Hopp til innholdet

Disiplin

 • av

Disiplin

Disiplin i BDSM er en seksuell praksis der den dominante setter regler som den underdanige forventes å adlyde. Når reglene for forventet oppførsel brytes, blir straff ofte brukt som et middel til disiplinering.

Treng dame disiplinerer deg

Disiplin handler om styring, kontroll, belønning og eventuell avstraffelse for ulike handlinger. Det er også viktig med oppdragelse, grensesetting og irettesettelse. Fokuset er gjerne enten på den fysiske eller psykiske siden, eller som en blanding av begge.

Akkurat som ved underkastelse og dominans kan disiplin appellere til følelsen av å være styrt eller styre. Dette kan også innebære å gi slipp på ansvar og vise fullstendig tillit, eller å få ha ansvar og kontroll over et annet menneske.

For noen kan maktutveksling være sentralt for tenning, dette kan f.eks. dreie seg om å gi, eller bli gitt kommandoer, følge regler eller fysisk frihetsberøvelse i form av binding eller bondage.

Ofte setter den dominante regler som den underdanige forventes å følge eller adlyde. Ved brudd på disse eller forventet oppførsel, er det gjerne avtalt straff eller at den dominante da gir streker i en bok (eller liknende) som igjen kan omsettes i straff.

Reglene er gjerne til for at den underdanige (“subben”) vet hvordan de skal oppføre seg slik at den dominerende ikke blir misfornøyd. Regler er ofte også til for at den underdanige skal være klar over sin underlegne status, eller for å trene en nybegynner-sub.  Når slike regler brytes følger det gjerne en straff som middel for disiplin. Straffen i seg selv kan være fysisk eller psykologisk eller en kombinasjon av begge deler.

Frivillighet med aktivt og informert samtykke

Disiplin innen BDSM bygger på tillit, respekt og tydelige avtaler mellom alle involverte parter. Kjernen i en sunn BDSM-praksis, inkludert disiplinaspektet, er frivillighet, omforente avtaler og uttrykkelig samtykke.

Frivillighet er grunnleggende for ethvert BDSM-forhold eller -scenario. Det betyr at alle involverte aktivt velger å delta, uten press eller tvang. Dette valget er basert på en forståelse av hva aktiviteten innebærer, og en interesse for å utforske den innenfor trygge rammer. Frivillighet sikrer at alle parter er engasjerte og positive til de aktivitetene som utføres, noe som er essensielt for en givende og tilfredsstillende opplevelse.

Samtykke

Samtykke er det som skiller BDSM-aktiviteter fra misbruk. Samtykke må være informert, dvs. basert på en fullstendig forståelse av hva som er involvert, og det må være gitt fritt og uten reservasjoner. Samtykke kan også trekkes tilbake når som helst, noe som er en viktig sikkerhetsmekanisme. I sammenheng med disiplin sikrer samtykke at de handlingene som utføres, selv når de innebærer korreksjon eller straff, er innenfor grensene av hva den underdanige føler seg komfortabel med og ønsker å utforske.

Open notepad on spiral with clean white page
Avtaler

Avtaler definerer de spesifikke grensene og rammer for interaksjonen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, hva som er akseptable former for disiplin og ytre kontroll, hvilke handlinger som er tillatt, og eventuelle spesifikke grenser som de involverte har. Avtaler sikrer at alle har en felles forståelse og er enige om aktivitetenes omfang før de inntreffer.

Former for disiplinering

Disiplinering innen BDSM kan ta mange former, avhengig av de involvertes preferanser, grenser og den etablerte dynamikken mellom dem. Det er viktig å merke seg at alle typer disiplinering skal være forhåndsavtalt, samtykket til av begge parter, og utført innenfor rammen av trygg, sunn og ansvarlig praksis.

Sexy dame gjør husarbeid som disiplinering i BDSM setting.

Her er noen typiske eksempler på hvordan disiplin kan praktiseres:

 1. Spanking:
  Spanking er en av de mest vanlige formene for fysisk disiplinering. Dette kan utføres med hånden eller med instrumenter som floggers, paddles, eller andre redskaper.
 2. Bondage:
  Bruk av tau, håndjern, eller andre restriksjoner for å begrense den underdaniges bevegelser kan tjene som en form for disiplin.
 3. Tjenestegjøring:
  Den underdanige kan bli instruert til å utføre spesifikke oppgaver eller tjenester som en form for disiplin. Dette kan inkludere husarbeid, servering, eller andre oppgaver bestemt av den dominante.
 4. Dressur / opplæring:
  Lek hvor den underdanige lærer bestemte regler eller etiketter, med korreksjoner (fysisk eller på annen måte) for brudd på disse reglene.
 5. Orgasme- og onanikontroll:
  Kontroll over den underdaniges orgasmer og onani, inkludert forbud mot seksuell tilfredsstillelse uten tillatelse, kan være en intens form for disiplinering.
 6. Skammekrok eller time-outs:
  En time-out i et bestemt hjørne eller et bestemt sted fungerer som en mental disiplineringsteknikk, der den underdanige reflekterer over regelbruddet.
 7. Forbud eller begrensninger:
  Dette kan omfatte forbud mot visse matvarer, aktiviteter eller sosial kontakt som en form for disiplin.
 8. Skam og ydmykelse:
  Bruk av verbal kritikk eller ydmykelse (alltid innenfor grensene av det som er samtykket til) for å disiplinere den underdanige. Dette kan innebære offentlig ydmykelse eller privat nedverdigelse, avhengig av dynamikken og grensene satt av de involverte.

