Hopp til innholdet

Tema: seksuell helse

herpes virus medisinsk illustrsajon

Herpes

Tenk om du våkner en morgen og føler noe klør litt på leppen eller kanskje merker en merkelig prikking rundt kjønnsorganet. Du tenker kanskje det er ingenting å bekymre seg for, noe som vil forsvinne like fort som det kom. Men så, en dag eller to senere, oppdager du små, sviende blemmer på huden. Dette er et scenario mange kjenner seg igjen i, og det er ganske vanlig. Herpes er en av de vanligste virusinfeksjonene vi har, men likevel er det omgitt av mye usikkerhet og stigma. Herpes smitter lett ved sex, og du blir faktisk aldri kvitt det igjen. La oss derfor snakke litt om virusets smittemåter, symptomer og om hvordan man lever med det.

Illustrasjon av en flatlus

Flatlus

Visste du at man den dag i dag kan bli smittet av flatlus i Norge? Og at dette faktisk er seksuelt overførbart? Flatlus er en av de tre luseartene som kan overleve på mennesker, og er heldigvis en relativt sjelden parasitt i Norge. Denne lusen finner hovedsakelig sitt habitat i de grovere hårregionene på menneskekroppen, som rundt kjønnsorganer og under armer. Selv om forekomsten er sjelden, er det greit å forstå hvordan de kan påvirke mennesker de infiserer. Man kan faktisk bli smittet av disse små rakkerne, blant annet ved seksuell omgang.

hepatitt B virus

Hepatitt

“Hepatitt B”. Ordet kan i seg selv få øyenbrynene til å heve seg. Men, vet du egentlig hva det er? Det er ikke en fjern sykdom vi bare hører om i nyhetene. Hepatitt B kan påvirker folk på måter du kanskje ikke har tenkt over. Og det smitter. Blant annet ved sex.

Seksuell helse

Velkommen til vår temaside om seksuell helse. Her finner du en samling av lenker, artikler, informasjon og ressurser som kan hjelpe deg med å forstå og ta vare på din egen seksuelle helse. Seksuell helse er en viktig del av alles liv og påvirker vår hverdag på ulike måter. Enten du er ung eller gammel, mann eller kvinne, heterofil eller homofil, er det viktig å ha kunnskap om hvordan vi kan opprettholde og forbedre et sunt seksualliv.

Informasjonssider om seksuell helse

Visste du at du kan teste for flere av de seksuelt overførbare sykdommene hjemme? Og få svaret umiddelbart?
(Sponset lenke)

Reklame for klamydia selv-test

erektil dysfunksjon: Bilde av en mann som henger en frukt foran skrittet sitt

Innledning

Erektil dysfunksjon, tidligere ofte referert til som impotens, er en tilstand hvor en mann opplever vedvarende vanskeligheter med å oppnå eller opprettholde en ereksjon som er tilstrekkelig for seksuell aktivitet. Tilstanden er ikke uvanlig; den påvirker en betydelig andel av menn, spesielt med økende alder.

Faktisk opplever ca. 5% av menn i 40-årsalderen og opptil 25-30% av menn i 70-årsalderen ereksjonsproblemer. Mens mange assosierer denne tilstanden med aldring, er det viktig å forstå at erektil dysfunksjon kan være et symptom på underliggende helseproblemer, som hjerte-karsykdommer eller diabetes.

I tillegg kan psykologiske faktorer som stress, depresjon og relasjonsproblemer også spille en rolle. Til tross for den vanlige forekomsten, er det fortsatt mange misforståelser og stigma knyttet til erektil dysfunksjon. På denne siden skal vi si noe om årsakene, behandlingsalternativene, og hvordan man kan ha en tilfredsstillende seksuell opplevelse selv når ereksjonen uteblir.

Erektil dysfunksjon har alltid vært en utfordring

Erektil dysfunksjon (ED) er ikke et nytt fenomen; det har eksistert så lenge menneskeheten selv. Hvordan det har blitt forstått, behandlet og oppfattet har imidlertid endret seg betydelig gjennom tidene.

Statue fra antikken som mangler penis
 • Antikken: I antikke sivilisasjoner som Egypt, Hellas og Roma, ble erektil dysfunksjon ofte sett på som et resultat av guddommelig inngripen, forbannelser eller onde ånder. Gamle egyptiske tekster beskriver forskjellige metoder for å bekjempe impotens, inkludert talismaner og magiske formler. I antikkens Hellas ble ED ofte knyttet til myter og legender. Hippokrates, faren til moderne medisin, beskrev impotens og foreslo ulike naturlige behandlinger.
 • Middelalderen: I middelalderen ble ED ofte sett på som en straff fra Gud eller resultatet av hekseri. Behandlinger varierte fra bønner og pilegrimsreiser til bruk av spesifikke urter og krydder som skulle ha potensfremmende egenskaper. Det var også en tid hvor mange kvakksalvere tilbød “mirakelkurer” for tilstanden.
 • Renessansen: Med renessansens vitenskapelige oppvåkning begynte leger å søke mer rasjonelle forklaringer og behandlinger for ED. Anatomiske studier av penis ble utført, og det ble en økende forståelse av kroppens fysiologi. Likevel fortsatte mange av de gamle overtroene og behandlingene å eksistere side om side med de nye oppdagelsene.
 • 1800-tallet: I løpet av 1800-tallet begynte medisinsk vitenskap å få en dypere forståelse av ED. Den første kirurgiske implantasjonen for behandling av impotens ble utført. Samtidig ble psykologiske årsaker til ED, som angst og depresjon, også anerkjent.
 • 1900-tallet: På midten av 1900-tallet, med fremveksten av psykoanalyse, ble ED ofte sett på som et psykologisk problem. Behandlinger fokuserte på psykoterapi. Imidlertid, med oppdagelsen av medikamenter som Viagra i slutten av 1900-tallet, skiftet fokus igjen mot en kombinasjon av medisinske og psykologiske tilnærminger.
 • Moderne tid: I dag forstår vi at ED kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert fysiologiske, psykologiske og livsstilsrelaterte årsaker. Medisinsk teknologi har også ført til utvikling av nye behandlingsmetoder, fra medikamenter til kirurgiske inngrep.

