Hopp til innholdet

publiseringskø

Artikkel eller innlegg som ligger på vent

Liggelapp.no er et initiativ fra snakkomsex.no som tar sikte på å øke seksuell kunnskap og trygghet.

Ideen er:

Å utstede en “liggelapp” eller et sertifikat som bekrefter grunnleggende kunnskaper om sex, kommunikasjon, og samtykke kan være en interessant idé for å fremme seksuell helse og sikkerhet.

MEN HVA BØR EN SLIK OPPLÆRING INNEHOLDE?

Her er noen ideer til hva et slikt sertifikat kunne inkludere i form av ferdigheter, kunnskaper, og tester:

Kunnskaper og Ferdigheter som Burde Dokumenteres

 1. Grunnleggende seksualundervisning
 2. Kommunikasjonsferdigheter:
 3. Samtykke
 4. Seksuell etikk og moral
 5. Psykologiske aspekter

     Tester og Evalueringer

     1. Teoretisk prøve:
     1. Skriftlig eller digital test som dekker teoretisk kunnskap om seksualundervisning, samtykke, kommunikasjon, og seksuell etikk.

     • Sexleketøy
     • Råd og tips for å gjennomføre oralsex
     • Råd og tips om analsex
     • Råd og tips om foreplay
     • Kunnskap om menn og kvinners forskjellige tenningsmønster
     • Forskjellen på porno og sex i virkeligheten
     • Klasse 1 grunnleggende, praktisk og avgrenset til det viktigste
     • Klasse 2 grundigere og flere/bredere men relevante tema
     • Klasse 3 for avansert sex, som bdsm, trekant, gruppe, swinging

     1. Grunnleggende Seksualundervisning:

     Anatomi og Fysiologi

     • Seksuelle og reproduktive organer: Detaljert kunnskap om både mannlige og kvinnelige kjønnsorganer, deres funksjoner og interaksjoner under seksuell aktivitet.
     • Seksuell respons: Forståelse av seksuell opphisselse, platå, orgasme, og forløsning. Dette inkluderer også kjennskap til forskjellene i seksuell respons hos forskjellige kjønn og gjennom ulike livsfaser.

     Seksuelt Overførbare Infeksjoner (SOI)

     • Typer av SOI: Bakterielle (som klamydia, gonoré), virale (som HIV, HPV, herpes), og parasittiske (som skabb, flatlus).
     • Forebygging: Metoder for å forhindre overføring av SOI, inkludert bruk av kondomer og andre barrieremetoder, vaksinasjoner (som HPV-vaksine), og sikrere seksuelle praksiser.
     • Testing og Behandling: Viktigheten av regelmessig testing, hvordan og hvor man kan teste seg, og behandlingsmuligheter for forskjellige SOI.

     Prevensjon

     • Barrieremetoder: Kondom, femidom, og cervikalkappe.
     • Hormonelle metoder: P-piller, minipiller, plaster, vaginalring, og langtidsvirkende reversibel prevensjon som implantat og hormonspiral.
     • Naturlige metoder: Periodisk avholdenhet og kalendermetoden.
     • Sterilisering: Informasjon om irreversible metoder som vasektomi og tubal ligasjon.
     • Nødprevensjon: Bruk av nødprevensjonspiller og kobberspiral etter ubeskyttet samleie.

     Graviditet og Fødsel

     • Graviditetsprosess: Forståelse av befruktning, graviditetsutvikling, og fødsel.
     • Valg rundt graviditet: Informasjon om valgmuligheter ved graviditet, inkludert fødsel, adopsjon, og abort.

     Seksuell Diversitet

     • Seksuelle orienteringer: Forståelse og respekt for forskjellige seksuelle orienteringer, som heteroseksualitet, homoseksualitet, bisexualitet, og aseksualitet.
     • Kjønnsidentiteter: Kunnskap om transkjønnethet, ikke-binære og genderqueer identiteter, inkludert relevante utfordringer og ressurser.

