Hopp til innholdet

bondage

Bondage

 • av

Mange par innlemmer bondage i sexlivet sitt, ofte sporadisk, men noen ganger også mer regelmessig og finner at bondage er forholdsbekreftende og styrkende. Bondage krever et ekstra nivå av tillit og overgivelse av kontroll fra den ene til den andre parten.

BDSM:

Bondage, Disiplin, Dominans, Underkastelse, Sadisme, og Masochisme

Når soveromsdøren låser seg trygt bak oss, og vi tillater oss å utforske våre skjulte ønsker, utfolder en del seg i grensene mellom smerte og nytelse, dominans og underkastelse. Tålegrenser utfordres, men nytes også. BDSM – Bondage, Disiplin, Dominans, Underkastelse, Sadisme, og Masochisme – er et spekter av seksualitet som for mange fortsatt er befengt med misforståelser og fordommer.

BDSM scene

Samfunnsmessig ble BDSM kanskje mer mainstream som følge av den store kino-hit’en “50 Shades of Grey”. Filmen satte BDSM på dagsordenen for svært mange mennesker rundt om i verden, og bidro forhåpentlig vis til en viss avstigmatisering av praksisen. Dessverre fremstilte filmen BDSM som er relasjon preget av den dominantes makt, og mange scener som i virkeligheten rett og slett ville vært seksuelle overgrep, og har i verste fall bidratt til å forsterke inntrykket av at BDSM handler om vold og tvang. Og kanskje enda verre, vært med på å normalisere “feil type” dominans og underkastelse.

I mange sammenhenger møtes seksualitet, og spesielt normbrytende seksualitet, med en opphøyet bryn. Og BDSM er jo normbrytende. Det er nok også mye av årsaken til at BDSM har fått et urettferdig rykte, malt med brede penselstrøk. Ofte portrettert som kvinneundertrykkende vold. Noe som dessverre forsterkes av en del pornografi, som spiller på nettopp slikt.

Men hva skjer med folks inntrykk av BDSM når vi skreller bort mytene? Dersom prøver å se på BDSM med et åpent og mer granskende blikk, oppdager man fort at BDSM i realiteten preges av stor tillit mellom de lekende, respekt, og – fremfor alt – samtykke! BDSM er ikke en verden hvor “nei” betyr “ja”, og “stopp” er veiledende. Tvert imot, i BDSM-miljøet, er avklarte grenser og samtykke som hellige skrifter skrifter å regne. -Guidet av prinsipper om trygghet, fornuft, og gjensidig aksept.

På denne siden håper vi å lyse opp noen vanligvis dunkle og bortgjemte kroker av norsk kink-liv.

Visste du forresten at Helse-direktoratet sammen med
“SMil-Norge” har vært med på å gi ut en svært god
brosjyre om BDSM?

Vi anbefaler den varmt.

Grunnprinsippene i BDSM

Sikkerhet, sunnhet og samtykke – disse tre ordene (SSS) danner selve grunnmuren i BDSM. De er de tre viktigste ingrediensene i oppskriften som sikrer at alle involverte kan utforske sine grenser med tillit. Sikkerhet betyr at man tar alle nødvendige forholdsregler for å unngå fysisk eller psykisk skade. Sunnhet handler om å sørge for at de aktivitetene man engasjerer seg i, er gjennomført med omtanke og forståelse, både for egen og andres velvære. Og samtykke? Det er hjertet i det hele. Uten et klart, informert og entusiastisk ‘ja’ fra alle parter, står vi på bar bakke. Da snakker vi ikke lenger om BDSM.

Mer følger. Har du hørt om det som på engelsk forkortes “RACK”? Det er en forkortelse for “Risc Aware Conensual Kink” – Altså risikobevisst og samtykkende kink. Dette prinsippet anerkjenner at ja, det er risiko involvert i BDSM, som i mye annet her i livet. RACK er en filosofi som fremmer ansvarlig og sikker utforskning av BDSM. Den oppfordrer til å være årvåken, informert og respektfull overfor ens egen og andres sikkerhet og velvære.

Videre snakkes det ofte i miljøet om det som kalles “aftercare”. Altså det å gis og oppleve omsorg etter at man har underkastet seg eller tatt imot smerte. Hva som oppleves som omsorgsfullt og ivaretakende er like variert som selve BDSM-aktivitetene, og så variert som det folk selv er. Kanskje trenger du en god klem, en rolig prat, eller bare stillhet i nærheten av noen som forstår. Etteromsorg er som en myk landing etter en intens reise – det hjelper oss å finne tilbake til oss selv, og det binder oss nærmere sammen med de vi deler opplevelsen med.