Gjennom tidene har menneskehetens forståelse av erektil dysfunksjon utviklet seg fra overtro og myter til en dyp vitenskapelig forståelse av tilstanden. Dette historiske perspektivet gir ikke bare innsikt i hvordan synet på ED har endret seg, men også hvordan medisinsk vitenskap har utviklet seg gjennom tidene.

Forekomst og epidemiologi

Erektil dysfunksjon (ED) er en av de mest vanlige seksuelle dysfunksjonene blant menn. For å forstå omfanget og innvirkningen av denne tilstanden er det viktig å dykke ned i forekomsten og epidemiologien av ED.

Global forekomst: Erektil dysfunksjon er et globalt fenomen som påvirker menn fra alle kulturer, etnisiteter og sosioøkonomiske bakgrunner. Det anslås at over 150 millioner menn over hele verden lider av ED, og dette tallet forventes å stige til over 320 millioner innen 2025, hovedsakelig på grunn av økende levealder i befolkningen.

Aldersrelatert forekomst:

Illustrasjon statistikk erektil dysfunksjon
 • Unge voksne: Selv om ED ofte assosieres med eldre menn, kan det også påvirke yngre individer. Blant menn i 20-årene og 30-årene er forekomsten anslått til å være rundt 8-10%.
 • Middelaldrende menn: Forekomsten øker med alderen. Ca. 22% av menn i 40-årene opplever ED i en eller annen grad.
 • Eldre menn: Blant menn i 70-årene og eldre kan forekomsten være så høy som 50-75%.

Risikofaktorer og assosierte tilstander:

 • Kardiovaskulære sykdommer: Menn med hjerte-karsykdommer har en høyere risiko for ED. Det er anslått at 40% av menn med ED også har en form for kardiovaskulær sykdom.
 • Diabetes: Omtrent 50% av menn med diabetes opplever ED.
 • Andre tilstander: Hypertensjon, høyt kolesterol, fedme og metabolsk syndrom er også sterkt assosiert med økt risiko for ED.
Mann med kardiovaskulære symptomer. Tar seg til hjertet. Kardiovaskulære sykdommer kan gi ereksjonssvikt

Geografiske forskjeller: Mens ED er et globalt problem, er det noen geografiske forskjeller i forekomsten. For eksempel har noen studier vist høyere forekomst i Øst-Asia sammenlignet med Europa, selv om årsakene til disse forskjellene er komplekse og kan inkludere genetiske, kulturelle og livsstilsfaktorer.

Psykologiske faktorer: Det er viktig å merke seg at ikke alle tilfeller av ED er relatert til fysiske helseproblemer. Psykologiske faktorer som stress, angst, depresjon og relasjonsproblemer kan også bidra til ED. Det anslås at opptil 20% av ED-tilfeller er forårsaket av psykologiske faktorer.

Årsaker til erektil dysfunksjon

Erektil dysfunksjon (ED) er en kompleks tilstand som kan ha en rekke underliggende årsaker. Disse årsakene kan være fysiologiske, psykologiske, eller en kombinasjon av begge. For å forstå og behandle ED effektivt, er det nødvendig å forstå de bakenforliggende årsakene.

Fysiologiske årsaker:

Disse er relatert til kroppens fysiske funksjon og strukturer.

 • Vaskulære årsaker: Dette er den mest vanlige fysiologiske årsaken til ED. God blodstrøm er avgjørende for ereksjon. Sykdommer som atherosklerose (herding av arteriene), høyt blodtrykk og høyt kolesterol kan påvirke blodstrømmen til penis og dermed forårsake ED.
 • Hormonelle årsaker: Testosteron er det primære mannlige kjønnshormonet og spiller en nøkkelrolle i libido og seksuell funksjon. Lavt testosteronnivå, skjoldbruskkjertelproblemer og andre hormonelle ubalanser kan bidra til ED.
Ung frisk smilende mann
Ung frisk smilende mann

3d illustrasjon av et hormon

Medisin i hånden. Enkelte medisiner kan påvirke ereksjonsevnen
 • Nevrologiske årsaker: Sentralnervesystemet spiller en avgjørende rolle i å oppnå og opprettholde en ereksjon. Tilstander som Parkinsons sykdom, multippel sklerose, slag og ryggmargskader kan påvirke kroppens evne til å kommunisere seksuelle signaler.
 • Medikamentindusert: Mange medikamenter, inkludert noen blodtrykksmedisiner, antidepressiva, antipsykotika, og antihistaminer, kan forårsake ED som en bivirkning.

Psykologiske årsaker:

Disse er relatert til sinnets funksjon og emosjonelle tilstander.

Portrett av en bekymret og deprimert mann
 • Prestasjonsangst: Frykt for seksuell svikt kan føre til en ond sirkel av ED.
 • Depresjon: Denne psykiske lidelsen kan redusere libido og forårsake ED. Noen antidepressiva kan også forårsake ED som en bivirkning.
 • Stress: Stress, enten det er relatert til jobb, forhold eller andre personlige problemer, kan påvirke seksuell funksjon.
 • Relasjonsproblemer: Konflikt med en partner, mangel på emosjonell intimitet eller dårlig kommunikasjon kan bidra til ED.

Livsstilsfaktorer:

 • Røyking: Tobakk innsnevrer blodårene og kan forhindre tilstrekkelig blodstrøm til penis.
 • Alkohol: Overdreven alkoholforbruk kan forårsake ED.
 • Narkotika: Bruk av visse illegale stoffer kan forårsake ED.
 • Overvekt: Fedme øker risikoen for vaskulære sykdommer og diabetes, to vanlige årsaker til ED.
Usunn mat.

Andre årsaker:

 • Kirurgiske inngrep: Operasjoner i bekkenområdet, spesielt prostatakirurgi, kan skade nerver og arterier nær penis og forårsake ED.
 • Skader: Skader på bekkenet, blære, ryggmarg eller penis som er alvorlige nok til å kreve kirurgi, kan føre til ED.

