Hopp til innholdet

BDSM

Spanking

Impact Play

  • av

En vanlig misforståelse er at de som driver med BDSM denger hemningsløst rundt på hverandre, men slik er det altså ikke. Ved Impact Play er det kontrollerte slag basert på gjensidig samtykke fra begge parter.

Sadomasochisme: Paddel mot en dames rumpe

Sadomasochisme

  • av

Sadomasochisme (SM) er et begrep som brukes for å beskrive seksuelle dynamikker som involverer sadisme og masochisme. Sadisme refererer til det å oppnå seksuell nytelse eller tilfredsstillelse fra å påføre smerte, ydmykelse, eller dominans over en annen person. Masochisme, på den andre siden, innebærer å finne seksuell nytelse eller tilfredsstillelse i det å oppleve smerte, ydmykelse, eller å være underlagt en annens dominans.

Underkastelse: Mann på kne foran dame

Underkastelse

  • av

I BDSM er en “submissiv” person, eller “sub”, den underkastede parten i en dynamisk rollelek mellom en dominant og en underdanig. Dette konseptet innbefatter ulike og nyanserende roller som “bottom”, “masochist”, “boy”, “servant”, “pig”, og “slave”, hver med sine særegenheter. Disse rollene deler imidlertid et felles trekk: et dypt ønske om å frivillig underordne seg en annen persons vilje. Enten det skjer i en fast definert og avgrenset “session”, eller som en flytende del av dagliglivet.

Portrett av en streng, dominerende dame

Dominans

  • av

Seksuell dominans innen et BDSM-forhold utfolder seg gjennom en dynamikk hvor en dominant har overhånden over en eller flere underdanige. Maktforholdet, sentrert rundt kontroll, strekker seg over både fysisk og psykisk dominans. Ofte gjennom en blanding av instrukser, belønning og straff, samt elementer av respekt og ydmykelse. Dominans betraktes ofte som selve kjernen i BDSM-praksis, hvor grensene mellom makt og underkastelse utforskes innenfor avtalte rammer.

Treng dame disiplinerer deg

Disiplin

  • av

Disiplin innen BDSM bygger på tillit, respekt og tydelige avtaler mellom alle involverte parter. Kjernen i en sunn BDSM-praksis, inkludert disiplinaspektet, er frivillighet, omforente avtaler og uttrykkelig samtykke.

Bondage

  • av

Mange par innlemmer bondage i sexlivet sitt, ofte sporadisk, men noen ganger også mer regelmessig og finner at bondage er forholdsbekreftende og styrkende. Bondage krever et ekstra nivå av tillit og overgivelse av kontroll fra den ene til den andre parten.