Behovet for aftercare er for øvrig noe som også den som har dominert eller påført smerte kan ha behov for etter en lekeseanse. Aftercare er ikke eksklusivt for den som mottar.

Sikkerhet, sunnhet, samtykke “RACK”, og aftercare er ikke bare tilfeldige ord slengt sammen er fundamentet som BDSM-miljøet bygger på. Over hele verden. Det er selve sikkerhetsnettet som gjør at man kan utforske, utfordre og nyte, med vissheten om at vi tar vare på hverandre.

Det å høre soveromsdøra låses bak oss skal gi en følelse av trygghet, lyst, forventning og lidenskap. Ikke frykt.

De psykologiske og emosjonelle sidene

BDSM byr på intense, psykologiske og emosjonelle opplevelser. Ofte på et heftigere nivå enn hva man opplever under ordinær sex eller samhandling. For de som utforsker, og finner ut at de liker BDSM, oppdager man gjerne reaksjonsmønstre og følelser i seg selv som man ikke var klar over. BDSM handler mer om det som skjer i vårt eget hode, enn om det fysiske man opplever.

Psykologisk sett oppleves BDSM som en slags frigjøring for mange. Ironisk nok. For helt intuitivt er det jo ikke, at sånt som å la seg binde fast, bli bestemt over, eller å bli klasket og pisket skal gi en følelse av frihet? Sånt forbinder vi jo vanligvis med tvang og til og med tortur.

Men det fins en logikk i galskapen. Det å kunne slippe løs sine innerste fantasier, i en trygg og samtykkende setting, kan være utrolig befriende.

Forestill deg friheten i å kunne vise frem sider ved deg selv som ellers må holdes skjult. Å vise frem hele deg. Å tørre å være sårbar og eksponert. Tørre å gi slipp på “alt”. For noen fungerer det en form for terapi, en måte å bearbeide stress, angst eller tidligere traumer. For andre, kan det handle om det å få lov til å gi slipp på alt av ansvar og forpliktelser. Å bare ta imot, og å slippe ut av valgmulighetenes fengsel.

Tilstedeværelse
BDSM dame står bak og kjærtegner mann med blindfold

Interessant nok kan BDSM fungere som en form for mindfulness-øvelse. Mindfulness er sånt som blant annet praktiseres i østen, innen yoga, og innen psykisk helsearbeid. Det handler om intens fokusering på nuet, sensasjoner, følelser.

Det handler om å være til stede her og nå, og kun her og nå. Å sanse kroppen sin, omgivelsene sine. Sanseinntrykk, som trykk og stryk mot huden, lyder, lukter. Å være virkelig fokusert.

I en slik tilstand forsvinner hverdagens bekymringer. Alt annet blir liksom satt på sidelinjen og har ikke betydning der og da. Egen kropp og det som skjer rundt og med deg får all fokus.

Dette høres kanskje ikke så ille ut?

Denne typen mindfulness er noe av det man kan oppleve i en god lekestund. BDSM er mer enn dette. Det kan fremkalle helt andre opplevelser, eller ta helt andre former. BDSM er mange ting. Men felles for det meste av det som skjer i lek, er rettet inn mot dette med tilstedeværelse, trygghet og fokus.

Det er endog gjort seriøs forskning på hvilke effekter man opplever.

Ifølge en studie publisert i “Journal of Sexual Medicine” i 2013, rapporterte folk som deltok i BDSM lavere nivåer av stress, følelser av avvisning, og høyere nivåer av subjektivt velvære sammenlignet med ikke-praktiserende. Dette mener man kan være relatert til den intense kommunikasjonen og tilliten som kreves i BDSM-relasjoner, som styrker emosjonelle bånd og bidrar til en følelse av sikkerhet og aksept.

Emosjonell tilknytning

På et følelsesmessig plan bygger BDSM på tillit og intimitet. Tenk på den tilliten som kreves for å gi noen andre full kontroll over deg. Eller motsatt, det å selv ta kontrollen over noen andre. Tør du faktisk å ta det fulle ansvaret for hvordan partneren din har det? Denne dynamikken skaper et unikt bånd mellom de lekende. Et bånd som kan være minst like sterkt, om ikke sterkere, enn i tradisjonelle parforhold. Dette handler ikke om å utnytte eller bli utnyttet; det handler om å bygge opp og støtte hverandre, om å utforske sammen.