Diagnostikk

Når en mann opplever vedvarende problemer med å oppnå eller opprettholde en ereksjon, er det viktig å søke medisinsk råd for å identifisere årsaken. Diagnostisering av erektil dysfunksjon (ED) kan innebære en kombinasjon av medisinske, fysiske og psykologiske vurderinger. Å finne årsaken til tilstanden er viktig, ikke bare med tanke på seksualitet, men fordi ED i noen tilfeller kan være et symptom på underliggende sykdommer, som for eksempel hjertesykdom. 

Eldre mann som er til legen og sjekker hjertefunksjon. Hjerteproblemer kan gi ereksjonsvansker

Medisinsk historie:

Det første trinnet i diagnostiseringen er en grundig gjennomgang av pasientens medisinske historie. Dette inkluderer:

 • Varighet og alvorlighetsgrad av ED.
 • Tidligere og nåværende medisinske tilstander.
 • Medikamentbruk, inkludert reseptbelagte medisiner, over-the-counter medisiner og eventuelle narkotika.
 • Kirurgiske inngrep, spesielt i bekkenområdet.
 • Generell livsstil, inkludert røyking, alkoholforbruk og fysisk aktivitetsnivå.

Fysisk undersøkelse:

En fysisk undersøkelse kan avdekke tegn på underliggende helseproblemer som kan bidra til ED. Dette kan inkludere:

 • Undersøkelse av penis og testikler for å sjekke nervefølsomhet.
 • Blodtrykksmåling.
 • Undersøkelse av pulser i bena for å vurdere sirkulasjon.

Psykologisk vurdering:

Siden psykologiske faktorer kan spille en rolle i ED, kan en vurdering av pasientens psykologiske helse være nødvendig. Dette kan inkludere spørsmål om:

 • Depresjon, angst eller andre psykiske lidelser.
 • Stressnivå.
 • Relasjonsproblemer.

Laboratorietester:

En rekke laboratorietester kan hjelpe med å identifisere årsaker til ED. Dette kan inkludere:

 • Blodprøver for å sjekke testosteronnivå, blodsukker, kolesterol og andre forhold.
 • Urinprøver for å sjekke tegn på diabetes og andre underliggende helseproblemer.

Spesialiserte tester:

I noen tilfeller kan ytterligere tester være nødvendige for å vurdere blodstrømmen til penis, nervefunksjon eller begge deler. Dette kan inkludere:

 • Nocturnal penile tumescence (NPT) test: Denne testen måler ereksjoner mens en mann sover. Fravær av ereksjoner kan indikere et problem med nervefunksjon eller blodforsyning til penis.
 • Penile Doppler ultralyd: Denne testen bruker ultralydbølger for å vurdere blodstrømmen til penis.
 • Penile biothesiometry: Denne testen bruker elektromagnetisk vibrasjon for å vurdere følsomhet og nervefunksjon i glans og skaft av penis.

Henvisning:

Hvis fastlege ikke kan identifisere årsaken til ED, kan en henvisning til en urolog eller en endokrinolog være nødvendig for videre testing og behandling.

Diagnostisering av erektil dysfunksjon er en omfattende prosess som tar sikte på å identifisere den spesifikke årsaken til problemet. Med riktig diagnose kan effektiv behandling anbefales, noe som kan forbedre både seksuell funksjon og generell livskvalitet.

Behandlingsalternativer

Heldigvis finnes det en rekke behandlingsalternativer tilgjengelige som kan hjelpe menn med å gjenopprette seksuell funksjon og forbedre livskvaliteten. Hvilke behandlingsmessige tiltak som er aktuelle kommer an på hva som er årsaken til problemet. Dette er noen av de aktuelle tiltakene:

Smiling mature Caucasian man doctor posing with arms crossed in the office, wearing white coat and
 • Oral medikasjon: Dette er ofte det første trinnet i behandlingen av ED. Populære medisiner inkluderer sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) og avanafil (Stendra). Disse medisinene fungerer ved å øke blodstrømmen til penis, noe som gjør det lettere å få og opprettholde en ereksjon.
 • Injeksjoner: For de som ikke responderer på oral medikasjon, kan injeksjoner direkte inn i penis være et alternativ. Medikamenter som alprostadil kan injiseres direkte inn i penisens svampete vev, noe som fører til en ereksjon.
 • Uretrale stikkpiller: Alprostadil kan også administreres som en stikkpille som settes inn i urinrøret. Dette kan være et alternativ for de som foretrekker det over injeksjoner.
 • Vakuumpumpe (penispumpe): Dette er mekaniske enheter som fungerer ved å trekke blod inn i penis ved hjelp av vakuum. Når en ereksjon er oppnådd, plasseres en strammende ring rundt bunnen av penis for å opprettholde ereksjonen. Visste du forresten at NAV gir støtte til sexhjelpemidler?
 • Penis-implantater: For menn som ikke har hatt suksess med andre behandlingsformer, kan kirurgiske implantater være et alternativ. Dette innebærer å plassere oppblåsbare eller bøyelige stenger i penis, som kan kontrolleres for å oppnå en ereksjon.
 • Hormonbehandling: I noen tilfeller kan ED være et resultat av lavt testosteronnivå. Hormonbehandling eller testosteronerstatningsterapi kan være en løsning i slike tilfeller.
 • Psykologisk rådgivning: ED kan ofte ha psykologiske årsaker, som angst, depresjon eller forholdsproblemer. I slike tilfeller kan terapi eller rådgivning være effektivt for å adressere de underliggende problemene.
 • Hjelp til Livsstilsendringer: Faktorer som røyking, overdreven alkoholforbruk, mangel på fysisk aktivitet og dårlig kosthold kan bidra til ED. Livsstilsendringer som å slutte å røyke, redusere alkoholinntaket, øke fysisk aktivitet og spise et balansert kosthold kan ha en positiv effekt på seksuell funksjon.

Forebygging

Forebygging av erektil dysfunksjon (ED) handler om å ta proaktive skritt for å opprettholde god seksuell helse og redusere risikoen for å utvikle tilstanden. Gitt at mange av årsakene til ED er relatert til livsstil og generell helse, kan forebyggende tiltak ha en betydelig innvirkning på en manns evne til å opprettholde en sunn seksuell funksjon.

