Hopp til innholdet

Hva er cuckolding?

  • av
Woman and man playing domination games in bed

Har du noen ganger sett uttrykket cuckolding referert til, uten helt å vite hva det dreier seg om? Vi har gravd litt i materien, og skal prøve å svare så godt vi kan.

Cuckolding, også kjent som ” hotwifing “, er en seksuell fetisj eller livsstil der en mann får seksuell nytelse av at ens partner har sex med andre mennesker. Tradisjonelt så refererer uttrykket til en mann som tenner på at damen har sex med andre. Den mannlige personen som kommer inn som tredjeperson omtales ofte som “bull”. Dette tenningsmønsteret kan imidlertid også gå på tvers av kjønn. En dame som tenner på at mannen har sex med andre damer kalles ofte «cuckqueen».  

Cuckolding kan enten innebære at mannen aktivt oppmuntrer til, og organiserer, seksuelle møter mellom hans partner og andre menn. Alternativt at han inntar en mer passiv holdning til det, hvor han rett og slett bare vet om og aksepterer at partneren er seksuelt aktiv med andre.

Cuckolding assosieres ofte med andre seksuelle temaer, som underkastelse, dominans og maktdynamikk. Noen mennesker som engasjerer seg i cuckolding opplever det som en måte å utforske sine egne ønsker om underkastelse. Mens andre kan tenne på at partneren deres er ønsket av andre, altså en form for sekundær eller indirekte bekreftelse.

Praksisen er definitivt ikke for alle og kan være et kontroversielt tema. Det er viktig at begge partnere i et slikt forhold er fullstendig samtykkende og komfortable med denne typen aktivitet. Det er også viktig å være åpne og ærlige med hverandre om grenser og følelser.

Maktdynamikk i cuckold forhold

Et typisk aspekt ved cuckolding er den spsesielle maktdynamikken som kan være tilstede i disse relasjonene. For noen mennesker kan ideen om at partneren deres er dominerende eller underdanig være seksuelt opphissende. Maktdynamikken kan ha mange former og involverer gjerne elementer av underkastelse, dominans og kontroll.

I noen cuckolding forhold kan mannen innta en underdanig rolle og kan finne glede i å bli kontrollert eller ydmyket av sin partner. Dette kan innebære at mannen utfører oppgaver eller plikter for sin partner, eller blir satt til å gjøre ting som er ment å fornedre eller nedverdige ham.

På motsatt side kan noen menn i slike forhold i stedet ta på seg en dominerende rolle og kan finne glede i å kontrollere eller dominere partneren sin, og kanskje også kontrollere «gjesten» i forholdet. Dette kan innebære at mannen setter regler eller grenser for partneren sin, som å bestemme hvem hun skal møte og hva de skal gjøre sammen, eller at han setter premisser for hva som rent seksuelt skal utføres.

Her fins det altså flere varianter av cuckolding. Maktdynamikken i cuckold-forhold kan være flytende og kan endre seg over tid. Noen par kan bytte mellom dominerende og underdanige roller, avhengig av deres ønsker og hva som føles mest riktig der og da.

Kommunikasjon i cuckold forhold

Fungerende kommunikasjon er et essensielt aspekt av ethvert romantisk eller seksuelt forhold. Og dette gjelder i enda større grad i cuckold-forhold. Denne typen relasjoner kan innebære komplekse samspill, dynamikker og følelser, og det er viktig at begge partnere å være åpne og ærlige med hverandre om sine ønsker, grenser og følelser.

Et svært sentralt aspekt ved kommunikasjon i disse forholdene er å diskutere grenser. Det er viktig for begge parter å være tydelige på hvilken aktivitet og atferd som er greit, og hva som ikke er det.

All seksuell aktivitet har et stort potensialet til å fremkalle sterke følelser. Praksisen kan potensielt forårsake følelser av sjalusi, usikkerhet eller sårbarhet, og da det er viktig for begge parter å være i stand til å diskutere disse følelsene åpent og ærlig. Dette kan bidra til å forhindre misforståelser og konflikter, og kan bidra til å opprettholde en sunn og respektfull dynamikk blant paret.

Fungerende kommunikasjon forutsetter at man evner å lytte og være lydhør overfor hverandres følelser, behov og bekymringer. Man må være oppmerksomme og forståelsesfulle for hverandres ønsker og følelser, og å være villig til å inngå kompromisser og gjøre justeringer etter behov. Eller å faktisk slutte med praksisen hvis det man ikke finner en felles tilnærming til det.

Samtykke

Samtykke er essensielt ved ethvert seksuelt forhold.

Samtykke innebærer at begge partnerne er fullstendig klar over, og samtykker i, de seksuelle aktivitetene som finner sted. Dette betyr at begge parter skal ha en klar forståelse av hva som er og ikke er akseptabelt, og skal kunne fritt gi eller trekke tilbake sitt samtykke.

Det siste tiåret har dette med samtykke blitt mye problematisert, og artikkelforfatter opplever ihvertfall at det har hatt en del effekter på samfunnet. Det er neppe veldig kontroversielt å hevde at de fleste har et mer bevisst forhold til samtykke i dag, enn det man hadde for ti-femten år siden. Det har også påvirket hvordan «folk flest» ser på intime grenseoverskridelser. Ting som var sånn «nesten innafor» for noen år tilbake, ses i dag som klare overtramp.