Å oppleve intense opplevelser sammen kan utvilsomt føre til sterke følelser av samhold og fellesskap. Dette fenomenet er ofte omtalt i psykologien, og oppstår i stressende eller utfordrende situasjoner. Eksempler på situasjoner hvor dette ofte skjer:

 • Idrettslag under konkurranser: Når et lag konkurrerer, spesielt i høy-innsats situasjoner som sluttspill eller viktige kamper, kan presset og den delte opplevelsen av å jobbe mot et felles mål styrke båndene mellom lagmedlemmene.
 • Militære treninger og operasjoner: Militær trening er notorisk utfordrende og innebærer ofte situasjoner som er fysisk og psykisk kravstore. Deltakere i slike programmer, som grunnleggende trening eller spesialstyrkeøvelser, rapporterer ofte om et sterkt kameratskap som utvikles under slike forhold.
 • Krisehåndteringsteam: Team som jobber med krisehåndtering, enten i medisinske nødsituasjoner, brannvesenet eller i humanitære operasjoner, utvikler ofte en dyp følelse av samhold. De delte erfaringene fra å håndtere kritiske situasjoner sammen fører til sterke bånd.

Denne effekten på tilknytning utnytter man også i teambuilding-øvelser, hvor man for eksempel må falle strakt bakover, og stole på at kollegaene bak deg tar imot deg og passer på deg. Det krever tillit, føles litt skummelt, og får gjerne pulsen til å øke. Etterpå føler man ofte at man kjenner hverandre bedre, og at man har noe felles. Man tar med seg opplevelsen av fellesskap og en “delt opplevelse” videre. Tanken er at det styrker samholdet på arbeidsplassen.

La oss ta med oss dette fenomenet tilbake inn på soverommet. I BDSM opplever man sterke sanseopplevelser, det å bli utfordret på egenomsorg, autonomi, nytelse og smerte. Det er rett og slett ganske intenst, og det er noe man gjør sammen og som krever å gi og å få tillit. I prinsippet skjer akkurat det samme som i situasjonene over her, men utført på en annen måte.

Stigma og Misforståelser

Det er lett å misforstå hva BDSM miljøet handler om hvis man står utenfor. Noen tenker kanskje at BDSM er en flukt fra virkeligheten, en måte å unnslippe fra personlige problemer. Eller om psykisk sykdom og behov for selvskading. Eller ondskapsfull sadisme.

Og joda, i enkelte tilfeller kan det faktisk være slik. Som sagt, BDSM er mange ting, praktiseres forskjellig, og med litt forskjellige motivasjoner. Men virkeligheten er oftest det motsatte. BDSM krever ærlighet og tillit – med seg selv, og med andre. Det krever at man er oppmerksom på egne grenser, følelsesmessige reaksjoner og behov, og at man kommuniserer disse klart til partneren sin.

Samtykke står i sentrum av alt dette. Uten samtykke fins det ikke BDSM. Da er det faktisk bare vold og seksuelt misbruk. Samtykke er heller ikke en engangshendelse. Det er en løpende dialog og kan endre seg når som helst. Det som er ok i dag, er kanskje ikke ok i morgen. Å forstå samtykke som dynamisk og flytende, er en grunnleggende forutsetning for et sunt BDSM-forhold.

bdsm myth
Myter

Et av de mest vedvarende stigmaene knyttet til BDSM er ideen om at det nødvendigvis involverer misbruk eller psykologisk skade. Dette står i skarp kontrast til virkeligheten vi har forsøkt å beskrive ovenfor. Mange utøvere opplever faktisk BDSM som tryggere og mer forutsigbart enn tradisjonelle seksuelle forhold, nettopp på grunn av den strenge og innarbeidede normen om åpenhet og samtykke som leken er basert på.

Stigmatiseringens røtter

Mye av stigmaet rundt BDSM kan spores tilbake til misforståelser og frykt for det ukjente. Historisk sett har samfunn hatt en tendens til å mislike eller frykte seksuelle uttrykk som avviker fra normen. I tillegg bidrar populærkultur ofte til misforståelser ved å framstille BDSM på en tabloid eller urealistisk måte, uten hensyn til de grunnleggende prinsippene om samtykke og sikkerhet.

Folkeopplysning som motgift

Opplysning spiller en nøkkelrolle i å motvirke stigma og misforståelser. Ved å tilby klar og presis informasjon om hva BDSM virkelig innebærer, kan man utfordre og endre feilaktige oppfatninger. Da er naturligvis viktigheten av samtykke, kommunikasjon, og de psykologiske aspektene ved BDSM-praksis sentrale å få frem. Opplysningstiltak kommer ofte fra BDSM-miljøet selv, men kunne med fordel også kommet fra helsepersonell, terapeuter, og seksualundervisning i skolene. Dessverre er kunnskapen om BDSM generelt liten utenfor miljøet.