Livsstilsendringer:

Par som er ute og trener. Trening kan bedre blodsirkulasjonen i kroppen, ikludert til penis.
 • Sunn kost: Et balansert kosthold som er rikt på frukt, grønnsaker, fullkorn og magert protein, kan bidra til å forbedre sirkulasjonen og redusere risikoen for ED. Unngå matvarer som er høye i mettet fett og sukker, da de kan føre til vektøkning og redusert blodstrøm.
 • Fysisk aktivitet: Regelmessig mosjon forbedrer blodsirkulasjonen, styrker hjertet og bidrar til å opprettholde en sunn vekt. Dette kan redusere risikoen for vaskulære problemer som kan forårsake ED.
 • Unngå tobakk og alkohol: Røyking innsnevrer blodårene og reduserer blodstrømmen til penis, noe som kan føre til ED. Overdreven alkoholforbruk kan også påvirke ereksjonsfunksjonen.
 • Begrens narkotikabruk: Noen illegale stoffer kan forårsake ED. Unngå bruk av disse stoffene for å opprettholde god seksuell helse.

Regelmessige helsekontroller:

 • Blodtrykksmåling: Høyt blodtrykk kan skade arteriene og redusere blodstrømmen til penis. Regelmessige kontroller og behandling av høyt blodtrykk kan bidra til å forebygge ED.
 • Blodsukkertesting: Diabetes er en viktig risikofaktor for ED. Tidlig diagnose og behandling av diabetes kan redusere risikoen.
 • Kolesteroltesting: Høyt kolesterol kan føre til atherosklerose, en tilstand som innsnevrer blodårene, inkludert de som forsyner penis.

Ung mann på helsekontroll
Ung mann på

Mental helse:

Deprimert mann hos psykolog som snakker om sine seksuelle vansker
 • Stresshåndtering: Kronisk stress kan påvirke seksuell funksjon. Lær teknikker for å håndtere stress, som meditasjon, dyp pust og avslapningsteknikker.
 • Terapi: Hvis du opplever angst, depresjon eller andre psykiske helseproblemer, kan terapi hjelpe med å behandle disse problemene og forhindre ED.
 • God kommunikasjon: Åpen dialog med partneren din om seksuelle bekymringer kan bidra til å redusere prestasjonsangst og styrke forholdet.

Begrens bruk av visse medisiner:

Noen medisiner har ED som en potensiell bivirkning. Hvis du tar medisiner som kan forårsake ED, diskuter alternativer med legen din.

Hjertemedisiner på orange bakgrunn
Hjertemedisiner på orange bakgrunn

Boks med anti depresjons medisiner plassert i en hånd

African American man I red shirt at home holding bottle of pain killer oxycodone

Hvis du opplever ED og tar noen av følgende medisiner, bør du diskutere med legen din om det er mulig å justere doseringen, bytte medisiner eller vurdere andre behandlingsalternativer:

 • Antihypertensiva: Medisiner som brukes til å behandle høyt blodtrykk, som betablokkere (f.eks. atenolol, metoprolol) og diuretika (f.eks. hydroklortiazid, furosemid).
 • Antidepressiva: Spesielt selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) som fluoksetin, paroksetin og sertralin, samt trisykliske antidepressiva som amitriptylin.
 • Antipsykotika: Medisiner som brukes til å behandle psykiske lidelser, som haloperidol, risperidon og olanzapin.
 • Antiandrogene: Medisiner som reduserer mannlige kjønnshormoner, som flutamid og bicalutamid, ofte brukt i behandling av prostatakreft.
 • Histamin H2-reseptorantagonister: Medisiner som brukes til å behandle magesår og syre-relaterte mageproblemer, som ranitidin og cimetidin.
 • Muskelavslappende midler: Som baclofen og cyclobenzaprine.
 • Antiarytmika: Medisiner som brukes til å behandle uregelmessige hjerterytmer, som digoksin.
 • Opioide smertestillende midler: Som morfin og oksykodon.

Det er viktig å merke seg at man aldri bør slutte å ta en medisin eller endre doseringen uten først å konsultere en lege. Hvis du mistenker at en medisin kan være årsaken til ED, bør du diskutere bekymringene dine med helsepersonell for å finne den beste løsningen for din situasjon.

Andre sykdommer og tilstander som kan påvirke ED

Erektil dysfunksjon (ED) er ikke en isolert tilstand. Den kan ofte opptre i samspill med, eller som et resultat av, andre medisinske tilstander. Forståelse av disse samspillene er avgjørende for en helhetlig tilnærming til diagnose og behandling.

1. Kardiovaskulære sykdommer:

 • ED kan være et tidlig tegn på kardiovaskulære problemer. Begge tilstandene deler flere risikofaktorer, som høyt blodtrykk, høyt kolesterol og røyking.
 • Å identifisere ED kan gi en mulighet for tidlig intervensjon og behandling av hjerte-kar-sykdommer.

2. Diabetes:

 • Diabetes kan skade blodårene og nervene som kontrollerer ereksjon. Mange menn med diabetes utvikler ED.
 • God kontroll av blodsukkernivået kan redusere risikoen for ED.

3. Nevrologiske lidelser:

 • Tilstander som Parkinsons sykdom, multippel sklerose og slag kan påvirke nervefunksjonen og føre til ED.
 • Forståelse av samspillet mellom ED og nevrologiske lidelser kan hjelpe i behandlingsvalg.

4. Hormonelle ubalanser:

 • Lavt testosteronnivå, skjoldbruskkjertelproblemer og høye nivåer av prolaktin kan alle påvirke seksuell funksjon og føre til ED.
 • Hormonelle tester kan gi innsikt i årsaken til ED og veilede behandlingsvalg.

5. Psykiske lidelser:

 • Depresjon, angst og andre psykiske lidelser kan redusere libido og forårsake ED. Noen medisiner som brukes til å behandle disse tilstandene kan også forårsake ED.
 • Behandling av den underliggende psykiske lidelsen kan ofte forbedre ED.

6. Kronisk nyresykdom:

 • Menn med kronisk nyresykdom har økt risiko for ED.
 • ED kan være et tidlig tegn på nyreproblemer, og tidlig intervensjon kan forbedre nyrefunksjonen.

