Hopp til innholdet

Seksuell identitet


Panseksuell: Hva det betyr, og hvordan det oppleves

To panseksuelle damer omfavner hverandre

Å være panseksuell betyr enkelt sagt at man kan bli tiltrukket av mennesker, uansett kjønn. For en panseksuell person spiller ikke kjønn noen rolle når det kommer til følelser av tiltrekning. Det greske prefikset “pan-” betyr “alle”, noe som peker på at denne tiltrekningen kan strekke seg over alle kjønnsidentiteter, enten det er menn, kvinner, transkjønnede personer, ikke-binære, eller andre.

For en som er panseksuell, handler det mer om personen, enn om dens kjønn. Man kan bli forelsket, eller føle seg tiltrukket av noen, basert på personligheten, egenskapene eller den energien personen utstråler. Og ikke nødvendigvis kjønnet de identifiserer seg med. Det betyr ikke at man automatisk blir tiltrukket av alle man møter. Det handler om en åpenhet for tiltrekning som ikke er begrenset av tradisjonelle kjønnsgrenser.

Hvordan vet jeg om jeg er panseksuell?

Å finne ut om du er panseksuell involvere gjerne å utforske seg selv og andre, og mye refleksjon og introspeksjon. Her er noen punkter du kan prøve å tenke gjennom:

Portrait about love and sexual diversisty

Forstå hva panseksualitet innebærer
Panseksualitet betyr at du kan føle tiltrekning til alle, uavhengig av deres kjønn eller hvordan de identifiserer seg. Dette kan være menn, kvinner, transpersoner, ikke-binære personer, og så videre.

Tenk gjennom hva du føler og har følt før
Se tilbake på dine tidligere forhold eller tiltrekninger. Var kjønn viktig for hvem du ble tiltrukket av, eller var det personens personlighet og andre egenskaper som spilte en større rolle? Spør deg selv om du kunne blitt tiltrukket av noen uavhengig av deres kjønn.

Sammenlign med andre orienteringer
Noen ganger kan det være nyttig å sammenligne dine følelser med andre seksuelle orienteringer som bifil eller homofil. Hvis ingen av disse føles helt riktige, kan det hende at panseksualitet beskriver deg bedre.

Snakk med andre
Å diskutere dine tanker og følelser med venner som er åpne om deres egen seksualitet, eller å delta i en støttegruppe, kan gi nyttige perspektiver og støtte.

Gi deg selv tid
Det er helt normalt at forståelsen av din egen seksualitet utvikler seg over tid. Ikke stress med å måtte definere deg selv umiddelbart.

Søk profesjonell veiledning om nødvendig
Hvis du fortsatt er usikker og det påvirker ditt mentale velvære, kan det være nyttig å snakke med en terapeut eller sexolog som spesialiserer seg på seksuell helse.

Husk at det å identifisere seg som panseksuell er en personlig prosess. Det er uansett din egen følelse av identitet som er viktigst.

Slik oppleves det å være panseksuell


Hvordan det er å være panseksuell kan forstås gjennom enkle hverdagslige eksempler.

Tenk på det som å gå gjennom en matfestival. Du er åpen for å prøve alle typer retter, enten det er søtt, salt, krydret eller mildt. Du låser deg ikke til bare én type mat, fordi det som virkelig tiltrekker deg, er smakskombinasjonen og opplevelsen hvert måltid gir. På samme måte kan en panseksuell person føle tiltrekning til mennesker basert på personlighet og energi, ikke kjønnet deres.

Eller du kan tenke på det som å være en reisende som er åpen for å utforske alle verdens hjørner. Du har ikke et favorittland eller -kontinent; i stedet finner du verdi og skjønnhet i de forskjellige kulturene og folket du møter. Som panseksuell kan din tiltrekning strekke seg over et bredt spekter av mennesker, uavhengig av deres kjønnsidentitet.

Diversitet i seksualitet: Illustrert med fem tomater i forskjellige farger

Panseksualitet handler om denne åpenheten og fleksibiliteten i tiltrekning. Det sentrale er ikke den andre personens kjønn, men dens personlige egenskaper og den gjensidige følelsen som oppstår. Som panseksuell kan man føle tiltrekning basert på en dypere menneskelig tilknytning og ens innbyrdes kjemi, uten de vanlige grensene som kjønn ofte setter for oss.

