Hopp til innholdet

Underkastelse

  • av

I BDSM er en “submissiv” person, eller “sub”, den underkastede parten i en dynamisk rollelek mellom en dominant og en underdanig. Dette konseptet innbefatter ulike og nyanserende roller som “bottom”, “masochist”, “boy”, “servant”, “pig”, og “slave”, hver med sine særegenheter. Disse rollene deler imidlertid et felles trekk: et dypt ønske om å frivillig underordne seg en annen persons vilje. Enten det skjer i en fast definert og avgrenset “session”, eller som en flytende del av dagliglivet.

Underkastelse: Mann på kne foran dame

Underdanige utfolder seg på forskjellige måter, fra lett erotisk lek til dyp psykisk og fysisk underkastelse, avhengig av deres individuelle grenser og avtaler som er gjort. For noen er underkastelse en livsstil som preger alle aspekter av deres tilværelse, mens for andre er det en begrenset praksis, eller lek, som kun er forbeholdt spesifikke øyeblikk eller seksuelle scenarioer.

Frihet gjennom underkastelse?

Underkastelse innebærer en avtalt dynamikk hvor en submissiv frivillig overgir visse rettigheter til beslutningstaking og kontroll til en dominerende partner.

Stresset ansvarsfull dame

Dette kan virke paradoksalt, men det frigjør den submissive fra dagliglivets konstante beslutningspress. For eksempel, en sub kan under en seanse frigjøre seg fra tankene om jobbrelaterte bekymringer, familieansvar, eller sosiale forventninger, og istedenfor fokusere fullt og helt på øyeblikket og de fysiske og mentale opplevelsene som oppstår.

Et eksempel kan være en sub som under en BDSM-seanse får beskjed om å fokusere utelukkende på å oppfylle en bestemt oppgave gitt av den dominerende partneren, som for eksempel å telle slagene fra en flogger, fokusere på pusteteknikker, eller følge spesifikke instruksjoner for tjeneste. Det å konsentrere seg om én enkel, definert handling, fri fra all annen beslutningstaking, skaper en intens opplevelse av tilstedeværelse og mental klarhet, som ofte beskrives som terapeutisk.

Frihet: Dame på stranden som slår armene fritt ut. Illustrasjon av frihet.

En person som for eksempel må ta kontinuerlige beslutninger og utøve autoritet i sitt yrkesliv, kan oppleve en dyp følelse av avspenning og mental ro ved å overlate kontrollen til en dominerende partner i en BDSM-kontekst. Dette skiftet fra å være beslutningstaker til å følge instruksjoner kan for noen føles som en stor mental avlastning.

Friheten i underkastelse kommer også fra å ha klare grenser. Ironisk nok kan det å vite nøyaktig hva som er tillatt og hva som er forventet innenfor en seanse, forsterke følelsen av frihet. -Fordi det fjerner usikkerhet og ambivalens. Denne strukturen tillater subben å gi seg helt hen til opplevelsen, trygg på at deres grenser vil bli respektert.

Psykisk dominans: Subtil maktutøvelse

Psykisk dominans handler om kunstferdig manipulasjon av den submissive sin mentale tilstand. Den forbigår fysisk berøring og fokuserer i stedet på mental kontroll og underkastelse. Det handler om å sette regler og begrensninger som kan virke enkle ved første øyekast, men som bærer med seg en psykologisk påvirkning.

Eksempler på psykisk dominans:

  • Øyekontaktforbud: En regel som forbyr den submissive å møte den dominantes blikk, noe som kan virke som en konstant påminnelse om deres rolle og posisjon. Dette kan både øke spenningen og forsterke følelsen av underkastelse ved å begrense en form for menneskelig interaksjon som er dypt knyttet til likhet og respekt.
  • Talerestriksjoner: Å begrense når og hvordan en sub kan snakke, er en annen “effektiv” teknikk. Denne restriksjonen setter den dominante i posisjonen til å kontrollere kommunikasjonen, noe som forsterker maktforholdet og den submissives lydighet.

Disse teknikkene bidrar til å skape en intens følelse av kontroll og underkastelse, hvor den submissives oppmerksomhet kontinuerlig blir trukket tilbake til deres underordnede status og til den dominantes overlegne posisjon.

Roller og grenser

Underkastelse tar mange former, og hvert par har sin egen måte å leke på. Fra de som finner tilfredsstillelse i psykisk underkastelse, til “slaves” som praktiserer “Total Power Exchange” (TPE).

underkastelse: Dame dominerer mann
Sub’er: Mer enn bare underkastelse

En “sub” finner dyp tilfredsstillelse i selve tilstanden av underkastelse. Hvor det mentale aspektet ved å gi fra seg kontroll er nøkkelen. Rollen er bred og kan tilpasses ens egne ønsker og behov, noe som gjør kommunikasjon og grensesetting svært viktig. Sub’er har ofte ganske spesifikke avtaler som sørger for å balansere underkastelsen med det daglige liv og dets krav, slik at BDSM kan integreres respektfullt, fungerende og trygt i resten av livet.