7. Kirurgiske inngrep:

 • Kirurgi, spesielt i bekkenområdet, kan skade nerver og blodkar, noe som fører til ED.
 • Forståelse av potensielle bivirkninger av kirurgi kan hjelpe pasienter og leger med å ta informerte beslutninger om behandling.

Erektil dysfunksjon er tett knyttet til mange andre medisinske tilstander. Å forstå disse sammenhengene kan gi en mer helhetlig tilnærming til diagnose og behandling, og også gi bedre muligheter for tidlig intervensjon for andre helseproblemer.

Psykososiale aspekter ved erektil dysfunksjon

Erektil dysfunksjon (ED) er ikke kun en fysisk tilstand. Den har også dype psykologiske og sosiale konsekvenser som kan påvirke en manns selvbilde, romantiske forhold og generelle velvære. 

Selvbilde og selvtillit:

Mann i hvit skjorte som ser skremt ut
 • Mange kulturer og samfunn knytter maskulinitet til seksuell potens. Derfor kan menn som opplever ED føle at deres grunnleggende identitet som mann er truet. Dette kan føre til en følelse av skam, utilstrekkelighet og en følelse av å være “mindre” som mann.
 • Over tid kan disse følelsene føre til en nedgang i selvtillit, som kan påvirke andre områder av livet, fra arbeid til sosiale interaksjoner.

Forholdsdynamikk:

Worried couple having problems in bedroom
 • Seksuell intimitet er en viktig brikke i mange romantiske forhold. Når ED blir et vedvarende problem, kan det føre til misforståelser. En partner kan feilaktig tro at mangelen på ereksjon er et tegn på manglende tiltrekning eller kjærlighet.
 • Uten åpen kommunikasjon kan dette føre til mistillit, sårhet og avstand mellom partnere. Det kan også påvirke forholdets generelle tilfredshet.

Psykisk helse:

Depressed man. Psykisk syk
 • ED kan være både en årsak og et resultat av psykiske helseproblemer. For eksempel kan en mann som opplever depresjon også oppleve ED som en bivirkning av både tilstanden og medisinene som brukes til å behandle den.
 • Denne syklusen kan forsterke begge tilstandene, noe som gjør det vanskeligere å behandle dem effektivt.

Sosial unngåelse:

Ensom mann på gaten
 • På grunn av skam eller frykt for stigmatisering kan noen menn med ED unngå sosiale situasjoner der emnet kan komme opp, som helsegrupper for menn, eller til og med uformelle samtaler med venner.
 • Over tid kan dette føre til en følelse av isolasjon og ensomhet, som kan forverre psykiske helseproblemer som depresjon eller angst.

Kommunikasjonsbarrierer:

Scared young man with hands up in yellow Polo T-shirt, white isolated background
 • Mange menn finner det utfordrende å snakke om ED, selv med helsepersonell. Dette kan være på grunn av kulturelle normer, personlige overbevisninger eller tidligere negative erfaringer med å diskutere seksuell helse.
 • Uten åpen kommunikasjon kan menn gå glipp av viktig informasjon om behandlingsalternativer, støtteressurser og råd.

De psykososiale aspektene ved erektil dysfunksjon er dypt rotfestet i både individuelle og kulturelle overbevisninger om maskulinitet, seksualitet og helse. Å ta disse aspektene på alvor er en naturlig og viktig del av en helhetlig tilnærming i behandlingen.

Myter og misforståelser om ereksjonssvikt

Erektil dysfunksjon (ED) er et emne som ofte er omgitt av feilinformasjon, myter og misforståelser. Disse kan påvirke hvordan individer oppfatter tilstanden, hvordan de reagerer på den, og deres villighet til å søke behandling. Å avklare disse mytene er viktig for å gi korrekt informasjon og støtte til de som opplever ED.

Aladdins lampe: En myte

1. ED er bare et problem for eldre menn:

 • Misforståelse: Mange tror at ED kun påvirker eldre menn.
 • Fakta: Selv om risikoen for ED øker med alderen, kan menn i alle aldre oppleve det. Yngre menn kan også oppleve ED på grunn av psykologiske årsaker, livsstilsfaktorer eller medisinske tilstander.

2. ED er utelukkende et psykologisk problem:

 • Misforståelse: Noen mener at ED alltid er et resultat av stress, angst eller andre psykologiske faktorer.
 • Fakta: Selv om psykologiske faktorer kan bidra, er det mange fysiske årsaker til ED, inkludert vaskulære sykdommer, hormonelle ubalanser og nevrologiske tilstander.

3. Hvis en mann opplever ED, er han ikke tiltrukket av sin partner:

 • Misforståelse: Noen tror at hvis en mann ikke kan oppnå eller opprettholde en ereksjon, er det fordi han ikke er tiltrukket av sin partner.
 • Fakta: ED kan være forårsaket av en rekke faktorer, og manglende tiltrekning er bare en mulig årsak. Det er viktig å ikke ta ED personlig og å kommunisere med partneren om problemet.

4. Ereksjonssvikt betyr at en mann ikke har noen seksuell lyst:

 • Misforståelse: Det er en vanlig tro at ED og lav libido er det samme.
 • Fakta: ED handler om evnen til å oppnå eller opprettholde en ereksjon, mens libido refererer til seksuell lyst. En mann kan ha normal libido, men fortsatt oppleve ED.

5. Naturlige midler eller kosttilskudd:

 • Misforståelse: Det finnes mange produkter på markedet som hevder å “kurere” ED naturlig.
 • Fakta: Mens noen naturlige midler kan hjelpe med symptomer på ED, er det viktig å konsultere en lege før du prøver dem. Noen kan være ineffektive, mens andre kan ha bivirkninger eller samhandle med medisiner.

6. Ta en pille, og alt blir bra:

 • Misforståelse: Mange tror at ED-medikamenter er en “en-størrelse-passer-alle” løsning.
 • Fakta: Selv om medisiner kan være effektive for mange menn med ED, fungerer de ikke for alle, og de behandler symptomene, ikke den underliggende årsaken. Det er også potensielle bivirkninger å vurdere.