I Norge fins det flere BDSM-foreninger hvor interessefeller kan møtes både til ordinær sosialisering, og for fysisk lek hvis man har funnet noen man liker. Alle disse foreningene har vedtekter og drift som har sterkt fokus på slike verdier, og de jobber aktivt for å holde miljøet trygt og sikkert.

SMil Norge er en frittstående, partipolitisk uavhengig og landsdekkende forening for BDSM-ere og fetisjister i Norge, og jobber blant annet for å bekjempe fordommer, stigma, diskriminering knyttet til BDSM og fetisj i Norge.

Å leve med stigma

For de som praktiserer BDSM, kan stigmaet dessverre ha direkte personlige og sosiale konsekvenser, slik som diskriminering og misanseelse fra venner, familie og samfunnet for øvrig. Det krever mot og integritet å stå for det og den man er i møtet med slike utfordringer. Mange finner styrke og samhold i BDSM-samfunnet, hvor man deler erfaringer og kan få støtte og endog veiledning.

For noen blir kampen mot stigma også en mer generell kamp for større seksuell frihet og aksept for alle, uansett preferanser.

Selv innen psykologi og medisin har BDSM vært stigmatisert, frem til relativt nylig:

Den internasjonale klassifikasjonen av sykdommer (ICD), som utgis av Verdens helseorganisasjon (WHO), er diagnosesystemet som brukes i det meste av Europa, og i Norge. I den siste revisjonen, ICD-11, som ble offisielt adoptert av WHO i 2019 (og trådte i kraft fra 1. januar 2022), er BDSM-relaterte praksiser ikke lenger klassifisert som lidelser (så lenge disse ikke medfører betydelig plage eller funksjonsnedsettelse).

ICD-10, som var den foregående versjonen, inkluderte fortsatt seksuelle preferanser som sadomasochisme under parafilier. Disse endringene har vært en del av en større internasjonal trend mot destigmatisering av seksualitet og seksuelle preferanser.

ICD-11 trådte offisielt i kraft i 2022. Endringene ble formelt vedtatt av Verdens helseforsamling (World Health Assembly), som er beslutningsorganet til WHO, i mai 2019. Beslutningen om revideringen ble gjort i 2018, men formalisering tar nesten alltid lang tid i store internasjonale organisasjoner.

Veien fremover
Flagget representere BDSM-rettighetene er inspirert av Leather Pride flagget, og Quagmyrs BDSM-emblem.
Flagget representere BDSM-rettighetene er inspirert av Leather Pride flagget, og Quagmyrs BDSM-emblem.

Å bryte ned stigma og misforståelser krever en felles innsats fra både BDSM-samfunnet og samfunnet som helhet. Det starter med dialog – åpne samtaler som kan utvide forståelsen og bygge broer over gapet av manglende forståelse av hverandre.

Flere seksuelle undergrupper i Norge (Både swingermiljøet, BDSM miljøet, LGBHT-miljøet og Poly-miljøet) har aktiv kontakt med norske helse og undervisnings-myndigheter. Jobben som foreningene gjør er svært viktig, og er med på å bidra til holdningsendringer i samfunnet. Det går ikke fort, og noen ganger møter man motvind fra andre grupperinger. Men effekten er der.

Ved å synliggjøre mangfoldet i menneskelig seksualitet kan man forhåpentligvis gradvis viske ut det ufortjente stigmaet. Da må også BDSM anerkjennes som en akseptert del av det seksuelle spekteret. Store deler av det vestlige samfunnet har de siste tiårene utviklet seg mye og fremme en kultur av aksept og forståelse. Men jobben er fortsatt ikke gjort. Og som nevnt, motvind eksisterer også.

BDSM er ikke én, men mange typer praksis og preferanser

BDSM er en verden med et mangfold av praksiser og preferanser. Som et kaleidoskop av seksuelle uttrykk som utfordrer og utvider vår konvensjonelle forståelse av sex, intimitet og nytelse.

Lappeteppe og paraply

BDSM er som et fargerikt lappeteppe, sammensatt av ulike praksiser, preferanser, og personligheter. Det er det som gjør BDSM-samfunnet så inkluderende og fascinerende. Ingen to BDSM-reiser er like, akkurat som ingen to mennesker er like. Vi har alle våre unike historier, våre egne grenser og begjær.

