Hopp til innholdet

disiplin i bdsm

Treng dame disiplinerer deg

Disiplin

  • av

Disiplin innen BDSM bygger på tillit, respekt og tydelige avtaler mellom alle involverte parter. Kjernen i en sunn BDSM-praksis, inkludert disiplinaspektet, er frivillighet, omforente avtaler og uttrykkelig samtykke.