Gode seksuelle opplevelser uten ereksjon

Mange tror feilaktig at en fast ereksjon er nødvendig for seksuell nytelse og tilfredsstillelse. Selv om ereksjon kan være en viktig del av seksualiteten for mange menn, er det fullt mulig å ha meningsfulle, tilfredsstillende og intime seksuelle opplevelser uten en ereksjon. At ereksjonen uteblir betyr ikke at man ikke kan ha et sexliv.

Noen råd til deg som til tross for behandling ikke lenger klarer å opprettholde ereksjon:

Massasje 1
Massasje 2

Omdefiner hva seksualitet er:

 • Tips: Fokuser på andre former for fysisk intimitet, som kyssing, kosing, massasje og muntlig stimulering.
 • Bredere perspektiv på intimitet: Seksualitet handler ikke bare om penetrasjon. Det inkluderer alt fra berøring, kyssing, og kosing til dyp emosjonell forbindelse og forståelse. Å kjenne varmen fra en partners kropp, å holde hverandre tett, eller å dele en lidenskapelig kyss kan være like tilfredsstillende som selve samleie.
 • Seksuell respons vs. Seksuell lyst: Mens en ereksjon er en del av den fysiske seksuelle responsen, er seksuell lyst en intern følelse av ønske og attraksjon. Det er fullt mulig å ha en sterk seksuell lyst uten en fysisk respons, og denne lysten kan uttrykkes og oppleves på mange forskjellige måter.
 • Utforskning av erogene soner: Utover kjønnsorganene har menneskekroppen mange erogene soner som kan gi seksuell nytelse. Dette inkluderer områder som nakken, ørene, brystvortene, innsiden av lårene og mer. Å fokusere på disse områdene kan åpne døren for nye former for nytelse og intimitet.
 • Mental og emosjonell forbindelse: For mange er den mentale og emosjonelle forbindelsen de har med sin partner like viktig, om ikke viktigere, enn den fysiske forbindelsen. Dyp samtale, øyekontakt, og deling av fantasier og ønsker kan forsterke den seksuelle opplevelsen.
 • Kreativitet i soverommet: Uten den tradisjonelle definisjonen av seksualitet kan par bli mer kreative i sine seksuelle uttrykk. Dette kan inkludere alt fra sensuell massasje og tantrisk sex til rollespill og utforskning av nye fetisjer.

Kommunikasjon er nøkkelen:

I enhver relasjon, spesielt når det gjelder intime forhold, er kommunikasjon fundamentalt. Når man står overfor utfordringer som erektil dysfunksjon, blir evnen til å kommunisere åpent og ærlig med partneren enda viktigere. 

Kommunikasjon om sex: Par som snakker sammen og har hvert sitt glass i hånden
 • Tips: Del dine følelser, bekymringer og ønsker. Dette kan hjelpe dere begge med å finne nye måter å være intime på som fungerer for dere.
 • Misforståelser og antagelser: Uten åpen dialog kan det være lett for begge parter å falle inn i fellen med å lage antagelser. For eksempel kan en partner feilaktig tro at ED er et tegn på manglende tiltrekning eller kjærlighet. Ved å kommunisere direkte kan slike misforståelser avklares.
 • Uttrykke følelser og bekymringer: ED kan føre til en rekke følelser, fra skam og frustrasjon til frykt for avvisning. Å ha en trygg plattform for å uttrykke disse følelsene kan lette byrden og hjelpe begge parter til å forstå hverandres perspektiv.
 • Utforske løsninger sammen: Ved å snakke åpent om ED kan par sammen utforske forskjellige løsninger, enten det er medisinsk behandling, terapi, eller alternative former for intimitet. Dette skaper en følelse av teamarbeid og felles målsetting.
 • Styrke den emosjonelle forbindelsen: Gjennom ærlig kommunikasjon kan par finne at deres emosjonelle bånd styrkes. Å takle utfordringer sammen kan føre til en dypere forståelse og empati mellom partnere.
 • Søke ekstern hjelp: Noen ganger kan det være nyttig å involvere en tredjepart, som en terapeut eller rådgiver, for å lette kommunikasjonen. De kan tilby teknikker, verktøy og perspektiver som kan være verdifulle. En parterapeut eller sexolog kan tilby nytting innsikt og være en god samtalepartner og veileder.
 • Sette grenser og skape trygghet: Det er viktig at begge parter føler seg trygge når de kommuniserer om sensitive emner. Dette kan bety å sette spesifikke tidspunkter for samtale, unngå skyldfordeling, og sørge for at begge parter har en mulighet til å uttrykke seg uten avbrytelse.

Utforsk erotisk litteratur og lydbøker:

Erotisk litteratur og lydbøker har lenge vært verktøy for å vekke sansene og stimulere fantasien. For de som opplever erektil dysfunksjon eller andre seksuelle utfordringer, kan disse mediene tilby en unik mulighet til å dykke inn i en verden av seksuell opphisselse uten fysisk stimulering.

 • Tips: Finn kilder som appellerer til deg og din partner, og bruk dem som en del av forspillet.
 • Historisk perspektiv: Erotisk litteratur har eksistert i århundrer, fra antikke tekster som “Kama Sutra” til mer moderne verk som “Fifty Shades of Grey”. Disse tekstene gir innsikt i menneskets evige fascinasjon for seksualitet og lidenskap.
 • Stimulering av fantasien: Erotiske fortellinger lar leseren eller lytteren forestille seg scenarier, karakterer og følelser, noe som kan være spesielt verdifullt for de som opplever fysiske utfordringer. Fantasien kan ofte være en kraftig kilde til seksuell opphisselse.
 • Diverse utvalg: Det finnes et bredt spekter av erotisk litteratur og audio tilgjengelig, som dekker et mangfold av sjangere, fetisjer, og seksuelle orienteringer. Dette gir individer muligheten til å utforske og finne det som resonnerer mest med dem.
 • Bruk i forspill: Erotiske tekster eller lydfiler kan integreres i forspillet. For eksempel kan par lese høyt for hverandre eller lytte til en erotisk lydopptak sammen, noe som kan bygge opp seksuell spenning.
 • Læring og inspirasjon: Noen erotiske verk kan også tilby teknikker, ideer, eller scenarier som par kan ønske å utforske i sitt eget seksuelle forhold.
 • Tilgjengelighet: Med fremveksten av digitale plattformer er tilgangen til erotisk litteratur og audio enklere enn noensinne. Det er mange nettsteder, apper, og online bokhandlere som tilbyr et bredt utvalg av materialer for alle smaker.
 • Skape en trygg atmosfære: Mens noen kan finne glede i å utforske erotisk litteratur og audio, er det viktig å sørge for at begge parter føler seg komfortable. Kommunikasjon er nøkkelen her, og det kan være lurt å diskutere grenser og preferanser på forhånd.