Vi husker godt en video som ble laget for å tydeliggjøre hva seksuelt samtykke faktisk er. Husker du «tekoppen» ?

Hvis ikke, så finner du en oppfriskning her:

YouTube player

Ved seksuelle aktiviteter som på ett eller annet vis innebærer maktoverføringer, blir klare samtykker og avtaler ekstra viktige, siden man på mange vis utfordrer nettopp gråsonene for samtykke.

Konsekvensene ved dårlig kommunikasjon rundt samtykke, regler og avtaler, «safty words» og så videre kan være fatale både for forholdet, ens psykiske helse og i forhold til straffeansvar.

Det er derfor ekstremt viktig for begge partnere å være klar over og respektere hverandres grenser.

Sjalusi i forholdet

Sjalusi er en naturlig og normal følelse som kan oppstå i ethvert forhold, og dette kan være spesielt aktuelt i cuckold-forhold. Det er vanlig at personer i slike relasjoner opplever følelser av sjalusi eller usikkerhet, spesielt hvis de ikke er vant til at partneren deres er seksuelt aktiv med andre mennesker.

Å adressere følelser av sjalusi kan være krevende å gjøre på en sunn og konstruktiv måte. Det krever åpen og ærlig kommunikasjon om disse følelsene. Det kan kreve mye tillit til partneren sin for å klare å snakke ærlig om følelser. Sjalusi er en følelse som ofte blir sett negativt på, noe som kan heve terskelen for å si i fra når følelsen dukker opp. Som par må man finne måter å takle og håndtere disse følelsene på. Og da er man tilbake til dette med å etablere grunnregler og grenser. Det kan også være nyttig å snakke om «hva og hvis». Hva gjør vi dersom sjalusi dukker opp? Hvordan skal man si i fra? Ha på forhånd klare avtaler om hvordan man kommuniserer slike utfordringer, og om hvordan man skal ta imot den andres vanskelige følelser.  

Relaterte seksuelle praksiser

cuckolding

Overlapp mellom cuckolding og andre seksuelle praksiser

Som vi allerede har vært inne på, så kan det være en delvis overlapp mellom cuckolding og andre seksuelle praksiser, slik som dominans og underkastelse. Andre eksempler er swinging, åpne forhold, polyamori, trekant, gruppesex, ekshibisjonisme og voyuerisme. Alle disse praksisene har sine egne definerende trekk, men har til felles at man har interesse av å delta i sex med andre, observere, eller bli observert.

Hva er det egentlig ved cuckolding som er tennende?

Det fins naturlig nok ikke noe fasitsvar på dette. Alle er vi forskjellige, og det er ikke alltid like lett å vite hvorfor man reagerer som man gjør. Litt på samme måte som det er vanskelig å forklare hvorfor man har en bestemt favorittfarge.

Men en del eksempler på hva folk finner tennende med cuckolding har vi:

– For noen så kan cuckolding være en måte å utforske sine egne ønsker om underkastelse eller maktdynamikk.

– Andre kan synes ideen om at partneren deres blir ønsket av andre, er en turn-on.

– For enkelte så kan sjalusifølelser faktisk være seksuelt opphissende.

– Man kan synes ideen om at partneren deres er seksuelt aktiv med noen andre er spennende og ny. Et friskt pust som gjør ens partner mer spennende og attraktiv.

– Selve tabuet eller den «forbudte» karakteren ved cuckolding være seksuelt opphissende.

– Noen mennesker kan oppleve at cuckolding kan øke intimiteten og tilknytningen i forholdet deres.

– For noen kan det å vise frem partneren sin, og partnerens seksuelle sider, være seksuelt opphissende i seg selv.

Prøve cuckolding selv? Eller ikke.

Dersom du som leser kjenner deg igjen i noen av disse punktene, så kan det jo være at du faktisk er en cuckold eller cuckqueen… Eller ikke. Husk at det er forskjell på fantasi og virkelighet, og det er langt ifra sikkert at slike ting er pirrende i en virkelig setting. Hvis du kunne tenke deg å prøve, så gjør gjerne det. Men les likevel punktene om kommunikasjon, samtykke og sjalusi. En gang til.

Vil du lese mer om cuckolding?

Det fins en norsk, spesialisert side for dette temaet, på https://nordencuckold.com/

Der fins både bilder, filmer, diskusjoner og kontaktannonser for den som måtte være interessert.

Les en cuckolds egen beretning

Vi ramlet også over en tekst på Fetlife.com, skrevet av en norsk mann. Vi syns at teksten beskriver godt og detaljert hva han tenkte og følte, nettopp i en cuckoldsituasjon. Vi har fått lov til å gjengi teksten her. Det takker vi så mye for, og håper at teksten kan gi innsikt og forståelse hos våre lesere.

Les teksten her: “From cuckold with love; Dedication and reward”.

Lenker

Interessert i andre typer fetisjer? Les vår oversiktsartikkel om fetisjer og parafilier

Legg igjen en kommentar