Hopp til innholdet

Promiskuøs seksuell atferd

  • av
Man picking up girl at party

Innledning

Promiskuøs seksuell atferd, eller “promiskuøsitet”, er et tema som ofte skaper engasjement og debatt når det dukker opp. Men hva betyr det egentlig å være promiskuøs, og hvilke fakta omgir denne formen for seksuell atferd? 

Hva er egentlig “promiskuøs seksuell atferd”?

Promiskuøs seksuell atferd refererer til å engasjere seg i seksuelle forhold med flere partnere, ofte hyppig og uten en fast forbindelse eller emosjonell tilknytning. Begrepet inneholder gjerne en etisk vurdering eller kritikk, og innebærer at atferden oppfattes som “unormal”, “uvanlig”, “uønsket” eller “uakseptabel” i den sosiale eller kulturelle konteksten man befinner seg i. Begrepet “promiskuitet” har altså ikke en universell definisjon, men kan variere avhengig av kulturell, sosial, og individuell oppfatning.  En type atferd som klassifiseres som promiskuøs i mange kulturer er tilfeldig sex, såkalte “one-night stands”. Forskere bruker ofte hyppigheten av slik atferd som et målbart uttrykk for promiskuitet. Uttrykket anvendes således både i vitenskapelige, og fra etiske standpunkt.

Definisjon og utvikling av innholdet i begrepet

I det store norske leksikon defineres uttrykket slik: “Promiskuitet er et verdiladet uttrykk for seksuelle forhold til mange eller vekslende partnere. I de fleste samfunn er promiskuitet belagt med et kulturelt tabu.”

Gjennom historien har oppfatningen av promiskuøs seksuell atferd vært omskiftelig. I noen kulturer og tidsepoker har en slik atferd vært sett på som en naturlig del av menneskelig seksualitet, og derfor akseptert, eller til og med oppmuntret. For eksempel, i antikkens Hellas og Roma var det ikke uvanlig for menn å ha flere seksuelle partnere, og dette ble ofte sett på som en indikasjon på sosial status eller maskulinitet.

På motsatt side har det i andre kulturer og tidsperioder vært strenge tabuer og moralsk fordømmelse knyttet til promiskuøs atferd. I slike samfunn kan de som utviser denne typen atferd bli utsatt for sosial utstøting, straff eller til og med fysiske represalier. Dette kan være spesielt tydelig i samfunn der religiøse eller tradisjonelle normer spiller en dominerende rolle.

Oppfatningen av promiskuøs seksuell atferd er også sterkt påvirket av faktorer som tid og sted. For eksempel, i enkelte vestlige samfunn har det vært en liberalisering av seksuelle normer over de siste tiårene, noe som har ført til en mer aksepterende holdning til ulike former for seksuell atferd, inkludert promiskuitet. Norge er selv et klart eksempel på dette, hvor grensen for hva som blir oppfattet promiskuøst har flyttet seg betraktelig fra 50-tallet og frem til i dag. 

Hvem er promiskuøs?

Mennesker med promiskuøs seksuell atferd fins over alt i verden, og de har en atferd som per definisjon skiller seg ut ifra det som oppfattes som passende. Men hvem er disse menneskene? 

Promuskuøs, vugært kledd dame legger an på mann i bil

Prevalens

Ifølge ulike studier varierer prevalensen (hvor hyppig noe forekommer) av promiskuøs atferd betydelig mellom ulike befolkningsgrupper og geografiske områder. Det er imidlertid generelt observert at yngre voksne har en høyere frekvens av flere seksuelle partnere sammenlignet med eldre voksne. Årsakene til aldersforskjellene kan være mange. Noe av årsaken kan være at yngre generasjoner har vokst opp i et mer aksepterende samfunn hvor rammene ikke er så streng, og at man dermed har et annet sett med verdier og normer. En annen mulig forklaring er at yngre mennesker ofte har sterkere seksualdrift, preget av hormoner og utforskningstrang. Yngre mennesker er også oftere single. 

Demografi

Promiskuitet er ikke begrenset til en bestemt demografisk gruppe. Det finnes i alle aldersgrupper, kjønn, og kulturelle bakgrunner, selv om det kan være noen variasjoner i frekvens og aksept. 