Vi liker ofte helt forskjellige ting. Roller man liker å tre inn i, steder man liker å bli berørt, måter å bli snakket til, bruk av utstyr, å bli spent fast eller fratatt sanseinntrykk (sansedeprivasjon), grad av smerte, eller ingen smerte, om man liker å gjøre slik bare av og til, eller 24/7. Variasjonene er uendelige, og ingen liker akkurat det samme. BDSM er ikke én ting, det er mange.

Innenfor dette spekteret finnes det en plass for alle, fra de som foretrekker forsiktige, utforskende scener, til de som søker mer intense og fysisk krevende opplevelser.

BDSM er med andre ord et lappeteppe og samlebegrep som fungerer som paraply for mye forskjellig.

Det vakre med BDSM er at det ikke finnes noen “riktig” måte å utforske disse dynamikkene på. Det som fungerer for én person, kan føles helt feil for en annen. Og det er helt greit! Å “lykkes” i BDSM ligger ikke i å kopiere andres opplevelser, men i å finne ut hva som føles riktig for deg.

BDSM er en åpen invitasjon. til deg og alle andre interesserte, om å utforske det ukjente, og til å utfordre konvensjonelle forestillinger om seksualitet og nytelse. Kanskje oppdager du noe nytt om deg selv og din egen seksualitet.

Sikkerhet og helse

BDSM: Førstehjelpsskrin og saks er grunnleggende sikkerhetsutstyr

I BDSM er oppmerksomheten rundt sikkerhet og helse av ytterste viktighet. Siden vi først har valgt å kalle BDSM for et lappeteppe, kan vi spinne videre på den, og kalle sikkerhet og helse for den gylne tråden som binder hele teppet sammen. Å utforske BDSM medbringer en rekke risikofaktorer, og en klar forståelse av hvordan man tar høyde for disse, er nøkkelen til en trygg og tilfredsstillende opplevelse for alle involverte.

BDSM-aktiviteter, spesielt de som involverer fysiske restriksjoner eller smertelek, krever at man tenker gjennom det man holder på med. Før man setter i gang, underveis, og etterpå. Det inkluderer alt fra å sikre at tau og håndjern ikke strammes for hardt, til å bruke spesialiserte leketøy og tekniske innordninger med forsiktighet. Det er også viktig å ha en nødplan på plass, slik som enkel tilgang til saks for rask frigjøring fra tau eller tape, og å ha grunnleggende førstehjelpskunnskaper.

Grenser og kommunikasjon

En av de mest grunnleggende aspektene ved BDSM-sikkerhet er etableringen av klare grenser og bruk av safewords. Et safeword er et forhåndsbestemt ord eller uttrykk som, når det blir sagt, signaliserer et umiddelbart behov for å pause eller avslutte aktiviteten. Dette systemet gir en sikkerhetsventil for alle parter og sikrer at leken stopper før den overskrider grenser.

For å praktisere BDSM med både begeistring og fornuft, vi forankre oss i prinsippene som beskytter oss. Sikkerhet og helse er ikke bare “tilbehør” til vår leken; de er selve fundamentet som gjør utforskning mulig og meningsfullt.

Samtykke: Grunnsteinen i all seksuell praksis

Samtykke er ikke bare en formalitet, men hjertet av BDSM. Det er en levende avtale, skapt gjennom åpen dialog, der alle parter aktivt kommuniserer sine ønsker, grenser og begrensninger. For å praktisere samtykke effektivt:

 • Før hver lek: Ha en klar og åpen samtale om hva som er ønskelig og hva som er utenfor grensene.
 • Underveis: Vær oppmerksom på partnerens tilstand, og vær klar til å justere eller stoppe basert på deres reaksjoner og komfortnivå.
 • Etterpå: Evaluer opplevelsen sammen, og diskuter hva som fungerte og hva som kan forbedres.
Safewords: Sikkerhetsmekanismen
Business Hand holds a megaphone from a hole in the wall on blue background. Represents giving loud and clear safewords in BDSM
 • Enkelhet: Bruk ord som er lett å huske og uttale, selv under stress.
 • Treningsløp: Øv på å bruke safewords i mindre intense situasjoner før du engasjerer deg i heftigere lek.
 • Respekt: Når et safeword brukes, stopper all aktivitet umiddelbart for å vurdere situasjonen og gi nødvendig støtte.

Safewords er et essensielt verktøy i BDSM som gir en umiddelbar måte å kommunisere behovet for å stoppe eller justere intensiteten i en sitiasjon. Velg safewords som er enkle å huske og som ikke ville blitt brukt naturlig i en annen kontekst under aktiviteten. God praksis med safewords involverer:

 • Enkelhet: Bruk ord som er lett å huske og uttale, selv under stress.
 • Treningsløp: Øv på å bruke safewords i mindre intense situasjoner før du engasjerer deg i heftigere lek.
 • Respekt: Når et safeword brukes, stopper all aktivitet umiddelbart for å vurdere situasjonen og gi nødvendig støtte.

