deltagelse i swinging. Noe forskning har også vist at swinger-par oftere forblir gifte enn det monogame par gjør. Forskning har også vist at par som swinger er mer fornøyd med forholdet sitt, enn par som har et såkalt “åpent forhold“. 

Det er samtidig viktig å erkjenne at swinging ikke er for alle, og at det er nødvendig å ha svært sterke kommunikasjons- og tillitsbånd før man velger å utforske denne aktiviteten. Og kanskje i enda større grad for de som har det som livsstil. Det er avgjørende at man avklarer grensene, reglene og forventningene grundig før man begynner å praktisere swinging.

Det er ikke å anbefale at man forsøker swinging for å berge et forhold som sliter. De parene som lykkes med denne livvstilen eller praksisen, er par som i utgangspunktet har det bra sammen, som har god kommunikasjon, som deler interessen, og som ikke sliter med selvbilde eller sjalusi. Swinging krever tillit både til seg selv og til partneren.