Kjønnsforskjeller

Promiskuøs seksuell atferd: utro mann

Mens det ofte antas at menn er mer tilbøyelige til promiskuøs seksuell atferd, viser forskning at forskjellene mellom kjønnene ikke alltid er så klare. Begge kjønn utviser promiskuitet, men samfunnets oppfatninger og stigmatisering kan variere.

Kjønnsforskjeller i seksuell promiskuitet har vært et mye diskutert tema i både vitenskapelige og sosiale kretser. Det er en utbredt oppfatning at menn generelt er mer tilbøyelige til å engasjere seg i promiskuøs seksuell atferd sammenlignet med kvinner. Dette synet er ofte forankret i biologiske teorier som hevder at menn har en naturlig tendens til å søke flere seksuelle partnere for å maksimere reproduksjonssuksess.

Imidlertid viser nyere forskning at bildet er mer nyansert. Kvinner engasjerer seg også i promiskuøs atferd, men de kan ha andre motivasjoner sammenlignet med menn. For eksempel kan kvinner være mer selektive i valg av partnere og mer fokuserte på kvalitet fremfor kvantitet. 

Promiskuitet og seksuell helse

Promiskuøs seksuell atferd kan ha en rekke utilsiktede helsemessige implikasjoner. Både fysiske og psykiske. 

Fysiske konsekvenser

Promiskuøs atferd refererer til en livsstil der en person har flere seksualpartnere uten å være i en eksklusiv og monogam forhold. Dette kan øke risikoen for å pådra seg seksuelt overførbare infeksjoner (SOI’er) som klamydia, gonoré og HIV. En av hovedårsakene til at promiskuøs atferd øker risikoen for SOI’er er at hver seksualpartner kan være en potensiell kilde til smitte. Jo flere seksualpartnere en person har, jo større er sjansen for å komme i kontakt med en smittet person.

SOI’er som klamydia og gonoré kan spres gjennom vaginal, anal eller oral sex uten bruk av beskyttelse som kondom eller dental dam. HIV kan overføres gjennom direkte kontakt med infisert blod, sæd eller vaginale væsker. I tillegg kan promiskuøs atferd også føre til manglende bruk av beskyttelsesmetoder som kondomer. Dette øker risikoen for overføring av SOI’er betydelig.

Promiskuøs atferd i seg selv ikke er en direkte årsak til SOI’er. Risikoen øker imidlertid betydelig hvis man ikke samtidig praktiserer sikker sex og tar de nødvendige forholdsregler. 

Psykiske konsekvenser

Mens noen finner promiskuitet emosjonelt tilfredsstillende, kan andre oppleve stress, angst eller skyldfølelse. Noen ganger kan også det som oppleves som en emosjonell og fysisk bekreftelse der og da, etterpå føles skittent, fremmed og ekkelt. Å angre seg etter et “one night stand” er ikke akkurat et ukjent fenomen. 

Sikkerhet og forebygging

Det beste tiltaket for å redusere risikoen for SOI’er er å praktisere sikker sex, inkludert bruk av kondom, regelmessig testing, samt å være åpen og ærlig med seksualpartnere om ens egen seksuelle helse. Alle kan bli smittet med en SOI. Selv personer i monogame forhold kan være i risiko hvis en av partnerne er utro eller har vært smittet tidligere. Derfor er det viktig for alle å ta ansvar for sin egen seksuelle helse og være oppmerksom på risikofaktorene knyttet til seksuell aktivitet.

Med tanke på psykisk helse bør man ha et bevisst forhold til hvordan man selv reagerer på å ha en slik atferd. Opplever man atferden sin som givende og spennende, uten store negative konsekvenser, så er det ofte ikke noe problem. Opplever man derimot gang på gang at det blir vanskelig å forholde seg til seksuelle erfaringer man har gjort seg, kan det være lurt å diskutere dette i fortrolighet med en fagperson, som en psykolog. Kanskje fins det andre måter å dekke sine behov på, som er mindre skadelige i lengden. 

kondom som beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner

Sosial og kulturell forståelse

Hva promiskuøs seksuell atferd er, handler ikke bare om individuelle seksuelle valg, men er også et fenomen som er forankret i sosiale og kulturelle kontekster. 

Samfunnets Syn

Holdninger til promiskuøs atferd varierer sterkt i samfunnet, og mellom samfunn. Mens noen kulturer og samfunn kan være mer åpne og aksepterende, blir andre stigmatisert og kan til og med straffes for slike handlinger. Disse holdningene har en betydelig innvirkning på individets tendens til promiskuøs atferd, og til åpent snakke om det.