Målet med disiplin i BDSM

Strict woman in leather jacket, dress and fishnet tights with rhinestones

Målet med disiplin er å lære den underdanige / subben hvordan de skal oppføre seg, samt konsekvensene som kan oppstå som et resultat av å bryte reglene ved for f.eks. oppførsel. Ved å gjennomgå straff for å bryte de fastsatte reglene, lærer de seg selvbeherskelse og blir bedre underdanige. Straffen er generelt knyttet til bruddet, og er generelt proporsjonal med alvorlighetsgraden og hyppigheten av feilen/bruddet. For eksempel kan en straff for å snakke uten lov for eksempel være å bli gagget eller kneblet, nektet godteri, brus og så videre. På samme måte kan straffen for en naken mannlig sub som får ereksjon, til tross for at han ikke er tillatt, være et kyskhetsbur.

Den underdanige kan også få muligheten til å velge en straff. For eksempel, for en mindre fei, kan straffen være å enten bli slått med noe på baken eller fiking på kinnene, mens for en større feil kan valget være noe helt annet.

Straff anses som et nødvendig onde i BDSM, da en sub uten det kan gjenta feil og dermed ikke bli en skikkelig sub. “BDSM-straff” er heller ikke “tvangsmisbruk”- den underdanige / subben  har gitt den dominante lov/samtykke til å straffe, og kan derfor ikke betegnes som tvunget.

I tillegg til straff, kan disiplinering også innebære positiv forsterkning. Dette inkluderer å belønne subben for god oppførsel (for eksempel å få sove på sengen i stedet for på hardt gulv).

Disiplin vs sadomasochisme

Straffer utført på BDSM-underdanige, til og med tøffe som involverer alvorlig smerte, bør ikke forveksles med sadomasochisme. S&M innebærer å gi smerte / tortur til en “sub” for glede av “sub” og / eller “dom”. I motsetning til dette er straffer for disiplinering som svar på brudd på forhåndsbestemte regler for en sub, eller for på annen måte misnøye den dominerende.

Felles er imidlertid at det kan være grenser og safeword i både sadomasochisme og disiplinære aktiviteter.

Disiplin vs BDSM-trening

Straff bør heller ikke forveksles med BDSM-trening, som kan innebære å gi smerter bare for å øke utholdenhetsgrensen for subben. Noen ganger kan disiplinering unngå straff helt, og bare et hardt blikk eller høy stemme fra den dominerende kan være effektiv.

Hva får den underdanige ut av disiplinering?

Disiplin og disiplinering innenfor BDSM-kontekst har psykologisk og emosjonell påvirkning på den underdanige. Forutsatt at leken er basert på gjensidig samtykke, og foregår innenfor trygge, fornuftige og samtykkende rammer, opplever mange underdanige disiplin som noe positivt. Hva man eventuelt opplever som positivt med disiplin er imidlertid svært individuelt.

halvnaken mann med kjetting rundt nakken

Noen kjente “effekter” av disiplin i BDSM-lek:

 1. Økt tillit og kommunikasjon:
  Disiplin i BDSM krever åpen og ærlig kommunikasjon om grenser, ønsker og behov. Dette kan styrke tilliten og kommunikasjonen mellom partnerne.
 2. Frigjøring fra ansvar og stress:
  For noen underdanige kan overgivelsen til en dominant partner og det å følge disiplinære retningslinjer fungere som en flukt fra hverdagens ansvar og stress. Det kan skape en mental pause hvor de kan fokusere helt og holdent på øyeblikket og deres partner.
 3. Forsterket selvinnsikt og selvaksept:
  Utforskning av egne grenser og seksualitet gjennom disiplin kan lede til økt selvinnsikt og aksept. Mange finner at de lærer mye om seg selv gjennom deres BDSM-erfaringer.
 4. Opplevelse av frihet gjennom struktur:
  Ironisk nok kan disiplin og struktur gi en følelse av frihet for den underdanige ved å etablere klare retningslinjer og forventninger. Dette kan redusere angst og usikkerhet ved å gjøre det klart hva som er akseptabelt innenfor forholdets rammer.
 5. Endorfinutløsning og fysisk nytelse:
  Fysisk disiplinering som spanking kan utløse en endorfinrush som fører til økt nytelse og potensielt til og med eufori, kjent som “subspace”.
 6. Styrket forhold og intimitet:
  Utforskning av maktutveksling og disiplinering kan styrke forholdet og øke intimiteten mellom partnerne, da det krever stor grad av tillit, sårbarhet og gjensidig respekt.
 7. Psykologisk katarsis og emosjonell frigjøring:
  For noen kan disiplinering i et trygt og samtykkende BDSM-forhold fungere som en form for psykologisk katarsis, hvor de er i stand til å frigjøre undertrykte følelser eller traumer i et kontrollert og støttende miljø.

Lyst til å lese mer om BDSM? Besøk vår BDSM temaside!

kinky norge logo

Deler av teksten på denne siden er hentet fra kinkynorge.no (med tillatelse).

Inspirasjon