Sensuell massasje:

Sensuell massasje går utover de tradisjonelle grensene for terapeutisk massasje ved å inkludere elementer som er designet for å vekke og glede sansene. Dette kan være en spesielt verdifull teknikk for de som opplever erektil dysfunksjon, da det skaper en intim forbindelse som ikke nødvendigvis er avhengig av ereksjon. Her er en detaljert utforskning av hvordan sensuell massasje kan være en del av et rikt seksuelt liv. Massasje har vært en del av menneskets velvære og helbredelse i tusenvis av år, med røtter i gamle sivilisasjoner som Egypt, Kina, og India. Sensuell massasje, som kombinerer helbredende berøringer med seksuell opphisselse, har også en lang historie som et middel til å forsterke intimitet og forbindelse mellom partnere.

Naken rygg med olje og masserende hender
 • Tips: Bruk varm olje, og fokuser på å gi og motta nytelse gjennom berøring.
 • Teknikker og tilnærminger: Sensuell massasje inkluderer en rekke teknikker som er designet for å stimulere kroppen og vekke sansene. Dette kan inkludere ting som fjærlette strykninger, dyp vevsmassasje, og fokusering på erogene soner. Målet er å bygge opp seksuell energi og forbindelse gjennom berøring.
 • Bruk av oljer og dufter: For å forsterke opplevelsen, kan du bruke spesielle massasjoljer eller dufter som er designet for å stimulere sansene. Dette kan inkludere ting som varmende oljer, duftende oljer, eller til og med spiselige oljer for en mer intim opplevelse.
 • Skape en avslappende atmosfære: For å få mest mulig ut av en sensuell massasje, er det viktig å skape en atmosfære som fremmer avslapning og intimitet. Dette kan inkludere dempet belysning, myk musikk, og komfortable omgivelser.
 • Kommunikasjon og samtykke: Som med alle seksuelle aktiviteter, er kommunikasjon og samtykke nøkkelen. Det er viktig å diskutere grenser og ønsker på forhånd, og å være oppmerksom på partnerens reaksjoner og komfort under massasjen.
 • Positiv effekt på forholdet: Sensuell massasje kan ha mange fordeler for et forhold, inkludert økt intimitet, forbedret kommunikasjon, og en dypere følelse av forbindelse og tillit.
 • Terapeutisk potensial: Utover de seksuelle aspektene, kan sensuell massasje også ha terapeutiske fordeler, inkludert redusert stress, forbedret sirkulasjon, og økt fysisk velvære.

Sexleketøy kan være en god hjelp ved erektil dysfunksjon:

Seksuelle hjelpemidler, ofte referert til som sexleketøy, er enheter eller produkter designet for å forsterke, forlenge eller supplere den seksuelle opplevelsen. For de som opplever erektil dysfunksjon eller andre seksuelle utfordringer, kan disse hjelpemidlene tilby alternative måter å oppnå nytelse og intimitet på. For begge parter.

Bruken av seksuelle hjelpemidler går tilbake til antikken. Arkeologiske funn har avdekket gjenstander fra gamle sivilisasjoner som kan ha blitt brukt som seksuelle hjelpemidler. Dette vitner om menneskets evige søken etter seksuell nytelse og innovasjon.

Diverse sex leketøy eller sex hjelpemidler, inkludert en penispumpe

 • Tips: Vurder å bruke vibratorer, penisringer eller andre leketøy som kan forbedre seksuell stimulering og tilfredsstillelse.
 • Typer av hjelpemidler: Det finnes et bredt spekter av seksuelle hjelpemidler tilgjengelig, inkludert vibratorer, dildoer, penisringer, og mer. Noen er designet for solo-bruk, mens andre er ment for par. Det er også hjelpemidler spesifikt designet for menn med ED, som vakuum ereksjonsenheter.
 • Bruk og nytelse: Seksuelle hjelpemidler kan brukes på mange forskjellige måter, avhengig av individets eller parets preferanser. De kan forsterke forspillet, supplere samleie, eller tilby alternative former for nytelse når samleie ikke er mulig.
 • Sikkerhet og hygiene: Når man bruker seksuelle hjelpemidler, er det viktig å sørge for at de er trygge og hygieniske. Dette inkluderer regelmessig rengjøring, bruk av smøremidler når det er nødvendig, og å sørge for at produktene er laget av kroppssikre materialer.
 • Kommunikasjon med partneren: Som med alle aspekter av seksualitet, er åpen kommunikasjon nøkkelen når man introduserer seksuelle hjelpemidler i forholdet. Dette kan inkludere å diskutere komfortnivåer, grenser, og ønsker.
 • Bidrar til sexlivet: Seksuelle hjelpemidler kan bidra til å bringe nyhet og spenning til et seksuelt forhold. De kan også hjelpe par med å utforske nye former for nytelse og intimitet, og kan være spesielt verdifulle for de som opplever seksuelle utfordringer.
 • Tilgjengelighet og diskresjon: Med fremveksten av online shopping er tilgangen til seksuelle hjelpemidler enklere og mer diskret enn noensinne. Mange nettsteder tilbyr detaljerte produktbeskrivelser, anmeldelser, og veiledning for å hjelpe kundene med å finne det rette produktet for dem.

Fokuser på følelsesmessig intimitet:

Følelsesmessig intimitet er hjørnesteinen i ethvert dypt og meningsfylt forhold. Det handler om å dele følelser, forståelser, håp og bekymringer med en partner. For de som opplever erektil dysfunksjon, kan det være enda viktigere å dyrke denne formen for intimitet, da den kan fungere som en bro over fysiske utfordringer.