Mange bruker ordene “rødt” og “rosa” til dette. Da betyr vanligvis rødt at man skal stoppe all aktivitet, løse opp remmer og at man er “ferdig”. Noen ganger kan det bety at noe har gått feil under leken, og man kaster inn håndkleet. Andre ganger har det ikke skjedd noe feil, men ting føles bare ålreit riktig likevel.

Rosa benyttes ofte som et pauseord. Da stopper man med all aktivitet, og “sjekker inn” hos partneren. Finner ut hva som er galt, hva som må justeres eller endres, og avklarer om leken eventuelt skal avsluttes helt.

Selvsagt står man helt fritt til å avtale de safewords som man selv ønsker. Eller man kan avtale safe “actions”, altså handlinger, som signaliserer det samme. Det kan for eksempel være aktuelt dersom man har en “gag” i munnen.

Sjekk inn med parner og gjør i tillegg din egen vurdering

Safewords er ikke nok i seg selv. De tilbyr en grad av sikkerhet, men vær alltid flink til å spørre hverandre underveis om hvordan man har det. Har partneren din besvimt så kommer det naturlig vis ingen safewords fra den kanten. Vær også vár for om partneren din har normal grad av bevissthet.

Og selv om partneren din er bevisst, så bør dere kjenne hverandre godt nok til at du er i stand til å fange opp andre signaler. Vær også oppmerksom dersom noe i kommunikasjonen deres føles “feil”, eller om du ikke føler du får tilstrekkelige tilbakemeldinger. I verste fall kan partneren ha gått i “freeze” og er ikke lenger i stand til å sette nødvendige grenser for seg selv eller for deg. Da er det ditt ansvar å avslutte leken og iverksette ivaretakende tiltak, uten oppfordring fra partner.

Fysisk og psykisk helse: Prioritet nummer én

BDSM kan være både fysisk og psykisk utfordrende. Å ivareta helsen betyr:

 • Fysisk forberedelse: Vær oppmerksom på fysiske begrensninger og tilpasninger som må til for å beskytte mot skader. Hold førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig.
 • Psykososial omsorg: Gjenkjenn tegn på psykisk stress eller ubehag. BDSM kan fremprovosere sterke reaksjoner, og det er viktig å ha strategier for å håndtere disse.
 • Regelmessig evaluering: Kjenn dine egne og dine partnere sine fysiske og mentale tilstander før, under, og etter en scene.
Aftercare: Grunnleggende omsorg etter lek

Etteromsorg er viktig for å sikre at alle involverte føler seg trygge, ivaretatt, og respektert etter en seanse. Dette kan inkludere:

 • Fysisk omsorg: Tilby varme, komfort og pleie for eventuelle fysiske effekter av spillet.
 • Emosjonell støtte: Ta deg tid til å snakke om opplevelsen, dele følelser og forsikre om omsorg og respekt.
 • Tid til å tilpasse seg: Noen kan trenge tid til å mentalt justere seg etter en intens scene. Gi rom og tid til denne tilpasningen.
Edruelighet: Klart sinn, klare grenser

Å holde seg edru under BDSM-praksis sikrer at alle parter har et klart sinn og er fullt kapable til å gi informert samtykke. Rusmidler kan forvrenge oppfatninger og reaksjoner, noe som kan lede til uønskede og potensielt farlige situasjoner. Det gjelder begge parter. Rusmidler forringer vurderings og kommunikasjonsevnen både hos den som er aktiv og hos den som mottar. Det betyr at den står fastspent og mottar slag kanskje ikke gir deg de tilbakemeldingene en ellers ville gjort. Eller det kan bety at den som pisker eller dominerer ikke plukker opp de signalene som faktisk gis.

Rus gjør også noe med smerteopplevelsen, og kan føre til at man pådrar seg fysiske skader fordi man ikke har kjent hvor smertegrensene går, og dermed ikke stoppet i tide.

Fellesskap og ressurser

For de som er nysgjerrige på, eller aktivt utforsker BDSM, kan tilstedeværelse av et støttende fellesskap og pålitelige informative ressurser være uvurderlig. Disse nettverkene, både online og i lokale foreninger, tilbyr utveksling av kunnskap, erfaringer og støtte, noe som kan være uvurderlig for både nybegynnere og erfarne praktikanter.