     Samtykke og Kommunikasjon

     • Samtykkeprinsipper: Forståelse av at samtykke må være informert, frivillig, og utvetydig, og at det kan trekkes tilbake når som helst.
     • Kommunikasjonsteknikker: Ferdigheter i å kommunisere grenser og preferanser, og å forstå og respektere partnerens signaler og kommunikasjon.

     2. Kommunikasjonsferdigheter:

     Grunnleggende Kommunikasjonsteknikker

     • Klarhet i Uttrykk: Evnen til å formulere og uttrykke egne tanker, følelser og behov på en tydelig måte.
     • Aktiv Lytting: Ferdigheter i å lytte oppmerksomt til en partner, forstå deres perspektiver og reagere empatisk.
     • Nonverbal Kommunikasjon: Forståelse og tolkning av kroppsspråk og ansiktsuttrykk som en del av kommunikasjonsprosessen.

     Samtykke og Grensesetting

     • Uttrykke og Oppfatte Samtykke: Kunnskap om hvordan man tydelig uttrykker eget samtykke eller mangel på samtykke, og hvordan man gjenkjenner det samme fra en partner.
     • Grensesetting: Evnen til å identifisere og kommunisere egne grenser og respektere andres, spesielt i seksuelle og intime situasjoner.

     Åpen og Ærlig Dialog

     • Diskutere Seksuelle Behov og Preferanser: Komfort med å diskutere egne seksuelle ønsker og åpne opp for dialog om partnerens ønsker.
     • Seksuell Helse: Evnen til å diskutere tidligere og nåværende seksuell helse, inkludert historikk med SOI, på en ansvarlig måte.

     Konflikthåndtering

     • Løse Misforståelser: Teknikker for å håndtere og løse konflikter uten å eskalere situasjonen, inkludert bruk av “jeg”-utsagn for å unngå anklager.
     • Forhandling og Kompromiss: Ferdigheter i å finne felles grunnlag og kompromisser som respekterer begge parters behov og ønsker.

     Empati og Støtte

     • Tilpasning til Partnerens Kommunikasjonsstil: Bevissthet om og tilpasning til hvordan ulike mennesker kommuniserer sine behov og preferanser.

     Kulturell og Individuell Sensitivitet

     • Kulturelle Forskjeller i Kommunikasjon: Forståelse av hvordan kulturell bakgrunn kan påvirke kommunikasjonsstiler og preferanser.
     • Respekt for Diversitet: Evnen til å kommunisere respektfullt med personer av alle seksuelle orienteringer, kjønnsidentiteter, og kulturelle bakgrunner.

     3. Samtykke:

     Definisjon og Grunnleggende Prinsipper

     • Klar Definisjon: Forståelsen av at samtykke er en frivillig, informert og entusiastisk avtale mellom voksne parter om å delta i seksuelle aktiviteter.
     • Dynamisk Natur: Kunnskap om at samtykke er spesifikt, kan trekkes tilbake når som helst, og må gis på nytt for hver ny seksuell handling.

     Kommunikasjon av Samtykke

     • Uttrykksformer for Samtykke: Ferdigheter i å uttrykke samtykke klart og uten tvetydighet, enten det er verbalt eller gjennom tydelig ikke-verbal kommunikasjon.
     • Tolkning av Samtykke: Evnen til å tolke partnerens samtykke riktig, erkjenne tegn på nøling eller ubehag, og forstå at mangel på motstand eller nektelse ikke nødvendigvis betyr samtykke.

     Grenser og Respekt

     • Respekt for Grenser: Forståelse av og respekt for personlige grenser, inkludert evnen til å akseptere et “nei” uten argumentasjon eller overtalelse.
     • Diskusjon om Grenser: Evnen til å diskutere og forhandle om grenser før seksuell aktivitet, og justere disse grensene som nødvendig.

     Juridiske og Etiske Aspekter

     • Juridiske Rammer: Kunnskap om de lokale lovene og reguleringene om seksuell lavalder, samtykke og seksuelle overgrep.
     • Etiske Hensyn: Forståelse av etikk rundt samtykke, inkludert betydningen av likeverd mellom partene og fravær av utnyttelse.