Panseksualitet ikke bare handler om hvem man tiltrekkes av, men og om hvordan og hvorfor denne tiltrekningen oppstår. Det er en omfavnelse av menneskelig mangfold i sin reneste form, der kjærlighet og tiltrekning er fri fra tradisjonelle sosiale og kjønnsmessige normer og forventninger.

En kvinne som vi i snakkomsex diskuterte temaet med, beskriver sin opplevelse av å være panseksuell på denne måten:

Å være panseksuell for meg handler mer om personen enn om kjønnet deres. Når jeg møter noen, er det ikke det første jeg legger merke til. Jeg faller for ting som deres smil, måten de ler på, og de små tingene som gjør dem spesielle. Jeg blir tiltrukket av mennesker basert på hvordan de får meg til å føle, ikke hva samfunnet sier de skal være. Det gir meg friheten til å elske uten grenser, og det er en vakker ting.Lise (39)

Kjente mennesker som identifiserer seg som panseksuelle

Miley Cyrus
Steve Krysak, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0 Wikimedia Commons

Det er svært mange mennesker rundt om i verden som identifiserer seg som panseksuell. Det inkluderer også en del svært berømte mennesker:

Miley Cyrus, Demi Lovato, og Cara Delevigne er kjente mennesker som alle har gått offentlig ut og fortalt at de er panseksuelle.

Wikipedia finner du for øvrig en lang liste med kjente mennesker som alle opplever egen seksualitet på denne måten.

Hva er forskjellen på panseksuell og … ?

Begrepene “panseksuell”, “omniseksuell , polyseksuell, biseksuell, queer, og seksuell fluiditet har mye til felles, men beskriver likevel forskjellige varianter av seksualitet. Her kan du se hva forskjellene er.

Hva er forskjellen på biseksualitet og panseksualitet?

Biseksualitet og panseksualitet er begge seksuelle orienteringer som involverer tiltrekning til mer enn ett kjønn, men det er noen nyanser i hvordan disse orienteringene vanligvis defineres og oppleves:

 • Biseksualitet: Tradisjonelt sett har biseksualitet blitt definert som tiltrekning til både menn og kvinner. Ordet “bi” i biseksuell kommer fra det latinske “bi-“, som betyr “to” eller “dobbel”. Nyere definisjoner av biseksualitet utvider forståelsen til å inkludere tiltrekning, til mer enn ett kjønn, eller til folk av samme kjønn, og andre kjønn. Biseksualitet handler ikke nødvendigvis om en likefordelt tiltrekning, og det er rom for preferanser og å helle mer til en retning enn en annen.
 • Panseksualitet: Panseksualitet er en form for seksuell orientering hvor individet kan føle seksuell, romantisk eller følelsesmessig tiltrekning til personer, uavhengig av deres kjønn eller kjønnsidentitet. Dette innebærer at panseksuelle ser utover kjønnsbinære kategorier og kan oppleve tiltrekning til noen av et hvilket som helst kjønn, inkludert ikke-binære og transpersoner.

Kjerneforskjeller:

 • Fokus på kjønn: Mens biseksualitet kan innebære tiltrekning til to eller noen kjønn, antyder panseksualitet en potensiell tiltrekning til alle kjønnsidentiteter, hvor kjønn spiller en mindre eller ingen rolle i tiltrekningen.
 • Identitet: Noen panseksuelle kan føle at denne termen i større grad fanger opp essensen i deres bredere tiltrekningsmønster sammenlignet med det mer tradisjonelt kjønnsfokuserte perspektivet i biseksualitet.
Er omniseksualitet og panseksualitet det samme?

Omniseksualitet og panseksualitet er begge seksuelle orienteringer som erkjenner tiltrekning til flere kjønn, men de har noen distinkte forskjeller i hvordan denne tiltrekningen oppleves og defineres:

 • Omniseksualitet: Denne orienteringen innebærer tiltrekning til alle kjønn, men i motsetning til panseksualitet, anerkjenner (og ofte verdsetter) en omniseksuell person forskjeller i kjønn. Det vil si at kjønnsidentiteten til en person kan spille en viktig rolle i den seksuelle eller romantiske tiltrekningen.
 • Panseksualitet: For panseksuelle er kjønn og kjønnsidentitet mindre relevant eller helt irrelevant når det gjelder tiltrekning. Panseksuelle kan føle tiltrekning til noen, helt uavhengig av deres kjønn. Dette inkluderer menn, kvinner, transpersoner, ikke-binære personer, og andre kjønnsidentiteter.