BDSM-Fellesskap i lokalforeninger

BDSM-fellesskapet er mangfoldig og innbydende, med medlemmer fra alle samfunnslag. Å finne et lokalt fellesskap eller en gruppe online kan være et viktig første skritt for de som ønsker å lære mer. Mange byer har BDSM-klubber eller sosiale grupper som organiserer møter, workshops, og sosiale sammenkomster. Disse arrangementene kan tilby en trygg inngangsport til BDSM-verdenen, hvor man kan lære av andres erfaringer og få nye venner.

Her er en liste over en del klubber og foreninger rundt om i Norge. Oversikten er hentet fra kinkynorge.no.

Are SiaHedmark
Club Fantasia
Chains BDSM ForeningMøre og Romsdal
Den Norske Bamseklubben
 KammeretBDSM-klubb i Vestfold. Har eget lokale.
KinkiVinkel
KinkiVinkel Oslo(FetLife-profil for Oslo-delen av KinkiVinkel med arrangementer og info).
KinkiVinkel Trondheim(FetLife-profil for Trondheim-delen av KinkiVinkel med arrangementer og info).
Losje Sol & MåneTrondheim
Oslo BDSMOslo. Har klubblokalet Nonna.
Rogaland BDSM klubbRogaland
Scandinavian Leather Men (SLM)
SM BergenBergen
Sørlandet BDSMKristiansand. Har klubblokalet Smuget.
Telamork BDSMTelemark
The Black RoseØstfold / Østre Viken.
BDSM TromsøTromsø
Val EyjaVestre Viken BDSMforening
Online Ressurser og Forum

Internett er en skattkiste av informasjon om BDSM, fra grunnleggende introduksjoner til dyptgående analyser av spesifikke praksiser. Nettsteder som FetLife tilbyr en sosial nettverksplattform spesielt for BDSM- og kink-interesserte, hvor man kan finne informasjon om lokale hendelser, delta i forumdiskusjoner, og koble til med likesinnede individer. Vær oppmerksom på at det er viktig å nærme seg online ressurser med kritisk tenkning og søke informasjon fra pålitelige kilder. Slik som det er ellers i samfunnet. Fetlife fungerer for øvrig omtrent som Facebook gjør, bare at her er det kink som gjelder, ikke bursdagsselskap og fjellturbilder.

Oversikt hentet fra kinkynorge:

FetLife er et sosialt nettverk for folk som er interessert i BDSM, kinker og fetisjer med mer.

SMil Norge er en frittstående, partipolitisk uavhengig og landsdekkende forening for BDSM-ere og fetisjister i Norge, og jobber blant annet for å bekjempe fordommer, stigma, diskriminering knyttet til BDSM og fetisj i Norge.

Discord er en kommunikasjonsplattform med mange forskjellige servere, også for de med interesser for kinker, fetisjer og BDSM. For den som ferdes på tjenesten Discord så fins det flere norske Discord-servere.
Kinkynorge.no har anbefalt denne: The Black Rose.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.

Revise F65
ReviseF65-komiteen er en undergruppe av FRI. Formålet med Revise F65 har vært å fjerne fetisjisme, transvestisme og sadomasochisme som psykiatriske diagnoser fra ICD, Den internasjonale klassifikasjonen av sykdommer, utgitt av Verdens helseorganisasjon (WHO). Dette målet ble oppnådd så sent som den 18. juni i 2018.


Harry Benjamin Ressurssenter
Harry Benjamin ressurssenter er en landsdekkende pasient- og brukerorganisasjon for personer og pårørende til personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer. Organisasjonen har som mål å arbeide politisk og sosialt for at personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer skal kunne leve åpent og uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert.

Festivaler, konferanser og liknende

Kinkferansen

Kinkferansen er en årlig BDSM- og fetisjkonferanse i Norge. SMil Norge, en nasjonal organisasjon for BDSM og fetisj, arrangerer årlig denne konferansen, og har gjort så det siste tiåret. Den har blitt arrangert ulike steder i Norge, og arrangeres ofte sammen med BDSM/fetisj klubber i den byen Kinkferansen arrangeres i. Målet med Kinkferansen er å nasjonalt dele kunnskap og føre til en tryggere praksis, for å skape et tryggere og mer kompetent miljø i Norge. Noen av de som deltar er profesjonelle med relevant akademisk utdanning, og noen er mennesker som praktiserer BDSM og har interessante innblikk eller kompetanse som er verdt å høre mer om.


Nytfestivalen

Festival over to dager som arrangeres årlig. Nyt stiftelses formål er å fremme positiv seksualitet og seksuell nytelse, som viktige faktorer for god seksuell helse, god livskvalitet og sosial bærekraft. Et sexpositivt samfunn rommer det seksuelle mangfoldet, har et normkritisk perspektiv på seksualitet og ser nytelse som en positiv ressurs og en naturlig rettighet.