     Ulike Scenarioer og Samtykke

     • Kompliserte Situasjoner: Ferdigheter i å håndtere situasjoner hvor samtykke kan være vanskelig å tolke, som i relasjoner med maktubalanse eller når alkohol eller andre rusmidler er involvert.
     • Forberedelse på Avvisning: Teknikker for å håndtere avvisning på en moden og respektfull måte, og forståelse for at samtykke kan nektes av hvilken som helst grunn.

     Opplæring og Bevissthet

     • Opplæringsscenarier: Bruk av rollespill, case-studier og simuleringer for å trene på kommunikasjon og tolkning av samtykke.
     • Fremme av Samtykkekultur: Strategier for å fremme en kultur hvor åpen kommunikasjon om samtykke er normen, og hvor det er trygt å uttrykke grenser og preferanser.

     4. Seksuell Etikk og Moral:

     Grunnleggende Prinsipper

     • Respekt for Personlig Autonomi: Forståelse av at alle individer har rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet.
     • Gjensidighet: Prinsippet om at seksuelle aktiviteter skal være gjensidig ønskelige og tilfredsstillende for alle involverte parter.
     • Ærlighet og Integritet: Viktigheten av å være ærlig om egne intensjoner, følelser, og seksuell helsestatus.

     Ansvarlighet og Konsekvenstenking

     • Ansvar for Handlinger: Aksept av at individuelle handlinger innen seksuelle relasjoner bærer konsekvenser for både en selv og andre.
     • Forebygging av Skade: Prinsippet om å aktivt unngå handlinger som kan føre til fysisk, psykisk, eller følelsesmessig skade.

     Respekt for Diversitet

     • Inklusivitet: Å anerkjenne og respektere en mangfoldig spekter av seksuelle orienteringer, kjønnsidentiteter, og seksuelle preferanser.
     • Kulturell Sensitivitet: Forståelse av at seksuell etikk kan variere betydelig mellom forskjellige kulturer og samfunn, og nødvendigheten av å tilpasse seg dette mangfoldet i respektfull dialog.

     Makt og Samtykke

     • Maktbalanse: Bevissthet om hvordan maktforhold (som aldersforskjeller, økonomisk status, og profesjonell status) kan påvirke samtykke og beslutningsprosesser.
     • Unngåelse av Utnyttelse: Etisk forpliktelse til å unngå seksuell eller emosjonell utnyttelse, spesielt i relasjoner preget av en iboende maktubalanse.

     Etisk Kommunikasjon

     • Åpenhet: Oppmuntring til åpen kommunikasjon om seksuelle grenser, ønsker, og behov som en etisk praksis.
     • Konfidensialitet: Respekt for privatlivets fred og konfidensialitet rundt personlige og sensitive informasjoner.

     Refleksjon og Selvinnsikt

     • Selvrefleksjon: Oppfordring til regelmessig selvrefleksjon om egne etiske praksiser og hvordan disse påvirker andre.
     • Kontinuerlig Læring: Å være åpen for ny kunnskap og perspektiver som kan utfordre eller forsterke ens egen forståelse av seksuell etikk.

     Opplæring i Etiske Dilemmaer

     • Case-Studier og Scenarioer: Bruk av praktiske eksempler og hypotetiske situasjoner for å diskutere og utforske etiske dilemmaer i seksuelle relasjoner.
     • Diskusjoner og Debatter: Fasiliterte diskusjoner som oppmuntrer til kritisk tenkning og meningsutveksling om etiske spørsmål i seksualitet.

     5. Psykologiske Aspekter:

     Seksuell Identitet og Selvbilde

     • Utvikling av Seksuell Identitet: Forståelsen av hvordan seksuell identitet utvikler seg over tid, og hvordan dette kan påvirke selvbildet og seksuell atferd.
     • Selvbilde og Seksualitet: Undersøkelse av sammenhengen mellom selvbilde og seksuell tilfredsstillelse, inkludert hvordan kroppsbilde kan påvirke seksuell selvtillit.