Par som er på padletur. Pleier forholdet med sunne aktiviteter.
 • Tips: Tilbring kvalitetstid sammen, del dype samtaler, og styrk den emosjonelle båndet dere har.
 • Følelsesmessig intimitet handler om å være sårbar, åpen og ærlig med partneren din. Det er en dyp forbindelse som går utover det fysiske, og som er grunnlaget for et sterkt og varig forhold.
 • Kommunikasjon: Åpen og ærlig kommunikasjon er nøkkelen til å bygge og opprettholde følelsesmessig intimitet. Dette inkluderer å dele følelser, bekymringer, gleder og sorger, og å lytte aktivt til partnerens følelser.
 • Dypere forståelse: Ved å fokusere på følelsesmessig intimitet, kan par oppnå en dypere forståelse av hverandres behov, ønsker og frykt. Dette kan hjelpe en med å navigere gjennom utfordringer, inkludert seksuelle utfordringer som ED.
 • Aktiviteter for å styrke relasjonsbånd: Det er mange aktiviteter som kan hjelpe par med å dyrke følelsesmessig intimitet. Dette kan inkludere ting som dype samtaler, deltakelse i felles hobbyer, reise sammen, eller til og med terapi eller rådgivning.
 • Verdien av følelsesmessig intimitet: Utover den umiddelbare tilfredsstillelsen av å føle seg nær og forstått, har følelsesmessig intimitet mange langsiktige fordeler. Dette inkluderer økt tillit, sterkere forholdsbånd, og en generell følelse av velvære og tilfredshet i forholdet.
 • Håndtere utfordringer: Når par står overfor utfordringer, enten det er relatert til ED eller andre aspekter av livet, kan følelsesmessig intimitet fungere som et sikkerhetsnett. Det gir dem verktøyene og støtten de trenger for å håndtere utfordringer sammen.

Terapi og rådgivning ved ereksjonssvikt:

Når man står overfor seksuelle utfordringer som erektil dysfunksjon, kan terapi og rådgivning være verdifulle verktøy for å forstå, håndtere og overvinne disse utfordringene. Disse tjenestene gir en trygg plattform for individer og par å utforske sine følelser, bekymringer og håp. 

Sexolog
 • Tips: Vurder å søke profesjonell hjelp hvis du føler at det er nødvendig for å forbedre ditt seksuelle forhold.
 • Typer av terapi: Det finnes flere former for terapi som kan være nyttige for de som opplever ED. Dette inkluderer individuell terapi, parterapi, og seksualterapi. Hver tilnærming har sine egne fordeler, avhengig av individets eller parets spesifikke behov.
 • Fordelene med terapi: Terapi gir en trygg og konfidensiell setting for å utforske seksuelle utfordringer. Dette kan inkludere å identifisere underliggende årsaker til ED, utvikle strategier for å håndtere det, og bygge selvtillit og selvaksept.
 • Parterapeutens rolle: En terapeut fungerer som en nøytral tredjepart som kan gi veiledning, støtte, og innsikt. De kan tilby teknikker, verktøy, og perspektiver som kan hjelpe individer og par med å navigere gjennom seksuelle utfordringer.
 • Parterapi: For par som opplever ED, kan parterapi være spesielt verdifullt. Det gir en plattform for begge parter å uttrykke sine følelser, bekymringer, og håp, og å arbeide sammen for å finne løsninger.
 • Seksualterapi: Seksualterapi er en spesialisert form for terapi som fokuserer spesifikt på seksuelle utfordringer. Seksualterapeuter (sexologer) har spesifikk opplæring i seksuell helse og kan tilby spesialisert rådgivning og behandling.
 • Selvhjelpsgrupper: Utover tradisjonell terapi, kan selvhjelpsgrupper også være en verdifull ressurs. Disse gruppene gir en plattform for individer å dele sine erfaringer, få støtte, og lære av andre som går gjennom lignende utfordringer.

Seksuell tilfredsstillelse handler om mer enn bare ereksjon. Med kommunikasjon, forståelse og villighet til å utforske nye former for intimitet, kan menn og deres partnere fortsatt ha rike og tilfredsstillende seksuelle opplevelser uten ereksjon.

Konklusjon

Erektil dysfunksjon er mer enn bare en fysisk tilstand. Det kan påvirke selvtilliten, forholdet til en partner og ens generelle livskvalitet. Mange menn opplever dette i ulike faser av livet, og det finnes en rekke årsaker og løsninger. Med riktig støtte og behandlingsalternativ kan man ofte overvinne utfordringene og finne en vei som fungerer for den enkelte. Enten det er livsstilsendringer, medisinsk behandling eller terapi, er det viktigste skrittet å søke informasjon og hjelp. Du er ikke alene i dette, og det finnes ressurser og fagfolk klare til å stake ut kursen mot en bedre seksuell helse.

Referanser

Erektil dysfunksjon: Norsk legemiddelhåndbok

Lommelegen: Hva er erektil dysfunksjon? Også kalt impotens

Psychosocial interventions for erectile dysfunction

NHI.NO: Erektil dysfunksjon – impotens

Hvordan kan sykepleier støtte pasienter med prostatakreft og som opplever erektil dysfunksjon?

Prostatakreft og seksualitet

Erectile dysfunction (ED) in men

Pornography Induced Erectile Dysfunction Among Young Men

Seksuell dysfunksjon hos menn

Medikamentindusert seksuell dysfunksjon – aktuelt for begge kjønn (RELIS)

Her er tiltakene mot seksuelle problemer som skyldes antidepressiva (Cochrane)

Gonore bakterie

Gonoré

Hva er gonoré? Gonoré er en kjønnssykdom som forårsakes av bakterien Neisseria gonorrhoeae, også kjent som gonokokker eller dryppert. Navnet kommer av at sykdommen ofte… Les mer »Gonoré

Klamydia bakterie

Klamydia

Hva er klamydia? Klamydia er en vanlig seksuelt overførbar infeksjon forårsaket av bakterien Chlamydia trachomatis, som kan smitte til skjede, penis og endetarmsåpning. Infeksjonen kan… Les mer »Klamydia