“Tjenerens” rolle

I motsetning til en typisk “sub”, kan en “tjener” eller “servant” tjene uten seksuell underkastelse eller masochisme som hovedfokus. BDSM og underkastelse behøver faktisk ikke å inkludere sex i det hele tatt. Denne rollen fokuserer på praktisk tjeneste og oppfyllelse av oppgaver, og kan omfatte tydelige grenser rundt seksuell tilgjengelighet og rettigheter til tilfredsstillelse. En tjener finner glede i å utføre oppgaver og i å være til nytte, ofte uten direkte belønning, eller fysisk glede.

Slaveri og “Total Power Exchange” (TPE)

En “slave” innenfor BDSM, ofte sett i TPE-forhold er hvor slaven gir fra seg alle rettigheter. Dette innebærer en total overgivelse, men i praksis innebærer det likevel en del forhandlinger. Det er nødvendig for å tilpasse underkastelsen til realistiske og sunne grenser.

“Slaveri” innebærer en intens dynamikk av maktutveksling, og krever enorm tillit og åpenhet mellom partene.

Boy/Boi: Læring og veiledning

Rollen som “boy” eller “boi” innebærer ofte at “boy”‘en er i en lærings- eller utviklingsrolle, hvor opplæring eller mentorship gis av en mer erfaren “Daddy”. Denne rollen er ikke nødvendigvis knyttet til alder, men til forholdet mellom veiledning, omsorg og underkastelse.

Gris/pig

Termen “gris” eller “pig”, spesielt brukt i konteksten “painpig”, beskriver en underdanig som søker ydmykelse og intens smerte, ofte uten ønske om tradisjonell seksuell tilfredsstillelse fra disse handlingene. Denne rollen utfordrer konvensjonelle grenser og preferanser innen BDSM, og krever klar kommunikasjon og forståelse for grenser for sikker utfoldelse.

Begrepsmangfoldet forvirrer?

BDSM-samfunnet er rikt på terminologi som reflekterer dets kompleksitet og mangfold. Fra “subs” til “slaves”, og fra “tjenere” til “pigs”.

Forvirret dame

Det er ikke nødvendigvis slik at disse forskjellige begrepene utelukker hverandre, men det er imidlertid en del begreper som ikke bør forveksles. En boi er nødvendigvis er ikke en underkastende partner, vedkommende er kanskje villig til å lystre sin “Daddy” men ikke på den måten mange tror. En masochist er heller ikke nødvendigvis en sub, og det samme gjelder en bottom. De kan godt bli bundet, pisket eller knullet hardt, men be dem om å hente deg en kopp kaffe og de ler rått. En tjener er ikke nødvendigvis seksuelt tilgjengelig og en “pig” vil bli ukomfortabel og miste tenningen hvis du insisterer på å inkludere vedkommende i din vanlige sosiale omgangskrets og behandle vedkommende pent. 

Noen distinksjoner:

  • Boi vs. Sub: En “boi” kan være underdanig, men rollen kan også innebære spesifikke aspekter av tjeneste, læring, eller mentorship som ikke nødvendigvis faller inn under den tradisjonelle “sub”-kategorien.
  • Masochist vs. Sub: En masochist nyter smerte og kan/kan ikke, identifisere seg med underkastelse. Mens en sub finner tilfredsstillelse i selve akten av underkastelse, uavhengig av smertens nytelse.
  • Tjener vs. Pig: En “tjener” utfører tjenester uten nødvendigvis å søke seksuell tilfredsstillelse, mens en “pig” kan engasjere seg i ekstreme former for smerte og ydmykelse som en del av deres underkastelse.

Det som er det grunnleggende er at den enkelte forstår sine egne preferanser og begrensninger, og at det kanskje finnes mer enn ett begrep for beslektede preferanser.

Samtykke og grensesetting

Selve kjernen i BDSM-relasjoner er samtykke og åpen kommunikasjon om grenser. Uansett hvilken rolle eller praksis man engasjerer seg i, er det helt grunnleggende at alle handlinger foregår med informert og entusiastisk samtykke fra alle involverte parter.

  • Sikkerhetsmekanismer som “sikkerhetsord” tillater en umiddelbar kommunikasjon av grenser og er en viktig del av å opprettholde sikkerheten i enhver BDSM-aktivitet.
  • Forhandlinger før lek eller forholdsdynamikk etableres sikrer at begge parter har en klar forståelse av hverandres grenser, ønsker, og forventninger.

Respekt og individualitet

BDSM handler om mer enn bare fysiske utøvelse. Det er en utforskning av tillit, makt, og frihet. Å drive med BDSM krever en åpenhet for læring og tilpasning, og en vilje til å lytte og kommunisere tydelig og ærlig.

Vil du lese mer om BDSM? Besøk vår temaside!

Teksten på denne siden er delvis hentet fra KinkyNorge.no (med tillatelse)

kinky norge logo

Inspirasjon

Legg igjen en kommentar