Workshops og seminarer

Kunnskap er en grunnpilar i BDSM-fellesskapet. Mange grupper og organisasjoner tilbyr workshops og seminarer om alt fra sikkerhetspraksiser til psykologien bak dominans og underkastelse. Disse læringsmulighetene kan være utrolig verdifulle, spesielt for de som er nye i BDSM, og gir en solid grunnmur av kunnskap og ferdigheter.

Tenk sjæl! – Viktigheten av kritisk tenkning

Selv om det å søke fellesskap og ressurser er viktig, er det like essensielt å beholde en kritisk holdning. Ikke all informasjon man finner vil være nøyaktig eller relevant. Å lære å skille mellom pålitelige kilder og mindre pålitelig informasjon er en viktig ferdighet for alle som utforsker BDSM.

Det er heller ikke slik at absolutt alle i miljøet har gode holdninger eller de riktige kunnskapene. Uansett om man vanker i BDSM miljøet, gjengen på jobben, klassekompisene, eller svømmeklubben, så fins det alltid en eller annen person med sterke og negative holdninger. Disse menneskene kan man gjerne unngå, for sin egen del.

Som de fleste andre miljøer er folk forskjellige. Selv om man har en felles interesse i BDSM så betyr det ikke at man er en god match. Lytt til kjente og trygge mennesker med godt rykte i miljøet. Spør, be om råd, lytt og lær. Dra gjerne også på såkalte playnights og observer hva andre gjør. Ofte får man lov å se på andre leke. Det kan være nyttig for en fersking.

Deretter vurderer du selv hvordan du vil forholde deg til det du har sett, lært og erfart.

BDSM på YouTube

Det fins svært mange gode og informative videoer om BDSM på YouTube. Faktisk fins det hele kanaler viet til temaet. BDSM praktiseres over hele verden, og det er millioner av mennesker rundt omkring som driver med dette. En del av de praktiserende sitter på mye kunnskap, og deler den gladelig med andre. Som for eksempel på YouTube.

Under har vi samlet et bitte lite knippe av videoer vi har funnet. Men det fins svært mye mer der ute. Bare se her for å finne mer.

Den første videoen er laget i Norge av trønderske “Tittan”. Den anbefaler vi! Tittan har en hel kanal med mange gode videoer og gode temaer innenfor BDSM temaet.

YouTube player

YouTube player
YouTube player
YouTube player

Podcasts om (blant annet) BDSM

Det fins flere gode norske podcaster som diskuterer BDSM. Vår favoritt er Skyggelandpodden som vi faktisk har vært så heldig å få intervjue.

BDSM inspirasjonsbilder

Til slutt ønsker vi å by på et utvalg kunstneriske fotografier med BDSM-tema. Bildene er hentet fra en stor bildedatabase og gjengis her med betalt lisens. Bla til høyre og venstre for å se mer 🙂

Lykke til!

kinks, fetisjer og parafilier: Dame i kinky latex kostyme
Kinky woman in sexy costume looking at camera isolated on grey
Luxurious black silk satin cloth flat lay background.

Fastbundet

 • av

Etter middagen ledet han meg til bilen og ga meg et svart skjerf, instruerte meg om å binde det foran øynene og ikke ta det av før han sa det var greit. Spenningen vokste mens vi kjørte. Vi stoppet, og han ledet meg gjennom en dør, ned en korridor og inn i et annet rom. Spenningsfølelsen intensiverte seg, og jeg var nå klar til å la ham lede meg til hva som helst. Da jeg fjernet skjerfet, så jeg at vi var i et stort rom, kun opplyst av stearinlys, med en stor himmelseng og en dyp lenestol.

Bondage: kvinnehender bundet med tau

Hennes første gang bundet

 • av

«Legg deg på ryggen på senga», kommanderer han tydelig. Hun gjør som han sier, og merker at han er erfaren med dette. Mansjettene festes raskt, og de skjulte festene for tauene kommer til sin rett på den spesialbygde sengen. Plutselig merker hun at både armer og bein er bundet fast, og lett uvant prøver hun å komme løs, men skjønner at det er ikke sjans til det nå.
Han beføler henne lett over beina, magen og puppene før han bøyer seg fremover og kysser henne. Tar tak i noe annet på nattbordet, og hun merker han har funnet frem blindfold. Hun har aldri prøvd dette før og kjenner at lystene hennes øker for alt det han gjør. Hun skal være hans, gjøre det han ønsker.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial