Hopp til innholdet

Hva er egentlig seksuell identitet?

Pen mann med farger i ansiktet, viser sin seksuelle identitet

I media leser man stadig vekk debatter rundt dette med seksuell identitet. Men hva menes egentlig med seksuell identitet? Og hva er forskjellen på seksuell identitet, og kjønnsidentitet?

Det “korte svaret” er at seksuell identitet er: “En dypt personlig og iboende del av en person. Den beskriver hvem de er tiltrukket av, både seksuelt og romantisk. Denne tiltrekningen kan være basert på kjønn, kjønnsidentitet, eller begge deler, og kan være konsistent eller flytende over tid”.

Seksuell identitet er ikke nødvendigvis knyttet til din seksuelle aktivitet eller atferd, men heller til indre følelser og selvidentifikasjon.

Typer av seksuell identitet

Tekst med seksuelle identiteter

Menneskers seksuelle identiteter kan være mangfoldige og komplekse. Her er noen av de mest omtalte identitetene:

 • Heteroseksuell:
  En person som primært er tiltrukket av personer av det motsatte kjønn.
 • Homoseksuell:
  En person som primært er tiltrukket av personer av samme kjønn. Dette kan referere til både menn (homofile) og kvinner (lesbiske).
 • Biseksuell:
  En person som kan føle seg tiltrukket av både personer av samme kjønn og det motsatte kjønn.
 • Panseksuell:
  En person som kan føle seg tiltrukket av personer uavhengig av deres kjønn eller kjønnsidentitet.
 • Aseksuell:
  En person som generelt ikke opplever seksuell tiltrekning mot noen, men kan fortsatt ha romantiske følelser.
 • Demiseksuell:
  En person som bare opplever seksuell tiltrekning etter å ha dannet en sterk emosjonell forbindelse.
Fargestifter i LGBT farger - symboliserer spekter av seksuelle identiteter

Mindre omtalte seksuelle identiteter

 1. Queer: Et paraplybegrep som i dag kan brukes av de som føler at deres seksualitet ikke passer inn i de tradisjonelle kategoriene.
 2. Questioning: Personer som fortsatt utforsker og prøver å forstå sin egen seksuelle identitet.
 3. Sapioseksuell: Personer som finner intelligens seksuelt tiltrekkende eller aromantisk.
 4. Skolioseksuell: Tiltrekning primært mot ikke-ciskjønnede personer, som for eksempel non-binære eller kjønnsflytende individer.
 5. Polyseksuell: Tiltrekning til mange, men ikke nødvendigvis alle, kjønn.
 6. Gråseksuell (Grey-A): Noen som faller et sted på spekteret mellom aseksuell og seksuell.
 7. Androfil: En person som er tiltrukket av menn, uavhengig av egen kjønnsidentitet.
 8. Gynefil: En person som er tiltrukket av kvinner, uavhengig av egen kjønnsidentitet.
 9. Lithseksuell: En person som opplever seksuell tiltrekning, men ikke nødvendigvis ønsker at tiltrekningen blir gjengjeldt.

Seksuell identitet i dagens samfunn

I det moderne samfunn har forståelsen og aksepten av forskjellige seksuelle identiteter økt betydelig. Dette kan tilskrives flere faktorer:

 • Økt bevissthet: Medier, utdanning og offentlig diskurs har bidratt til økt bevissthet og forståelse av seksuell identitet.
 • LGBTQ+-bevegelsen: Denne bevegelsen har kjempet for rettighetene til personer med ulike seksuelle identiteter, noe som har ført til større aksept og inkludering.

 Seksuell identitet i et historisk perspektiv

Gjennom historien har menneskers forståelse av seksuell identitet variert betydelig avhengig av kulturelle, religiøse og sosiale normer. I mange gamle sivilisasjoner, som i antikkens Hellas, var forhold mellom personer av samme kjønn akseptert og til og med feiret. Imidlertid ble slike forhold ofte sett på gjennom andre briller enn dagens forståelse av homoseksualitet.

I middelalderens Europa, under kirkens innflytelse, ble homoseksualitet ofte sett på som syndig, og de som praktiserte det kunne møte strenge straffer. I noen kulturer, som hos noen urfolk, ble personer som identifiserte seg utenfor binære kjønnsnormer, som “Two-Spirit” i mange nordamerikanske stammer, respektert og gitt spesielle roller i samfunnet.

Selve begrepet “seksuell identitet” (språklig forståelse) som vi bruker det i dag, er relativt nytt. Tidligere generasjoner har ikke definert sin seksualitet på samme måte, selv om de nok opplevde lignende følelser.

Interseksualitet: En del av spekteret

Interseksualitet refererer til en variasjon i kjønnskarakteristika som ikke passer inn i den konvensjonelle forståelsen av mannlige eller kvinnelige kropper. Dette kan inkludere variasjoner i kromosomer, hormonnivåer, indre og ytre kjønnsorganer, og mer. Det er viktig å forstå at interseksualitet er en naturlig biologisk variasjon, akkurat som høyde eller hårfarge.

Historisk sett har interseksuelle personer ofte blitt misforstått eller stigmatisert. I mange samfunn ble de tvunget til å passe inn i en av de to aksepterte kjønnskategoriene. I moderne tid jobber mange aktivister og organisasjoner for å øke bevisstheten og aksepten av interseksuelle personer, og for å utfordre de medisinske normene som ofte søker å “korrigere” interseksuelle kropper i barndommen.

Kjønnsidentitet vs. seksuell Identitet

Mens begge disse begrepene handler om hvordan en person forstår og identifiserer seg selv, refererer de til forskjellige aspekter av en persons identitet. Kjønnsidentitet handler om hvordan en person internt identifiserer seg som mann, kvinne, begge, ingen av delene, eller noe annet. Dette kan, eller kan ikke, samsvare med den biologiske kjønnen de ble tildelt ved fødselen.

Seksuell identitet, derimot, handler om hvem en person er tiltrukket av, enten seksuelt, romantisk, eller begge deler. En transkvinne (en person som ble tildelt mann ved fødselen, men identifiserer seg som kvinne) kan for eksempel identifisere seg som lesbisk hvis hun er tiltrukket av kvinner, eller heteroseksuell hvis hun er tiltrukket av menn. Mens kjønnsidentitet handler om “hvem jeg er”, handler seksuell identitet om “hvem jeg liker”.

Sosiale og politiske utfordringer knyttet til seksuell identitet

Selv om samfunnet har gjort betydelige fremskritt i å anerkjenne og akseptere ulike seksuelle identiteter, står mange fortsatt overfor betydelige utfordringer. Diskriminering, trakassering og vold er dessverre en realitet for mange, spesielt for de som identifiserer seg som LGBTQ+.

I mange land er homoseksualitet fortsatt ulovlig og kan medføre strenge straffer, inkludert dødsstraff. Selv i land hvor LGBTQ+-rettigheter er beskyttet ved lov, kan individuelle oppleve diskriminering i arbeidslivet, i helsevesenet, og i deres daglige liv. Transpersoner, spesielt, står overfor unike utfordringer, inkludert diskriminering, vold, og barrierer for å få tilgang til nødvendig medisinsk behandling.

I en stor undersøkelse fra USA kom det svært tydelig frem at yngre generasjoner i stadig større grad opplever frihet i forhold til det å selv identifisere sitt seksuelle uttrykk. Dataene sier antakelig mye om hvor mye samfunnets (historisk) manglende aksept for ikke-hetero seksualitet har påvirket folks seksuelle identitetsdannelse.

Her er en oppsummering av dataene fra Gallup angående seksuell identitet i den amerikanske befolkningen:

 • Prosentandel av U.S. voksne som identifiserer seg som LGBT: 7.1% av amerikanske voksne identifiserer seg som lesbisk, homofil, bifil, transkjønnet eller noe annet enn heteroseksuell. Dette er en økning fra 5.6% i 2020.
 • Generasjonsspesifikke data:
  • Generasjon Z (født 1997-2003): 20.8% identifiserer seg som LGBT.
  • Millennials (født 1981-1996): 10.5% identifiserer seg som LGBT.
  • Generasjon X (født 1965-1980): 4.2% identifiserer seg som LGBT.
  • Baby boomers (født 1946-1964): 2.6% identifiserer seg som LGBT.
  • Traditionalists (født før 1946): 0.8% identifiserer seg som LGBT.
 • Fordeling av seksuell orientering blant LGBT-amerikanere:
  • Bifil: 56.8% (4.0% av alle U.S. voksne)
  • Homofil: 20.7% (1.5% av alle U.S. voksne)
  • Lesbisk: 13.9% (1.0% av alle U.S. voksne)
  • Transkjønnet: 10.0% (0.7% av alle U.S. voksne)
  • Andre (f.eks. queer, same-gender-loving): 4.3% (0.3% av alle U.S. voksne)

Det er verdt å merke seg at disse tallene er spesifikke for USA og kan variere i andre land eller regioner.

Seksuell fluiditet

Fantastic structure of colorful oil bubbles. Chaotic motion. Abstract paint. Rainbow, LGBT

For noen mennesker er seksuell identitet ikke fast, men heller fluid eller endrende over tid. Dette konseptet, kjent som seksuell fluiditet, anerkjenner at seksuell tiltrekning kan endre seg gjennom en persons liv. For eksempel kan en person identifisere seg som heteroseksuell i ung alder, men senere i livet finne at de er tiltrukket av samme kjønn.

Det er viktig å forstå at seksuell fluiditet ikke betyr at seksualitet er et valg, men heller at menneskers forståelse og opplevelse av deres egen seksualitet kan være mer kompleks og dynamisk enn tidligere antatt.

Kulturelle perspektiver på seksuell identitet

Hvordan ulike kulturer forstår og forholder seg til seksuell identitet varierer betydelig. Mens vestlige samfunn har sett en økende aksept av LGBTQ+-rettigheter de siste tiårene, kan dette ikke nødvendigvis være tilfelle i andre deler av verden. For eksempel, i mange afrikanske og midtøstlige land, er homoseksualitet ikke bare stigmatisert, men også ulovlig.

Men det er også viktig å merke seg at mange ikke-vestlige kulturer har en lang historie med å anerkjenne og ære ikke-binære og homoseksuelle identiteter. For eksempel, i mange urfolkssamfunn rundt om i verden, blir personer som identifiserer seg utenfor kjønnsnormene ofte gitt spesielle roller og status i samfunnet.

Avsluttende ord

Forståelsen av seksuell identitet har utviklet seg betydelig gjennom tidene, og det er i dag tydelig at det ikke finnes en “one-size-fits-all” tilnærming til dette fenomenet. Hver person har sin egen unike opplevelse og forståelse av sin seksualitet, formet av en kombinasjon av biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer.

I en verden som stadig blir mer globalisert og mangfoldig, er det viktigere enn noensinne å nærme seg emnet seksuell identitet med en grunnleggende åpenhet, respekt og empati. Ved å jobbe for anerkjennelse og verdsetting av mangfoldet av seksuelle identiteter, kan man jobbe mot et mer inkluderende og forståelsesfullt samfunn hvor alle føler seg sett, hørt og akseptert for den de opplever å være.

Andre artikler

Portrett av en vakker dame som ligger i sengen og tenker på sine sexfantasier. Hun ser litt flau ut og gjemmer ansiktet sitt

Drøye sexfantasier – Ikke så uvanlige som du tror

Sara Elisabeth Ottervikjun 5, 20247 min read

Sexfantasier er en naturlig del av menneskelig seksualitet, men mange av oss synes det er vanskelig å snakke om de mest drøye fantasiene vi har. Hva er det som gjør disse fantasiene så skambelagte, og er de egentlig så uvanlige…

BeeDee logo

Apple avviser datingapp for BDSM

Adminapr 30, 20244 min read

En ny datingapp ved navn BeeDee står overfor utfordringer med å bli godkjent i Apple App Store, til tross for at den allerede er godkjent og tilgjengelig i Google Play Store. Appen bruker BDSMTest for å matche kompatible partnere innenfor…

Skyggelandet - podcast - dame med headset på hodet med skyggelandet sin logo på. Tekst ved siden av hvor det står skyggeland-podden

Sex og tabu i Skyggelandpodden

Hans-Petter Vikhagenmar 27, 20248 min read

Få hele artikkelen opplest med AI-stemme: Ved et bord, plassert i det store, åpne fellesarealet på ett av Trondheims mange hoteller, satt det en onsdagskveld tre ganske anonyme mennesker og snakket om det å utforske samfunnets skyggeland. Det mørke, det…

Forfatterprofil

John Peter Ingarden
John Peter Ingarden
John Peter Ingarden er utdannet sykepleier, med videreutdanning i psykisk helse. Han har jobbet innen helse siden 2007 og har erfaring som terapeut fra flere deler av norsk helsevesen.

Ingarden har kompetanse innenfor seksuell helse og seksuelle miljøer i Norge.

Som forfatter på snakkomsex.no skriver han primært om seksuell helse, swinging, BDSM og psykisk helse.
Seneste artikler