Kjerneforskjeller:

 • Forhold til kjønn: Hovedforskjellen ligger i hvordan hver orientering forholder seg til konseptet om kjønn. Omniseksuelle kan være mer bevisste på og tiltrukket av kjønnsidentiteten hos de de tiltrekkes av, mens panseksuelle ser på personen uten nødvendigvis å fokusere på deres kjønn.
 • Selvdefinisjon: Valget mellom å identifisere seg som omniseksuell eller panseksuell kan også avhenge av personlig preferanse for hvordan man ønsker å uttrykke og definere sin seksualitet. Noen kan føle at ‘omniseksuell’ mer nøyaktig beskriver deres spesifikke type tiltrekning.
Er panseksualitet og polyseksualitet det samme?

Panseksualitet og polyseksualitet er nært beslektede, men de er ikke det samme. Her er hovedforskjellene mellom disse to seksuelle orienteringene:

 • Panseksualitet: Panseksuelle føler en potensiell tiltrekning til personer av alle kjønnsidentiteter, inkludert menn, kvinner, transpersoner, ikke-binære personer, og andre, uavhengig av kjønn. Kjernen i panseksualitet er at kjønn eller kjønnsidentitet ikke er en avgjørende faktor for deres tiltrekning.
 • Polyseksualitet: Polyseksuelle er tiltrukket av mange, men ikke nødvendigvis alle kjønnsidentiteter. Dette betyr at selv om de er åpne for relasjoner med personer av forskjellige kjønn, er det enkelte kjønn de ikke føler tiltrekning til. Polyseksualitet anerkjenner dermed en bredere spekter av kjønnsidentiteter enn tradisjonell hetero- eller homoseksualitet, men det er ikke like all-omfattende som panseksualitet.

Kjerneforskjeller:

 • Tiltrekningsspekter: Den viktigste forskjellen ligger i omfanget av kjønnsidentiteter de føler seg tiltrukket av. Panseksualitet inkluderer alle kjønnsidentiteter, mens polyseksualitet inkluderer mange, men ikke alle.
Hva er forskjellen på å være queer og å være panseksuell?

Begrepet “queer” og “panseksuell” refererer til ulike aspekter av seksuell identitet og orientering, og de har noen viktige forskjeller:

 • Queer:
  • Bred og inkluderende term: “Queer” er en paraplybetegnelse som brukes for å beskrive en rekke seksuelle orienteringer, kjønnsidentiteter, og politiske ståsteder som bryter med normene for heteroseksualitet og cisnormativitet. Termen er “gjenoppfunnet” og er i dag omfavnet av mange innenfor LGBTQ+-samfunnet som en stolt og assertiv identitet som utfordrer tradisjonelle forestillinger om kjønn og seksualitet.
  • Politisk og sosial dimensjon: Queer kan bære en politisk betydning, brukt til å utfordre og kritisere samfunnsmessige normer og fremme en mer inkluderende og aksepterende forståelse av mangfold.
 • Panseksuell:
  • Spesifikk seksuell orientering: Panseksualitet er en spesifikk seksuell orientering som beskriver personer som har potensial til å føle seksuell, romantisk, eller følelsesmessig tiltrekning til personer av alle kjønn og kjønnsidentiteter. Det sentrale i panseksualitet er at kjønnsidentitet ikke er en avgjørende faktor for tiltrekning.
  • Fokus på tiltrekning: I motsetning til “queer”, som kan ha en bredere sosial og politisk bruk, refererer panseksualitet mer direkte til naturen av en persons seksuelle og romantiske tiltrekning.

Sammenligning:

 • Mens “queer” kan omfatte enhver som føler seg utenfor kjønns- og seksualitetsnormene, inkludert de som er panseksuelle, er panseksualitet mer spesifikk i sin definisjon og fokuserer på aspektet av tiltrekning uten kjønnsgrenser.
 • Queer brukes ofte som en identitet som utfordrer og stiller spørsmål ved tradisjonelle normer og kan brukes av folk som identifiserer seg på tvers av hele spekteret av seksuell og kjønnsdiversitet, inkludert de som kanskje ikke føler at mer spesifikke etiketter som “panseksuell” fanger opp kompleksiteten i deres opplevelse av egen seksualitet.
Hva er seksuell Fluiditet sammenlignet med panseksualitet?

Seksuell fluiditet og panseksualitet beskriver to forskjellige måter å oppleve seksuell orientering på, men de har også noe overlapp.

 1. Seksuell fluiditet:
  • Dynamisk natur: Seksuell fluiditet refererer til evnen eller opplevelsen av å ha en seksuell orientering som endrer seg over tid. Dette betyr at en persons tiltrekninger kan forandre seg gjennom forskjellige stadier av livet, avhengig av situasjonen, relasjoner, eller personlig utvikling.
  • Individualitet og variabilitet: Seksuell fluiditet er sterkt individuelt og er ikke bundet av faste kategorier. Noen mennesker opplever betydelige endringer i hvem eller hvilke kjønn de tiltrekkes av, mens andre kan ha mer stabile orienteringer.
 2. Panseksualitet:
  • Konstant orientering: Panseksualitet er en definert seksuell orientering hvor en person kan føle tiltrekning til noen av alle kjønn og kjønnsidentiteter. Dette inkluderer menn, kvinner, transpersoner, ikke-binære personer, og så videre.
  • Kjønnsblindhet: I panseksualitet spiller ikke kjønnsidentitet noen avgjørende rolle for tiltrekningen. Det sentrale er personens egenskaper utover deres kjønn.

Sammenligning:

 • Fleksibilitet vs. Stabilitet: Mens seksuell fluiditet fremhever fleksibiliteten og endringen i seksuell tiltrekning over tid, beskriver panseksualitet en mer konstant orientering som ikke er begrenset av kjønn.
 • Identitet vs. Tilstand: Panseksualitet er en identitet som kan forklare hvordan en person generelt opplever tiltrekning, mens seksuell fluiditet mer beskriver en tilstand eller en evolusjon av seksuelle følelser som kan endre seg.

Bør jeg fortelle til familie og venner at jeg er panseksuell?

Å fortelle familie og venner at du er panseksuell kan være en utfordrende situasjon, spesielt hvis du er usikker på hvordan de vil reagere. Her er noen råd som kanskje kan hjelpe deg i prosessen med å “komme ut”.

Dinner
 1. Forbered deg: Før du snakker med familien og vennene dine, er det nyttig å forberede seg både mentalt og praktisk. Øv deg på hva du vil si, og forbered deg på mulige reaksjoner. Det å selv ha en god forståelse av panseksualitet og å være klar over de vanligste misforståelsene rundt panseksualitet kan hjelpe deg å stille forberedt.
 2. Velg et passende tidspunkt og sted: Finn et rolig tidspunkt og et privat sted for samtalen. Dette vil gi både deg og dem du snakker med en trygg atmosfære der dere kan snakke åpent og uten avbrytelser.
 3. Vær ærlig og direkte: Forklar hva det betyr å være panseksuell på en enkel og klar måte. Du kan forklare at det betyr at du kan føle tiltrekning til mennesker uavhengig av deres kjønn eller kjønnsidentitet, og at dette er en normal og akseptert form for seksuell orientering.
 4. Aksepter den andres umiddelbare overraskelse og følelser: Det kan hende at familie og venner trenger tid til å prosessere informasjonen. Noen kan umiddelbart være støttende, mens andre kan trenge tid til å forstå og akseptere din orientering.
 5. Vær forberedt på å svare på spørsmål: Folk kan ha mange spørsmål eller bekymringer. Vær åpen for å svare på spørsmål og diskutere din seksuelle identitet på en ærlig måte, men sett også grenser hvis spørsmålene blir for påtrengende eller ubehagelige.
 6. Beskytt deg selv: Hvis du forventer en negativ reaksjon, eller hvis du mener det er reell fare for at du blir utstøtt eller behandlet dårlig, vurder å ha en plan B. Dette kan for eksempel være å snakke med venner som allerede støtter deg, eller å ha et sted å dra, hvis du trenger å komme deg unna en vanskelig situasjon.

Å komme ut er en høyst personlig avgjørelse og bør skje på dine vilkår. Det er viktig å prioritere sin egen følelsesmessige sikkerhet og velvære i denne situasjonen.