Åpne og aksepterende miljøer

I miljøer der den promiskuøse atferden er akseptert, kan folk føle seg komfortable med å utforske og uttrykke sin seksualitet uten frykt for fordømmelse. Atmosfære er preget av åpenhet og inkludering, der folk er frie til å diskutere sine erfaringer og preferanser uten å bli dømt.

Begrensende og dømmende miljøer

På den annen side kan det være samfunn og miljøer der promiskuøsitet blir betraktet som moralsk forkastelig eller uakseptabelt. I slike samfunn blir folk som praktiserer promiskuitet ofte stigmatisert og kan oppleve straffende reaksjoner fra samfunnet, for eksempel utstøtelse eller sosial isolasjon. Frykten for fordømmelse eller straff kan føre til at man undertrykker sine seksuelle behov, eller velger å handle i hemmelighet. Mange kan også oppleve internalisert skam og skyld på grunn av samfunnets negative syn på deres atferd. Det kan igjen påvirke deres evne til å ha sunne og åpne samtaler om seksualitet.

Råd til den promiskuøse

For den som velger å ha et over gjennomsnittet variert, pådrivende og aktivt sexliv, fins det noen helt grunnleggende tips og råd som kan bidra til en sikrere og mer tilfredsstillende opplevelse:

Sikker sex

  • Bruk alltid kondom eller andre barrieremetoder for å redusere risikoen for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI’er).
  • Gjennomfør regelmessige helsekontroller og SOI-tester.
  • Husk at alkohol og rusmidler påvirker vurderingsevnen din, også når det kommer til valg av sexpartnere og seksuelle aktiviteter.

Kommunikasjon med partnere

  • Vær åpen og ærlig med dine seksuelle partnere om dine grenser og forventninger.
  • Diskuter prevensjon og SOI-status før seksuell aktivitet.

Personlig velvære

  • Vurder dine egne følelser og egenomsorg når det gjelder promiskuitet.
  • Ta hensyn til både fysiske og psykiske aspekter av seksuell aktivitet.

Kilder og Referanser

The promiscuous 10%?

Denne artikkelen utforsker prosentandelen av befolkningen som kan betraktes som promiskuøse og stiller spørsmål ved de vanlige antagelsene om promiskuitet.

Public attitudes towards sexual behavior-Results of the German Health and Sexuality Survey (GeSiD)

Denne studien ser på offentlige holdninger til seksuell atferd i Tyskland, inkludert promiskuitet, og hvordan disse holdningene er formet av demografiske og kulturelle faktorer.

Sexual Promiscuity by Paul R. Gladden & Amanda Tedesco

Denne artikkelen fra SpringerLink diskuterer seksuell promiskuitet i en bred kontekst og berører temaer som evolusjonære perspektiver og kjønnsforskjeller. Artikkelen tar for seg hvordan både menn og kvinner kan engasjere seg i promiskuøs atferd, men med ulike motivasjoner og risikoer.

Relevante artikler

Vakker dame ligger i undertøy på sofaen og leser erotiske noveller

Derfor er erotiske noveller bedre enn porno

John Peter Ingardennov 15, 20236 min read

Når en skal utfolde seg seksuelt på egenhånd (i dobbel betydning) så er det for mange av oss kort vei til pornografi som inspirasjon og tenning. Kanskje gjelder dette i større grad for menn enn for kvinner. Men den kjønnsmessige…

Tørr fitte: Det fins mange årsaker og tilnærminger til et tørt underliv

Tørr fitte?

Stian Ervik Olsennov 6, 20236 min read

Vaginal tørrhet er en tilstand som kan påvirke kvinner i alle aldre, men er spesielt vanlig etter overgangsalderen. Det er kjennetegnet ved en mangel på naturlig fuktighet i skjeden, noe som kan føre til ubehag, kløe, og smerte, spesielt under…

Fikse på vagina? Bilde av dame som er til undersøkelse hos gynekolog

Fikse på underlivet?

Stian Ervik Olsennov 6, 20234 min read

Labiaplastikk er en prosedyre som har vunnet økende oppmerksomhet i det medisinske samfunnet og blant allmennheten. Det er en kirurgisk intervensjon som omformer eller reduserer størrelsen på de indre eller ytre kjønnsleppene. Inngrepet kan påvirke både fysisk helse til psykologisk…