Hopp til innholdet

Autisme, sex og BDSM?

Autisme hjerte og hender kjærlighet og seksualitet

Autisme, som er en del av det såkalte “nevromangfoldet”, er en kompleks og mangfoldig tilstand som påvirker hvordan man kommuniserer og forholder seg til andre. Men hvordan påvirker autisme en persons seksualitet, og hva sier forskningen om autisme og sex?

Dette er autisme

Autisme er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse som påvirker en persons sosiale samspill, kommunikasjonsevner og atferd. Autisme spekterforstyrrelse (ASD) er en bred kategori som inkluderer ulike typer autisme, som Aspergers syndrom og barneautisme. Personer med autisme kan ofte ha vanskeligheter med å forstå og tolke sosiale signaler, utvikle og opprettholde gjensidige relasjoner, samt ha begrensede og repetitive interesser og atferdsmønstre. Autisme viser seg vanligvis fra tidlig barndom, og symptomene kan variere sterkt i alvorlighetsgrad. Det finnes ingen kjent årsak til autisme, men både genetiske og miljømessige faktorer antas å spille en rolle i utviklingen av tilstanden. 

Autismespekterforstyrrelser (ASF) – Unikt

ASF er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse som varierer sterkt fra person til person. At man snakker om et helt spekter innebærer at ingen med ASF nødvendigvis vil ha de samme opplevelsene eller utfordringene. Dette strekker seg også inn på feltet for seksualitet. For ja, autistiske mennesker har seksuelle behov og interesser på linje med alle andre.

Men i en del tilfeller kan seksualiteten være preget av de utfordringene vedkommende har. For eksempel kan noen med ASF kan ha redusert interesse for seksualitet, kan andre ha en økt interesse. Det er også kjent at noen med ASF kan ha utfordringer med å tolke sosiale signaler, noe som kan nødvendigvis kan påvirke deres evne til å inngå og opprettholde romantiske og seksuelle relasjoner.

Fakta fra forskning

  • Mange med ASF opplever seksuell tiltrekning på samme måte som alle andre. Dette betyr at de kan føle tiltrekning til personer av motsatt kjønn, samme kjønn, begge kjønn eller ingen kjønn i det hele tatt.
  • Noen med ASF kan ha en forsinket seksuell utvikling, mens andre kan ha en akselerert utvikling. Dette kan påvirke hvordan de forholder seg til jevnaldrende og deres egne seksuelle opplevelser.
  • Det er en høyere forekomst av ikke-hetero seksuelle orienteringer blant de med ASF. Dette kan være på grunn av en rekke faktorer, inkludert hvordan ASF påvirker sosial forståelse og selvoppfatning.
  • Mange med ASF kan ha utfordringer med å forstå sosiale regler og normer knyttet til seksualitet. Dette kan medføre vansker med alt fra flørting og dating til samtykke og grensesetting.

Autisme og seksuell identitet

Som med alle typer mennesker, vil seksuell identitet også blant de med autisme variere sterkt. Autisme primært er kjent for sin effekt på menneskets sosiale interaksjon og kommunikasjon. I en forlengelse av dette er at autisme også kan påvirke en persons forståelse og uttrykk for sin egen seksualitet. Mennesker med autisme kan noen ganger ha en klarere eller mer direkte og uhildret forståelse av sin egen seksualitet, fri fra samfunnets forventninger. Den samme egenskapen som gjør at mange mennesker på spekteret oppfattes å være litt koblet av fra samfunnets normer, kan i noen tilfeller også gjøre dem mer “fri” i sin tolkning av egen seksualitet. Uansett hva som er årsaken, så har forskning faktisk vist at det er en tallmessig sammenheng mellom autisme, og det å ha en seksuell identitet som ikke er hetero-normativ.  

Autisme og seksuell berøring

Autisme påvirker hvordan en person oppfatter og behandler informasjon fra omverdenen. En av de karakteristiske trekkene ved autisme er avvikende sensoriske opplevelser, der noen personer kan oppleve forsterkede eller reduserte sanseopplevelser. Disse opplevelser kan også påvirke hvordan en person opplever og responderer på seksuelle stimuli. Noen personer med autisme kan oppleve at deres sensoriske opplevelser forsterkes under seksuelle aktiviteter. For eksempel kan de være mer følsomme for berøring, lukt, smak, lyder eller visuelle inntrykk. Dette kan bidra til en intens og overveldende opplevelse under intime øyeblikk, og det kan både være positivt og negativt avhengig av personen. Noen kan oppleve stor nytelse og glede, mens andre kan bli overstimulert og føle ubehag.

På den annen side kan personer med autisme også oppleve sensoriske underfølsomheter. Dette betyr at de kan ha redusert følsomhet overfor seksuelle stimuli. De kan for eksempel ha vanskeligheter med å oppfatte berøring eller oppleve seksuell lyst på samme måte som personer uten autisme. Dette kan føre til utfordringer med å opprettholde intimitet og glede under seksuelle aktiviteter. 

En kuriøs kombinasjon? Autisme og BDSM

For den som er bevandret i de norske BDSM miljøene er det ingen overraskelse at en del mennesker med autisme trekker til BDSM og kink miljøene. BDSM-miljøet har tradisjonelt ord på seg for å være svært inkluderende og aksepterende ovenfor “annerledeshet”. Kanskje er det også årsaken til at det ikke er uvanlig å finne mennesker som er “på spekteret” i seksuelle miljøer. 

Seksuell identitet kan manifestere seg på mange forskjellige måter. Også blant de med ASF. Noen kan identifisere seg som homofile, lesbiske, bifile, trans, aseksuelle, eller andre identiteter. Noen med ASF også finne interesse i BDSM (Bondage, Dominans, Sadisme, Masochisme) som en del av deres seksuelle uttrykk. BDSM, som handler om makt, kontroll, smerte og nytelse, kan være spesielt tiltrekkende for noen fordi det gir klare regler, roller og grenser, noe som kan være beroligende for de som finner trygghet i struktur.

Som med alle aspekter av seksualitet, er det viktig at de som utforsker BDSM gjør det på en sikker, samtykkende og informert måte. For personer med ASF kan dette bety ekstra veiledning for å sikre at de forstår dynamikken og grensene som er involvert. 

Støtte og forståelse

Autisme og seksualitet er komplekse temaer som krever forståelse, støtte og riktig informasjon. Husk at personer med ASF fortjener den samme respekten og mulighetene som alle andre, både når det kommer til generell seksualitet, romantiske forhold, BDSM eller andre seksuelle praksiser. 

Mer utdypende informasjon

Snakkomsex.no har laget en egen ressursside for temaet nevromangfold og seksualitet. Les denne for mer informasjon og aktuelle lenker. 

Forfatterprofil

John Peter Ingarden
John Peter Ingarden
John Peter Ingarden er utdannet sykepleier, med videreutdanning i psykisk helse. Han har jobbet innen helse siden 2007 og har erfaring som terapeut fra flere deler av norsk helsevesen.

Ingarden har kompetanse innenfor seksuell helse og seksuelle miljøer i Norge.

Som forfatter på snakkomsex.no skriver han primært om seksuell helse, swinging, BDSM og psykisk helse.
Seneste artikler