Det er normalt tiltrekningen ikke er likt fordelt mellom kjønn

En del av de som er i ferd med å utforske sin seksuelle legning og identitet spør om det er normalt at man heller mer i en retning enn i en annen. Og ja, det er helt normalt at tiltrekningen ikke er likt fordelt mellom kjønn. Seksuell og romantisk tiltrekning er svært individuell og kan variere betydelig mellom folk, inkludert de av oss som er panseksuelle.

Panseksualitet betyr i utgangspunktet at en person potensielt kan føle tiltrekning til noen av alle kjønn, men dette betyr ikke nødvendigvis at tiltrekningen er jevnt fordelt eller lik overfor alle kjønnsidentiteter. Noen panseksuelle kan finne at de er mer tiltrukket av visse kjønn enn andre, eller at deres tiltrekning varierer over tid. Dette er en del av den normale variasjonen i menneskelig seksualitet.

Tiltrekningen kan også være forskjellig i intensitet og art (som seksuell, romantisk eller estetisk tiltrekning), og alle disse formene for tiltrekning kan variere.

Er panseksuelle bare seksuelt forvirrede?

Panseksuelle er ikke bare forvirrede. Dette er en vanlig misforståelse. Panseksualitet er en legitim seksuell orientering, akkurat som heteroseksualitet, homoseksualitet, bifil, og andre. Panseksualitet representerer en persons evne til å føle tiltrekning mot mennesker uavhengig av deres kjønn eller kjønnsidentitet.

Denne feiloppfatningen om forvirring stammer ofte fra en mangel på kunnskap og forståelse for hva panseksualitet faktisk innebærer. Panseksualitet er basert på ideen om at en person kan føle tiltrekning til noen basert på deres personlighet, energi og andre kvaliteter, snarere enn kjønn alene. Panseksuelle mennesker har ofte en klar forståelse av sin egen seksualitet og identitet, akkurat som folk med en andre seksuelle orienteringer.

Forvirret dame

Panseksualitet er mer enn en moderne trend

Panseksualitet er kanskje et moderne begrep, men det er mer enn bare en trend. Og fenomenet i seg selv er nok like gammelt som det moderne mennesket. Begrepet har fått mer oppmerksomhet og blitt mer vanlig i det offentlige rom de siste årene, men denne tiltrekningsvarianten har eksistert gjennom hele historien vår.

Ordet “panseksualitet” har røtter som går tilbake til tidlig på 1900-tallet, og det har blitt brukt i sin nåværende betydning siden minst sent på 1960-tallet. Dette viser at konseptet og forståelsen av panseksualitet har en lang historisk kontekst, selv om selve ordet kanskje ikke har vært i alminnelig bruk gjennom årene.

I de senere år har økt bevissthet rundt seksuell og kjønnsdiversitet ført til en bredere anerkjennelse av ulike seksuelle orienteringer, inkludert panseksualitet. Denne utviklingen reflekterer ikke en trend, men heller en økende forståelse og aksept av menneskelig diversitet. Den voksende bruken av begrepet og inkludering av panseksualitet i diskusjoner om seksualitet er en del av en større sosial endring, mot mer inkluderende og representative definisjoner av seksuell identitet.

kilefetisj - dame kiler mann forsideillustrasjon med justerte farger

Inge avslører: Jeg tenner på å bli kilt

 • av

Vi har fått være så heldige å få intervjue Inge, og har fått mange gode og intime svar. Inge har vært åpen, ærlig og svært imøtekommende med oss, og har fortalt oss om hva fetisjen går ut på, og hvordan det er å leve med denne litt uvanlige fetisjen. Han har avslørt hvordan han først ble klar over at han hadde kilefetisj, og fortalt oss om en av sine mest minneverdige seksuelle kileopplevelser.

Pen mann med farger i ansiktet, viser sin seksuelle identitet

Hva er egentlig seksuell identitet?

Hva er seksuell identitet?

I media leser man stadig vekk debatter rundt dette med seksuell identitet. Men hva menes egentlig med seksuell identitet? Og hva er forskjellen på seksuell identitet, og kjønnsidentitet?

Det “korte svaret” er at seksuell identitet er: “En dypt personlig og iboende del av en person. Den beskriver hvem de er tiltrukket av, både seksuelt og romantisk. Denne tiltrekningen kan være basert på kjønn, kjønnsidentitet, eller begge deler, og kan være konsistent eller flytende over tid”.

Seksuell identitet er ikke nødvendigvis knyttet til din seksuelle aktivitet eller atferd, men heller til indre følelser og selvidentifikasjon.