     Seksuell Tilknytning og Relasjoner

     • Tilknytningsstiler: Utforsking av hvordan tidlige tilknytningsstiler påvirker voksen romantiske og seksuelle relasjoner.
     • Dynamikk i Seksuelle Relasjoner: Analyse av forskjellige relasjonsdynamikker, inkludert maktbalanse, kommunikasjon og intimitet.

     Seksuelle Dysfunksjoner og Behandling

     • Vanlige Seksuelle Dysfunksjoner: Informasjon om ulike seksuelle dysfunksjoner som kan påvirke menn og kvinner, inkludert ereksjonsproblemer, for tidlig eller forsinket ejakulasjon, smertefulle samleier og manglende seksuell lyst.
     • Behandlingsmetoder: Oversikt over behandlingsalternativer som terapi, medikamentell behandling, og livsstilsendringer.

     Sex og psyke

     Lære at forskjellige mentale tilstander påvirker både kommunikasjonsevne, evne til å tolke, selvreguleringsevne og reaksjonsmønster i seksuelle situasjoner, og at hvordan man har det påvirker lyst og nytelse.

     • Psykiske lidelser (eks. bipolar, depresjon)?
     • Nevrodiversitet (ADHD, autismespekter)
     • Rus
     • Traumer og Seksualitet: Forståelse av hvordan seksuelle traumer kan påvirke individets psykologiske helse og seksuelle funksjon.
     • Seksuell Tilfredshet: Diskusjon om faktorer som bidrar til seksuell tilfredshet og hvordan mangel på tilfredshet kan påvirke mental helse.

     Seksuell Lyst og opphisselse

     • Faktorer som Påvirker Lyst: Gjennomgang av psykologiske, fysiologiske, og relasjonelle faktorer som kan påvirke seksuell lyst og opphisselse.
     • Håndtering av Ulike Libidoer: Strategier for par hvor det er betydelig forskjell i seksuell lyst, inkludert kommunikasjonsteknikker og kompromisser.

     Stress, Angst og Seksualitet

     • Innvirkning av Stress og Angst: Forståelsen av hvordan stress og angst kan påvirke seksuell funksjon og lyst.
     • Coping-strategier: Metoder for å håndtere psykologisk stress som kan påvirke seksuell helse.

     Bevissthet og Mindfulness

     • Seksuell Mindfulness: Bruk av mindfulness-teknikker for å forbedre seksuell tilstedeværelse og intimitet.
     • Selvaksept og Seksuell Velvære: Metoder for å fremme positiv seksuell helse gjennom selvaksept og mental velvære.

     IDEER TIL Å GJØRE IDEEN ØKONOMISK LEVEDYKTIG

     Beautiful Sexy swarthy woman with strawberries in the summer on the balcony. Summer food, fruits, be

     Testinnlegg 3

     midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig… Les mer »Testinnlegg 3

     Ripe fresh banana fruit in a woman's hand with shadow

     Testinnlegg 2

     midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig… Les mer »Testinnlegg 2

     Beguiling blackberry. Shot of a woman wearing purple lipstick and biting into a blackberry.

     Testinnlegg 1

     midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig… Les mer »Testinnlegg 1

     Autosexual’s blogg

     Midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst,

     Overskrift

     midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst,

     Beguiling blackberry. Shot of a woman wearing purple lipstick and biting into a blackberry.
     Midlertidig eksempelbilde

     Overskrift

     midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst, midlertidig tekst,

     Mine siste innlegg

     Beguiling blackberry. Shot of a woman wearing purple lipstick and biting into a blackberry.

     Ei super direkte fantasi frøken..? (Introduksjon av den ny blogg skribent)

     Autosexualapr 7, 20245 min read

     Hei, alle nysgjerrige sjeler som titter innom! Jeg heter Thea og er en av de nye bloggerene her hos snakkomsex.no.…

     Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial